Blog

Inclusief werken in de Zorg - uitdagingen en kansen

5 november 2018

Dé uitdaging voor gemeenten, bedrijven en de zorg…… de arbeidsmarkt is krap, er is natuurlijke uitstroom en verloop en er komen steeds meer vacatures, hoe kunnen doelgroepen die nu nog (deels) langs de kant staan deel uit gaan en blijven uitmaken van de werkende samenleving? We hebben 1,7 miljoen mensen met een arbeidshandicap in Nederland. Een groot deel van deze groep is niet actief op de arbeidsmarkt. 
 
Van deze mensen heeft 14% een fysieke handicap, 7% heeft de diagnose adhd, 19% heeft een psychische aandoening en 39% heeft een verstandelijke beperking. De restgroep bestaat uit diverse diagnoses. De uitdaging is te kijken welke van deze mensen passen binnen de zorgsector, welke werkzaamheden zij goed kunnen uitvoeren en hoe de begeleiding en coaching op de werkvloer eruit gaat zien.

Binnen de zorgsector waar een grote behoefte is aan personeel en waar men graag inclusief wil ondernemen spelen naast de al krappe arbeidsmarkt, ook nog andere factoren mee. In 2017 verlieten 180.000 werknemers hun werkgever in de zorg. Van die 180.000 werknemers ging 40% buiten de zorg werken en verlieten daarmee dus de sector. Het ziekteverzuim is hoog (in 2013 nog 5% ziekteverzuim en in 2017 6% ziekteverzuim). Dat is een stijging van 2,75 miljard euro naar 3,31 miljard euro aan ziektekosten. En 85% van het personeel in de zorg geeft aan last te ervaren van de werkdruk en het tekort aan personeel. Maar liefst 64% geeft aan dat de kwaliteit van de zorg onder dat tekort te lijden heeft!

Gisteren tijdens een bijeenkomst in Gelderland bleek dat daar waar goede samenwerking en regelmatig overleg is tussen gemeenten, WSP’s, bedrijven en het onderwijs, de beste resultaten worden geboekt. Ook zien we in het MKB meer succesvolle en duurzamere plaatsingen dan bij grotere bedrijven. Wethouders, directeuren van bedrijven, HR-managers uit de zorg, arbeidsmarktdeskundigen en andere betrokkenen wisselden ervaringen uit over wat wel en wat niet werkt en waar behoefte aan is. Onderstaand een opsomming van de bevindingen:
  • Er is behoefte aan het meedenken met en het meedenken door gemeenten
  • De administratieve rompslomp moet verminderd worden
  • De regelingen, voorwaarden en financiële zaken zijn voor werkgevers niet goed duidelijk, minder regels vanuit de gemeenten en duidelijkheid per regeling, is gewenst
  • Er is behoefte aan het “ontleden” van functies naar taakgebieden en op basis daarvan inzetten van jobcarving en jobcreation – maar hoe doe je dat? Het is immers niet bij alle functies mogelijk
  • Welke werkzaamheden kunnen door de technologie overgenomen worden?
  • Een sollicitatiegesprek met een “doelgroeper” pak je heel anders aan dan met een reguliere werknemer
  • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder de arbeidsgehandicapten, zijn in een reguliere werkomgeving minder vaak ziek dan reguliere werknemers, mits ze de goede passende werkplek hebben en goede begeleiding krijgen
  • De zorg heeft te maken met een hoog ziekteverzuim en hoog verloop, in deze sector is het “anders kijken” naar werk van groot belang (bijv. zorg en welzijns taken scheiden)
  • Het steeds wisselende beleid van de overheid op dit gebied wordt negatief ervaren door de werkgevers
  • Werkgevers willen ontzorgd worden, een goede match tussen mens en functie en goede begeleiding van de werknemers zodat duurzame inzetbaarheid wordt gerealiseerd
Wilt u een keer sparren over mijn ervaringen met inclusief werkgeverschap binnen de zorg/ het bedrijfsleven en/ of over de andere uitdagingen zoals ziekteverzuim, verloop en duurzame inzetbaarheid? 
 
Neem dan contact op en we maken een afspraak. 
 
Zorg goed voor uw huidige en toekomstige personeel, want zij zijn de belangrijkste drijvende kracht  en het grootste kapitaal van uw organisatie. 
 
Ariënne Heesters +31 6 1379 4069

We delen graag meer met u

12 oktober 2017

Bent u al op weg naar uw 'Collegeverklaring'?

Op 14 november en 23 november organiseert Adlasz, in samenwerking met Q-Concepts en Stolwijk Kelderman een nieuwe Q-pe Academy. Wij hebben een samenwerkingsverband op het gebied van kennisontwikkeling. Doel is de externe controle en de beheersingsomgeving van de gemeente nader tot elkaar te brengen. Deze bijeenkomst geeft hier een eerste aanzet toe. Hopelijk kunt u onze bijeenkomst met meerdere personen bijwonen.”

Lees meer
16 februari 2017

RiskCongresPublicValues 2017

Het eerste RiskCongresPublicValues zal op donderdag 6 april aanstaande plaatsvinden in het conferentiecentrum New Babylon in Den Haag. RiskComplianceTV zal daarbij ook aanwezig zijn.

Lees meer
9 februari 2017

Adlasz en Stolwijk Kelderman lanceren samen een nieuw concept voor controle gemeentecijfers

Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten (Doetinchem/Zevenaar/Nijmegen) gaat nauw samenwerken met adviesbureau Adlasz uit Tilburg. Doel is om samen een innovatief en kwalitatief hoogstaand advies- en controletraject te bieden aan gemeenten. Veel gemeenten komen de laatste maanden zonder accountant te zitten, omdat de grotere accountants- en advieskantoren zich terugtrekken uit de publieke sector.

Lees meer
19 mei 2016

Geslaagd jubileumsymposium Adlasz

Sprekers die aan het denken zetten, volop mogelijkheden om mee te praten en een flitsende en humoristische kennisquiz tot besluit. Het jubileumsymposium van Adlasz op donderdag 19 mei mag zeker geslaagd worden genoemd. Informatief, interessant en interactief concludeerden veel deelnemers na afloop. Het antwoord op de kernvraag ‘Op koers in het sociaal domein?’ bleek genuanceerd. We zijn misschien wel op koers, maar er is nog een flinke weg te gaan om de doelstellingen te bereiken.

Lees meer
2 december 2015

Adlasz al bijna vijf jaar actief in sociaal domein en publieke sector

De oprichters/partners van Adlasz delen een gemeenschappelijke voorgeschiedenis: ze werkten alle vier bij een groot accountantskantoor. Maar ze wilden alle vier meer. “We zaten daar erg sterk op controle en beheersing. We verzorgden bij opdrachtgevers externe audits die nog zwaarder waren dan die van externe toezichthouders. Dat leverde veel dossiers en gegevens op, maar je had niet altijd het idee dat het de opdrachtgever verder hielp”, zegt Roel Korsmit. “We wilden veel meer met de opdrachtgever bezig zijn, weten waar zijn behoeften en knelpunten liggen, samen naar oplossingen zoeken. Nu hebben we dat geformuleerd als: samenwerken aan inzicht en perspectief”, vult Aad Scheepers aan. De vier accountants staken de koppen bij elkaar en dat leidde tot de oprichting van Adlasz in maart 2011. Een jong bedrijf dus nog, maar met een schat aan ervaring in de publieke sector en het sociaal domein.

Lees meer
1 december 2015

Ontwikkeling Module 'Zicht op'

Voor gemeenten is de bedrijfsvoering binnen het sociale domein van cruciaal belang. Checkpoint IC ontwikkelde samen met Schulinck de module ‘Zicht op’ voor een snel inzicht in eventuele risico’s.

Lees meer
1 december 2015

Transitie geslaagd, transformatie niet

De ingrijpende decentralisatie van beleidsgebieden als (jeugd)zorg en arbeidsparticipatie, is als transitie geslaagd, maar een echte transformatie is het nog niet.

Lees meer
18 november 2015

Strategische alliantie Adlasz en Vanberkel Professionals

Adlasz heeft een strategische alliantie gesloten met Vanberkel Professionals. We helpen hiermee onze opdrachtgevers in de wereld van lokale overheid en sociale zekerheid nog beter en sneller vooruit.

Lees meer