Blog / Roel van den Bersselaar

Jeugdzorg: Forward to the past? Nee, back to the future!

17 december 2018

In 2015 is de grote decentralisatie in het sociaal domein ingevoerd, waar de Jeugdzorg een belangrijk onderdeel van is. De rijksoverheid was tot het inzicht gekomen dat de kosten van de zorg onbeheersbaar dreigden te worden en bedacht dat de gemeenten het allemaal vast beter konden regelen. Ja, het vertrouwen was zelfs zo groot dat alvast een deel van de enorme besparing die de gemeenten zouden gaan realiseren, ingeboekt werd. 
 
De gemeenten togen, zij het wat laat, vol energie aan het werk om ervoor te zorgen dat er niemand tussen wal en schip zou vallen. Natuurlijk waren er wat hobbeltjes zoals beprijzing en dergelijke maar vooruit. Laten we gewoon de systematiek van het Zorgkantoor voortzetten en de korting doorberekenen aan de zorginstellingen. Als we de transitie achter de rug hebben, gaan we eens flink innoveren.
 
Toen was het 2018. De transitie is achter de rug, we zitten nu in de transformatie. Tijd voor de innovatie! Jammer genoeg lijkt er in veel regio’s sprake te zijn van forward to the past. Regio’s kopen zorg in bij vele tientallen, zo niet honderden instellingen. De noodzakelijke zorg wordt onderverdeeld in arrangementen, zorgprofielen, resultaatgerichte trajecten of in…… (vul maar in). Basis hiervan is nog steeds hetzelfde. We hebben een individueel zorgtraject, waar we een individueel budget aan hangen waarbinnen de zorg geleverd en het resultaat behaald moet worden. Natuurlijk is er wel geïnnoveerd, we betalen niet meer op basis van uurtje-factuurtje maar bijvoorbeeld 50% vooraf en de resterende 50% na afronding van het traject. Als er een resultaat is behaald natuurlijk. Dit alles omkleed met naar inkoopfetisjisme riekende, periodieke aanbestedingen. De inkopers van de gemeenten hebben nog nooit zo’n belangrijke rol en stem gehad! Samenvatting? Gemeenten spelen Zorgkantoortje 2.0, Instellingen zijn nog steeds op indicatiejacht, kortom er verandert inhoudelijk weinig. Behalve natuurlijk het beschikbare budget. Budgetten worden overschreden, gemeenten nemen strengere (controle)maatregelen om de kosten te beheersen, instellingen staat het water aan de lippen en het vertrouwen tussen de spelers ebt weg.
 
Hiermee gaan we het niet redden. Het wordt tijd om weer back to the future te gaan! Het eerste punt is dat gemeenten, instellingen, maatschappelijk werk en al die betrokken organisaties zich moeten beseffen dat samenwerking op basis van vertrouwen belangrijk is. Ga eens op bestuurlijk niveau met elkaar praten en kijk eens welke gezamenlijke belangen er zijn. Kijk hoe je samen de noodzakelijke zorg kunt regelen. Geef vertrouwen. Stop met beprijzing van individuele trajecten. Maak het (inkoop)systeem ondergeschikt aan het doel van goede zorg in plaats van de inkoop het doel te laten zijn. Er zijn bemoedigende voorbeelden. De top 600 aanpak van Amsterdam bijvoorbeeld. Daar is gekeken wat er nodig is voor een specifieke doelgroep, daar is een aanpak voor ontwikkeld en men is er samen aan gaan trekken. 
 
Alles bij elkaar wordt het tijd te stoppen met Zorgkantoortje spelen en een duurzame samenwerking binnen de zorgketen aan te gaan. Ieder zijn rol en verantwoordelijkheid ten dienste van het gezamenlijk belang van goede zorg. Hoe pak je dat aan? De professionals van Adlasz denken graag met u mee.
Roel van den Bersselaar is één van de vier partners/oprichters van Adlasz. Hij is sinds 1998 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Deloitte, sinds 2011 bij Adlasz. Specialismen: begeleiding transformaties sociaal domein en veiligheidsregio’s/hulpdiensten.

We delen graag meer met u

12 oktober 2017

Bent u al op weg naar uw 'Collegeverklaring'?

Op 14 november en 23 november organiseert Adlasz, in samenwerking met Q-Concepts en Stolwijk Kelderman een nieuwe Q-pe Academy. Wij hebben een samenwerkingsverband op het gebied van kennisontwikkeling. Doel is de externe controle en de beheersingsomgeving van de gemeente nader tot elkaar te brengen. Deze bijeenkomst geeft hier een eerste aanzet toe. Hopelijk kunt u onze bijeenkomst met meerdere personen bijwonen.”

Lees meer
16 februari 2017

RiskCongresPublicValues 2017

Het eerste RiskCongresPublicValues zal op donderdag 6 april aanstaande plaatsvinden in het conferentiecentrum New Babylon in Den Haag. RiskComplianceTV zal daarbij ook aanwezig zijn.

Lees meer
9 februari 2017

Adlasz en Stolwijk Kelderman lanceren samen een nieuw concept voor controle gemeentecijfers

Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten (Doetinchem/Zevenaar/Nijmegen) gaat nauw samenwerken met adviesbureau Adlasz uit Tilburg. Doel is om samen een innovatief en kwalitatief hoogstaand advies- en controletraject te bieden aan gemeenten. Veel gemeenten komen de laatste maanden zonder accountant te zitten, omdat de grotere accountants- en advieskantoren zich terugtrekken uit de publieke sector.

Lees meer
19 mei 2016

Geslaagd jubileumsymposium Adlasz

Sprekers die aan het denken zetten, volop mogelijkheden om mee te praten en een flitsende en humoristische kennisquiz tot besluit. Het jubileumsymposium van Adlasz op donderdag 19 mei mag zeker geslaagd worden genoemd. Informatief, interessant en interactief concludeerden veel deelnemers na afloop. Het antwoord op de kernvraag ‘Op koers in het sociaal domein?’ bleek genuanceerd. We zijn misschien wel op koers, maar er is nog een flinke weg te gaan om de doelstellingen te bereiken.

Lees meer
2 december 2015

Adlasz al bijna vijf jaar actief in sociaal domein en publieke sector

De oprichters/partners van Adlasz delen een gemeenschappelijke voorgeschiedenis: ze werkten alle vier bij een groot accountantskantoor. Maar ze wilden alle vier meer. “We zaten daar erg sterk op controle en beheersing. We verzorgden bij opdrachtgevers externe audits die nog zwaarder waren dan die van externe toezichthouders. Dat leverde veel dossiers en gegevens op, maar je had niet altijd het idee dat het de opdrachtgever verder hielp”, zegt Roel Korsmit. “We wilden veel meer met de opdrachtgever bezig zijn, weten waar zijn behoeften en knelpunten liggen, samen naar oplossingen zoeken. Nu hebben we dat geformuleerd als: samenwerken aan inzicht en perspectief”, vult Aad Scheepers aan. De vier accountants staken de koppen bij elkaar en dat leidde tot de oprichting van Adlasz in maart 2011. Een jong bedrijf dus nog, maar met een schat aan ervaring in de publieke sector en het sociaal domein.

Lees meer
1 december 2015

Ontwikkeling Module 'Zicht op'

Voor gemeenten is de bedrijfsvoering binnen het sociale domein van cruciaal belang. Checkpoint IC ontwikkelde samen met Schulinck de module ‘Zicht op’ voor een snel inzicht in eventuele risico’s.

Lees meer
1 december 2015

Transitie geslaagd, transformatie niet

De ingrijpende decentralisatie van beleidsgebieden als (jeugd)zorg en arbeidsparticipatie, is als transitie geslaagd, maar een echte transformatie is het nog niet.

Lees meer
18 november 2015

Strategische alliantie Adlasz en Vanberkel Professionals

Adlasz heeft een strategische alliantie gesloten met Vanberkel Professionals. We helpen hiermee onze opdrachtgevers in de wereld van lokale overheid en sociale zekerheid nog beter en sneller vooruit.

Lees meer