Blog

Leren door te controLEREN

4 oktober 2018

Laatst las ik een interessant artikel over hoe gemeenten met klachten omgaan. Of misschien beter gezegd: dat gemeenten niet goed met klachten omgaan. Deze constatering was gedaan door de Rotterdamse ombudsvrouw Anne Mieke Zwaneveld. De onderbouwing hiervoor vond zij in het gegeven dat maar weinig klagers het gevoel hebben dat de gemeente iets opsteekt van de klacht. Terwijl dat wel vaak een onderliggende wens is van klagers. Het algemene beeld bij de gemeentelijke klachtafhandeling is dat een klacht wordt gezien als een issue dat op zichzelf staat. Waar misschien de desbetreffende medewerker iets van kan leren, maar niet als een leermoment voor de organisatie. Kort samengevat werd in het artikel geconcludeerd: het potentiële leereffect van klachten blijft onbenut, door de manier waarop met klachten omgegaan wordt. 

Een vergelijkbaar fenomeen zien wij in onze dagelijkse adviespraktijk op een ander vlak: hoe gemeenten omgaan met (interne) controles. Het beeld is dat interne controles worden uitgevoerd omdat ze moeten, negen van de tien keer omdat de accountant op bezoek komt. En net als bij klachten wordt de controle, zowel de interne als de externe, gezien als op een zichzelf staand issue. Waar nodig en mogelijk wordt een gesignaleerde onrechtmatigheid gerepareerd en gaat men weer over tot de orde van de dag. Maar als organisatie daadwerkelijk iets opsteken van de controle-uitkomsten, bijvoorbeeld door na te gaan wat ze betekenen voor de procesinrichting, de opzet van ICT-toepassingen of opleiding van medewerkers, gebeurt sporadisch.

En dat is jammer. Als gemeente kan je veel meer halen uit controles dan alleen reparatiepunten of onrechtmatigheden. Controles kunnen cruciale verbeterpunten in de organisatie aan het licht brengen. Wel vraagt dat, net als bij de afhandeling van klachten, om een open houding die uitgaat van willen leren. En daar zit de crux. Controles hebben een negatief imago. Ze zijn een “verplicht nummer” waar eigenlijk geen tijd voor is, dat lastige vragen oplevert en vooral weinig bijdraagt aan waar je dagelijks druk mee bent. 

Toch is er een lichtpunt! Bij een toenemend aantal van onze relaties zien we voorzichtig een ander beeld ontstaan. Steeds meer van onze opdrachtgevers zien in, dat als je open staat voor de controle als leermoment, de uitkomst bijdraagt sneller je doelen te bereiken. Dat als je tijd vrij maakt om de uitkomsten van controles te analyseren, niet alleen wat betreft rechtmatigheid, maar ook wat  betreft efficiency en effectiviteit, die analyse een flink voordeel in tijd en geld kan opleveren. Deze gemeenten ervaren dat “lastige vragen” misschien nog steeds lastig zijn, maar tegelijk ook nuttig. Zij beschouwen ‘controleren’ niet als een moetje, maar als een middel dat relevante feedback oplevert. Bij deze gemeenten verschuift de klemtoon: van ‘controleren’ naar ‘controLEREN’. 

Ook weten over hoe van ‘controleren’ ‘controLEREN’ te maken? Neem vrijblijvend contact met ons op.

We delen graag meer met u

12 oktober 2017

Bent u al op weg naar uw 'Collegeverklaring'?

Op 14 november en 23 november organiseert Adlasz, in samenwerking met Q-Concepts en Stolwijk Kelderman een nieuwe Q-pe Academy. Wij hebben een samenwerkingsverband op het gebied van kennisontwikkeling. Doel is de externe controle en de beheersingsomgeving van de gemeente nader tot elkaar te brengen. Deze bijeenkomst geeft hier een eerste aanzet toe. Hopelijk kunt u onze bijeenkomst met meerdere personen bijwonen.”

Lees meer
16 februari 2017

RiskCongresPublicValues 2017

Het eerste RiskCongresPublicValues zal op donderdag 6 april aanstaande plaatsvinden in het conferentiecentrum New Babylon in Den Haag. RiskComplianceTV zal daarbij ook aanwezig zijn.

Lees meer
9 februari 2017

Adlasz en Stolwijk Kelderman lanceren samen een nieuw concept voor controle gemeentecijfers

Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten (Doetinchem/Zevenaar/Nijmegen) gaat nauw samenwerken met adviesbureau Adlasz uit Tilburg. Doel is om samen een innovatief en kwalitatief hoogstaand advies- en controletraject te bieden aan gemeenten. Veel gemeenten komen de laatste maanden zonder accountant te zitten, omdat de grotere accountants- en advieskantoren zich terugtrekken uit de publieke sector.

Lees meer
19 mei 2016

Geslaagd jubileumsymposium Adlasz

Sprekers die aan het denken zetten, volop mogelijkheden om mee te praten en een flitsende en humoristische kennisquiz tot besluit. Het jubileumsymposium van Adlasz op donderdag 19 mei mag zeker geslaagd worden genoemd. Informatief, interessant en interactief concludeerden veel deelnemers na afloop. Het antwoord op de kernvraag ‘Op koers in het sociaal domein?’ bleek genuanceerd. We zijn misschien wel op koers, maar er is nog een flinke weg te gaan om de doelstellingen te bereiken.

Lees meer
2 december 2015

Adlasz al bijna vijf jaar actief in sociaal domein en publieke sector

De oprichters/partners van Adlasz delen een gemeenschappelijke voorgeschiedenis: ze werkten alle vier bij een groot accountantskantoor. Maar ze wilden alle vier meer. “We zaten daar erg sterk op controle en beheersing. We verzorgden bij opdrachtgevers externe audits die nog zwaarder waren dan die van externe toezichthouders. Dat leverde veel dossiers en gegevens op, maar je had niet altijd het idee dat het de opdrachtgever verder hielp”, zegt Roel Korsmit. “We wilden veel meer met de opdrachtgever bezig zijn, weten waar zijn behoeften en knelpunten liggen, samen naar oplossingen zoeken. Nu hebben we dat geformuleerd als: samenwerken aan inzicht en perspectief”, vult Aad Scheepers aan. De vier accountants staken de koppen bij elkaar en dat leidde tot de oprichting van Adlasz in maart 2011. Een jong bedrijf dus nog, maar met een schat aan ervaring in de publieke sector en het sociaal domein.

Lees meer
1 december 2015

Ontwikkeling Module 'Zicht op'

Voor gemeenten is de bedrijfsvoering binnen het sociale domein van cruciaal belang. Checkpoint IC ontwikkelde samen met Schulinck de module ‘Zicht op’ voor een snel inzicht in eventuele risico’s.

Lees meer
1 december 2015

Transitie geslaagd, transformatie niet

De ingrijpende decentralisatie van beleidsgebieden als (jeugd)zorg en arbeidsparticipatie, is als transitie geslaagd, maar een echte transformatie is het nog niet.

Lees meer
18 november 2015

Strategische alliantie Adlasz en Vanberkel Professionals

Adlasz heeft een strategische alliantie gesloten met Vanberkel Professionals. We helpen hiermee onze opdrachtgevers in de wereld van lokale overheid en sociale zekerheid nog beter en sneller vooruit.

Lees meer