Blog

Meer dan 50 tinten grijs

10 mei 2017

De “verstikkende jungle van regels en controles breidt zich steeds verder uit” binnen gemeenteland. Mijn collega Roel van den Bersselaar schreef op 21 februari jongstleden een blog over dit fenomeen (Vertrouwen is goed, maar controleren is beter? Echt?). Toch lukt het gemeenten ook - ondanks de jungle van regels en controles - rond de regels en controles heen te organiseren. Dit gebeurt naar mijn idee doorgaans niet met opzet, maar zonder dat men het in de gaten heeft. Een mooi voorbeeld hiervan is de subsidieverstrekking. 

Laatst heb ik, in samenwerking met Pieter Koks van IMenz, voor een gemeente een onderzoek uitgevoerd naar het bestaan van ‘grijze subsidies’. De gemeenteraad had er lucht van gekregen dat sommige clubs en verenigingen naast een eventuele geldelijke subsidie ook anders werden bevoordeeld. In de vorm van een grijze subsidie.

“Grìjze subsidie?” vraagt u zich waarschijnlijk af. Terechte vraag. Ook wij hadden in het kader van de opdracht behoefte aan een duidelijke definitie van dit begrip. We zijn uitgekomen op de “materiële of financiële begunstiging van instellingen, buiten het vastgestelde subsidiebeleid om.” Ter illustratie: inzet van manuren van de gemeente na een evenement, huur huisvesting beneden kostprijs, gebruik materieel om niet, enzovoort. Ook wel bekend als ‘verborgen subsidies’ of ‘verkapte subsidies’.

De regel is dat verstrekte subsidies passen binnen de kaders van het subsidiebeleid. Onderdeel daarvan is dat ze in de subsidiestaat geregistreerd worden. Met name door de registratie worden de toekenningen zichtbaar en is het beleid transparant.
Het probleem van de grijze vorm van subsidiëren zit niet in het feit dat de begunstiging plaatsvindt. Het probleem is dat de begunstiging niet transparant is. Bij grijze subsidiëring is niet transparant aan wie, hoe vaak, hoeveel en waarom gemeenschapsgeld uitgegeven wordt.

Geen enkel zichzelf respecterend college zal een dergelijke overtreding van de regel op het geweten willen hebben. Dat gold ook voor het college van deze gemeente. Het onderzoek leverde de opdrachtgever welkome informatie op voor het te actualiseren subsidiebeleid. Én het nodige reparatiewerk. Hoe, dat valt nog te bezien.

In totaal hebben we een kleine 100 gevallen van grijze subsidie uit de systemen weten te trekken. In wel meer dan 50 tinten grijs!

 

Marlies Wendt

We delen graag meer met u

12 oktober 2017

Bent u al op weg naar uw 'Collegeverklaring'?

Op 14 november en 23 november organiseert Adlasz, in samenwerking met Q-Concepts en Stolwijk Kelderman een nieuwe Q-pe Academy. Wij hebben een samenwerkingsverband op het gebied van kennisontwikkeling. Doel is de externe controle en de beheersingsomgeving van de gemeente nader tot elkaar te brengen. Deze bijeenkomst geeft hier een eerste aanzet toe. Hopelijk kunt u onze bijeenkomst met meerdere personen bijwonen.”

Lees meer
16 februari 2017

RiskCongresPublicValues 2017

Het eerste RiskCongresPublicValues zal op donderdag 6 april aanstaande plaatsvinden in het conferentiecentrum New Babylon in Den Haag. RiskComplianceTV zal daarbij ook aanwezig zijn.

Lees meer
9 februari 2017

Adlasz en Stolwijk Kelderman lanceren samen een nieuw concept voor controle gemeentecijfers

Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten (Doetinchem/Zevenaar/Nijmegen) gaat nauw samenwerken met adviesbureau Adlasz uit Tilburg. Doel is om samen een innovatief en kwalitatief hoogstaand advies- en controletraject te bieden aan gemeenten. Veel gemeenten komen de laatste maanden zonder accountant te zitten, omdat de grotere accountants- en advieskantoren zich terugtrekken uit de publieke sector.

Lees meer
19 mei 2016

Geslaagd jubileumsymposium Adlasz

Sprekers die aan het denken zetten, volop mogelijkheden om mee te praten en een flitsende en humoristische kennisquiz tot besluit. Het jubileumsymposium van Adlasz op donderdag 19 mei mag zeker geslaagd worden genoemd. Informatief, interessant en interactief concludeerden veel deelnemers na afloop. Het antwoord op de kernvraag ‘Op koers in het sociaal domein?’ bleek genuanceerd. We zijn misschien wel op koers, maar er is nog een flinke weg te gaan om de doelstellingen te bereiken.

Lees meer
2 december 2015

Adlasz al bijna vijf jaar actief in sociaal domein en publieke sector

De oprichters/partners van Adlasz delen een gemeenschappelijke voorgeschiedenis: ze werkten alle vier bij een groot accountantskantoor. Maar ze wilden alle vier meer. “We zaten daar erg sterk op controle en beheersing. We verzorgden bij opdrachtgevers externe audits die nog zwaarder waren dan die van externe toezichthouders. Dat leverde veel dossiers en gegevens op, maar je had niet altijd het idee dat het de opdrachtgever verder hielp”, zegt Roel Korsmit. “We wilden veel meer met de opdrachtgever bezig zijn, weten waar zijn behoeften en knelpunten liggen, samen naar oplossingen zoeken. Nu hebben we dat geformuleerd als: samenwerken aan inzicht en perspectief”, vult Aad Scheepers aan. De vier accountants staken de koppen bij elkaar en dat leidde tot de oprichting van Adlasz in maart 2011. Een jong bedrijf dus nog, maar met een schat aan ervaring in de publieke sector en het sociaal domein.

Lees meer
1 december 2015

Ontwikkeling Module 'Zicht op'

Voor gemeenten is de bedrijfsvoering binnen het sociale domein van cruciaal belang. Checkpoint IC ontwikkelde samen met Schulinck de module ‘Zicht op’ voor een snel inzicht in eventuele risico’s.

Lees meer
1 december 2015

Transitie geslaagd, transformatie niet

De ingrijpende decentralisatie van beleidsgebieden als (jeugd)zorg en arbeidsparticipatie, is als transitie geslaagd, maar een echte transformatie is het nog niet.

Lees meer
18 november 2015

Strategische alliantie Adlasz en Vanberkel Professionals

Adlasz heeft een strategische alliantie gesloten met Vanberkel Professionals. We helpen hiermee onze opdrachtgevers in de wereld van lokale overheid en sociale zekerheid nog beter en sneller vooruit.

Lees meer