Blog / Roel van den Bersselaar

Cao nekt Participatiewet

12 maart 2018

De Participatiewet kent een behoorlijke uitdaging. Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt gaan zoveel mogelijk deel uitmaken van de reguliere arbeidsmarkt, tegen een eerlijke beloning. Omdat een eerlijke beloning een nogal abstract begrip is, is het gelijk gesteld aan het Wettelijk Minimumloon. Voor die sectoren waarvoor een cao geldt, wordt de eerlijke beloning gebaseerd op de cao. Tot zover niets geks, toch?

Nee, zo op het eerste oog niet. Inclusiviteit is het toverwoord, we willen met zijn allen af van de sociale werkvoorziening oude stijl met zijn grote hallen op een bedrijventerrein, waarin mensen allerlei uiteenlopende werkzaamheden verrichten tegen een keurig cao loon. Deze sociale werkvoorzieningen, ooit opgezet als een voorziening waar oorlogsgehandicapten aangepast werk konden verrichten, zijn door een steeds toenemende afstand van de gemeenten verworden tot organisaties die vooral geen tekorten mogen hebben. Dat klinkt cynisch, maar het SW-bedrijf is bij gemeenten over het algemeen alleen onderwerp van gesprek als er als gevolg van tekorten bijbetaald moet worden.

Den Haag wil met de Participatiewet één regeling hebben voor de onderkant van de arbeidsmarkt en zette daarom een groot slot op de toegangsdeur van de Wet sociale werkvoorziening. Vanaf 2015 komen er geen nieuwe “SW'ers” bij. Dat betekent niet dat de oorspronkelijke doelgroep ineens niet meer bestaat, maar nieuwe instroom vindt plaats in de Participatiewet.

Met het idee van de Participatiewet is niets mis. Ik zie wel een knelpuntje. In de Participatiewet wordt namelijk een instrument geïntroduceerd, de loonkostensubsidie. En die loonkostensubsidie mag maximaal 70% van het wettelijk minimumloon bedragen. Dus als een werkgever iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt, waarvan is vastgesteld dat de loonwaarde 50% is, mag de gemeente maximaal 50% loonkostensubsidie van het wettelijk minimumloon aan de werkgever betalen. De loonwaarde is een percentage waarmee de afstand tot de arbeidsmarkt wordt uitgedrukt. Om het even lekker plastisch te maken: als iemand die het wettelijk minimum verdient in een uur tijd 100 dozen kan vouwen, zal iemand met een 50% loonwaarde er 50 vouwen.

Nu het knelpuntje. Wat nu als de cao van de sector een minimumbeloning kent die hoger ligt dan het wettelijk minimum? De werkgever is verplicht het cao-loon te betalen en de gemeente mag het verschil niet bijstorten. Minder betalen mag de werkgever niet, dan zou er sprake kunnen zijn van verdringing. Iemand met een minimumloon is dat lager ligt dan het laagste cao-loon is goedkoper en dat kan ten laste gaan van banen van mensen die het minimum cao-loon krijgen. Maar zal de werkgever bereid zijn het verschil tussen het wettelijk minimumloon en het cao-loon zelf te betalen om mensen uit de doelgroep aan het werk te krijgen?

Heel veel kleine en grote werkgevers zijn oprecht bezig te kijken naar de mogelijkheden mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een plaats in hun bedrijf te geven. Dat is voor veel bedrijven al een soort speurtocht in het lokettenoerwoud van werkgeversservicepunten, sociale werkvoorzieningen, sociale diensten, zorginstellingen (dagbesteding), gevangeniswezen om hun vragen beantwoord te krijgen. Ik ben benieuwd of bedrijven zich ook beseffen dat een verschil tussen het wettelijk minimumloon en het laagste cao-loon voor hun rekening komt en hoe zij hiermee omgaan. En als zij dit beseffen ben ik ook zeer benieuwd naar eventuele oplossingen die zij kunnen bedenken!

Roel van den Bersselaar is partner bij Adlasz, dienstverlener voor de publieke sector in het algemeen en het sociaal domein specifiek.

Roel van den Bersselaar is één van de vier partners/oprichters van Adlasz. Hij is sinds 1998 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Deloitte, sinds 2011 bij Adlasz. Specialismen: begeleiding transformaties sociaal domein en veiligheidsregio’s/hulpdiensten.

We delen graag meer met u

12 oktober 2017

Bent u al op weg naar uw 'Collegeverklaring'?

Op 14 november en 23 november organiseert Adlasz, in samenwerking met Q-Concepts en Stolwijk Kelderman een nieuwe Q-pe Academy. Wij hebben een samenwerkingsverband op het gebied van kennisontwikkeling. Doel is de externe controle en de beheersingsomgeving van de gemeente nader tot elkaar te brengen. Deze bijeenkomst geeft hier een eerste aanzet toe. Hopelijk kunt u onze bijeenkomst met meerdere personen bijwonen.”

Lees meer
16 februari 2017

RiskCongresPublicValues 2017

Het eerste RiskCongresPublicValues zal op donderdag 6 april aanstaande plaatsvinden in het conferentiecentrum New Babylon in Den Haag. RiskComplianceTV zal daarbij ook aanwezig zijn.

Lees meer
9 februari 2017

Adlasz en Stolwijk Kelderman lanceren samen een nieuw concept voor controle gemeentecijfers

Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten (Doetinchem/Zevenaar/Nijmegen) gaat nauw samenwerken met adviesbureau Adlasz uit Tilburg. Doel is om samen een innovatief en kwalitatief hoogstaand advies- en controletraject te bieden aan gemeenten. Veel gemeenten komen de laatste maanden zonder accountant te zitten, omdat de grotere accountants- en advieskantoren zich terugtrekken uit de publieke sector.

Lees meer
19 mei 2016

Geslaagd jubileumsymposium Adlasz

Sprekers die aan het denken zetten, volop mogelijkheden om mee te praten en een flitsende en humoristische kennisquiz tot besluit. Het jubileumsymposium van Adlasz op donderdag 19 mei mag zeker geslaagd worden genoemd. Informatief, interessant en interactief concludeerden veel deelnemers na afloop. Het antwoord op de kernvraag ‘Op koers in het sociaal domein?’ bleek genuanceerd. We zijn misschien wel op koers, maar er is nog een flinke weg te gaan om de doelstellingen te bereiken.

Lees meer
2 december 2015

Adlasz al bijna vijf jaar actief in sociaal domein en publieke sector

De oprichters/partners van Adlasz delen een gemeenschappelijke voorgeschiedenis: ze werkten alle vier bij een groot accountantskantoor. Maar ze wilden alle vier meer. “We zaten daar erg sterk op controle en beheersing. We verzorgden bij opdrachtgevers externe audits die nog zwaarder waren dan die van externe toezichthouders. Dat leverde veel dossiers en gegevens op, maar je had niet altijd het idee dat het de opdrachtgever verder hielp”, zegt Roel Korsmit. “We wilden veel meer met de opdrachtgever bezig zijn, weten waar zijn behoeften en knelpunten liggen, samen naar oplossingen zoeken. Nu hebben we dat geformuleerd als: samenwerken aan inzicht en perspectief”, vult Aad Scheepers aan. De vier accountants staken de koppen bij elkaar en dat leidde tot de oprichting van Adlasz in maart 2011. Een jong bedrijf dus nog, maar met een schat aan ervaring in de publieke sector en het sociaal domein.

Lees meer
1 december 2015

Ontwikkeling Module 'Zicht op'

Voor gemeenten is de bedrijfsvoering binnen het sociale domein van cruciaal belang. Checkpoint IC ontwikkelde samen met Schulinck de module ‘Zicht op’ voor een snel inzicht in eventuele risico’s.

Lees meer
1 december 2015

Transitie geslaagd, transformatie niet

De ingrijpende decentralisatie van beleidsgebieden als (jeugd)zorg en arbeidsparticipatie, is als transitie geslaagd, maar een echte transformatie is het nog niet.

Lees meer
18 november 2015

Strategische alliantie Adlasz en Vanberkel Professionals

Adlasz heeft een strategische alliantie gesloten met Vanberkel Professionals. We helpen hiermee onze opdrachtgevers in de wereld van lokale overheid en sociale zekerheid nog beter en sneller vooruit.

Lees meer