"Controller Assist"

Tools en Producten

Achtergrond

De omgeving van het lokaal bestuur is volop in ontwikkeling. De decentralisatie-tendens beperkt zich niet langer tot het sociaal domein. De taken en verantwoordelijkheden van gemeenten breiden zich dan ook steeds verder uit. Daarbij zijn budgetten onder druk komen te staan. De economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben voelbare gevolgen voor het financiële bewustzijn van uw organisatie. De noodzaak voor een continue bewaking en beheersing van de (financiële) bedrijfsvoering is groot. Zeker ook gezien de toenemende vraag naar een transparante overheid.

De uitdaging

Uw organisatie moet zich ook in roerige tijden staande houden. En… liefst zelfs verder ontwikkelen. Er gelden hoge eisen voor de kwaliteit van uw organisatie. Niet alleen moet u u snel en adequaat handelen bij veranderingen in wet- en regelgeving. U wordt als publieke organisatie ook verondersteld transparant te zijn en aantoonbaar in control. De omgeving waarin u opereert, dwingt u om continu inzicht te hebben in de te realiseren doelstellingen, de risico’s, de kwaliteit van de operationele bedrijfsvoering en de naleving van relevante wet- en regelgeving. U wordt geacht om, indien nodig, snel en adequaat bij te sturen. De vraag is natuurlijk: is uw gemeente al zo ver?

Het resultaat

Met de Adlasz-tool Controller Assist haalt u op afroep extra expertise in huis. Op het moment dus dat u die het hardst nodig hebt. De controller ondersteunt u bij het proces van aantoonbaar in control zijn en blijven. Op een manier die volledig aansluit bij uw situatie. Daarmee creëert u rust en flexibiliteit in uw organisatie.

De aanpak

Incidenteel, structureel, groot of klein: welke klus er ook ligt op het gebied van Planning & Control, Controller Assist biedt uitkomst. Hebt u te maken met tijdelijke piekbelasting of uitval van uw eigen controller? Of ligt er een klus, die uitgevoerd moet worden, maar toch komt het er steeds niet van? Of is de omvang van uw organisatie van dien aard dat een eigen controller niet past? Van de analyse van de planning & control-cyclus tot een eenmalige of terugkerende uitvoer van interne controlewerkzaamheden. Van kritisch klankborden met College of MT bij strategische, tactische of operationele dilemma’s tot het versterken van uw risicomanagement. Het kan allemaal met de Controller Assist.