Case

"Kritisch doorvragen én verbinden"

Cases

De opdracht

Stichting Werkgevers Zuidoost-Brabant heeft half september 2015 een sectorplan ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het plan bestaat uit een aantal projecten die moeten leiden tot het oplossen van knelpunten op de regionale arbeidsmarkt. De stichting heeft hiertoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de FNV, CNV Vakmensen, Vakbond De Unie, gemeente Eindhoven, MKB Eindhoven, Brainport Industries College, Philips Werkgelegenheidsplan en de VDL Groep.

De uitdaging

“Het sectorplan sluit aan op het arbeidsmarkprogramma dat de werkgevers al in ontwikkeling hadden. Het sectorplan beoogt voor een aantal van de projecten uit dit programma financiële ondersteuning te verkrijgen bij het ministerie. Zo’n plan moet aan allerlei voorwaarden voldoen en binnen de kaders van de regeling passen. Bovendien is samenwerking nodig met flink wat partners met eigen ideeën en projecten. We hadden een adviseur nodig met kennis van de regelgeving en de wereld van de overheid. En die bovendien partijen met uiteenlopende denkbeelden en opvattingen kan verbinden. Adlasz bleek de aangewezen partner.”

Eveline Meister, directeur MKB Eindhoven

Het resultaat

“De projectmatige aanpak van Adlasz heeft goed bijgedragen aan de totstandkoming van ons plan. Zeker zo belangrijk is dat zij toch een wat meer afstandelijke kijk hebben, maar ook kritisch doorvragen als dat nodig is. Adlasz is heel goed in staat alle informatie inzichtelijk te maken en door te rekenen. Daarnaast merk je dat zij de taal van de overheid beter spreken. Vaak was het een kwestie van goed vertalen, je zou bijna zeggen: als tolk optreden, zeker in de gesprekken met de gemeente en de bonden.”

De aanpak

Het plan is tijdig ingediend bij het ministerie. Projecten van diverse partners zijn in een gemeenschappelijk kader gezet. Bovendien is een gezamenlijke infrastructuur (digitaal platform) voorbereid. Voor einde 2015 wordt een beslissing van het ministerie verwacht.

Jeroen Flier, VDL Groep, bestuurslid St. Werkgevers Zuidoost-Brabant
Wat we doen

Samenwerking en een frisse blik doen wonderen

De markt van het lokaal bestuur en de sociale zekerheid heeft geen geheimen voor ons. We zijn daarin al vele jaren succesvol aan de slag. De specialisten van Adlasz zijn kind aan huis bij gemeenten, sw-bedrijven, veiligheidsregio’s, politiekorpsen, woningcorporaties en andere organisaties in het publieke domein. Ook in de zorg en in het onderwijs zijn we in toenemende mate actief.

Lees meer