"'Hoe raakt onze interne beheersing in control'"

Tools en Producten

Achtergrond

Een gemeente levert dat maatwerk met gemeenschapsgeld, waarmee prudent moet worden omgegaan. Dat vraagt om een stevig systeem van interne beheersing. Immers, als gemeente wilt u aan uw burgers kunnen laten zien dat u zorgt voor de goede voorzieningen voor uw inwoners op een zo efficiënt mogelijke manier. En daarnaast wilt u laten zien dat u zich houdt aan alle wetten en regels. Want als zelfs de overheid zich niet aan de eigen regels houdt, waarom zouden uw inwoners dat dan wel doen? 

De uitdaging

De mondiger wordende burger en het steeds groter wordende takenpakket vraagt veel van de interne beheersing van uw organisatie. Daar komt ook de door het college af te geven rechtmatigheidsverklaring nog bij, naar verwachting vanaf 2020. De uitdaging is de gemeentelijke organisatie in control te krijgen en te houden, in een steeds veranderende omgeving.

Ons credo is: Samenwerken aan inzicht en perspectief. Mede hierdoor is het initiatief geboren om gemeenten te ondersteunen in de doorontwikkeling van de interne beheersing en dit te bundelen in een handboek Gemeenten.

Het resultaat

Adlasz presenteert 17 januari 2018 het handboek dat tot stand komt door de samenwerking tussen u als gemeenten en u als expert op het terrein waar de gemeente (enige) praktische problemen in de bedrijfsvoering ondervindt. Met deze samenwerking werken we enerzijds aan de verbetering van de bedrijfsvoering van de gemeente en anderzijds bieden we met het handboek andere gemeenten vanuit een praktische invalshoek kennis omtrent de impact en de doorontwikkeling van de interne beheersing. Het “Handboek Gemeenten” is het naslagwerk voor gemeenten om de doorontwikkeling van de interne beheersing te optimaliseren en daarmee de stap zetten naar het in control zijn.

De aanpak

Wij willen uw gemeente graag koppelen aan een van onze partners. U geeft aan op welk vlak u graag wilt doorontwikkelen, wij stellen een partner voor met kennis op dat vlak. Samen zoekt u een praktische oplossing voor de uitdagingen en schrijft zo een hoofdstuk van het handboek. Geen theoretische verhalen, maar echte praktijkoplossingen.