Nieuws

VNG realisatiecongres: 'Back to the future - samen organiseren, samen realiseren'

10 april 2018

Samen met zo’n 1.500 andere geïnteresseerden, was ook Adlasz aanwezig op het event. Aan de hand van presentaties, games en leveranciers met stands, werd een grote hoeveelheid kennis over onder andere blockchain gedeeld. Naast het enthousiasme over de mogelijkheden die er liggen, was er ook een stukje nuchterheid en realisme aanwezig. Wat kan er eigenlijk verwacht worden?
 
Blockchain gaat de dienstverlening van de gemeenten sneller, betrouwbaarder en een stuk goedkoper maken. Ondanks dat er bij de term blockchain nog vaak zal worden gedacht aan bitcoins, energie slurpende computers en fluctuerende koersen, is er steeds meer oog voor een nieuw perspectief. Op het VNG-congres werden de kansen van blockchain voor overheidsinstellingen simpel uitgelegd. Belangrijkste punt: blockchaintechnologie maakt vervalsing onmogelijk. Als blockchain zijn intrede doet binnen het publieke domein zullen veel administratieve en controlerende taken vervallen. Processen worden hierdoor veel sneller, effectiever en beheersbaarder. De burger profiteert!
 
Aan de andere kant betekent dat niet dat big data/blockchain/internet of things thema’s zijn waar gelijk mee aan de slag kan worden gegaan. Het zijn loze termen indien ze niet bijdragen aan oplossingen. Het top-down beslissen dat er ‘iets’ moet gebeuren op het gebied van data gedreven sturing of blockchain, leidt doorgaans tot niks. Digitalisering is niet een doel op zich en moet ondersteunend zijn aan de doelstellingen van de gemeente. Bottom-up is ook niet het perfecte antwoord; een digitale tool moet wel in lijn zijn met het beleid. Het organiseren van innovatie is een lastige klus.
 
Het realiseren van nuttige digitale tools is tot nu toe dan ook minimaal. De naam ‘realisatiecongres’ is treffend gekozen. Hopelijk kan de ambitie in de komende jaren omgezet worden in realisatie. Om terug te komen op de vraag wat er verwacht kan worden:
  • Ja, IT heeft de toekomst en gaat de dienstverlening van de gemeente grondig doen veranderen. Dat betekent dat gemeenten, maar ook andere publieke instanties moeten zich voorbereiden op een compleet nieuwe manier van werken. Alles met het oog op een verbetering van de dienstverlening naar de burger toe. Niet meer 8 weken wachten tot een subsidie verstrekt wordt, maar slechts één dag. Doordat veel werkprocessen worden geautomatiseerd, is de vraag hoe diensten worden geleverd minder relevant aan het worden. De vraag wat we willen en waarom, wordt veel belangrijker.
  • Nee, IT is geen doel op zich! Vaak wordt er gezegd: ‘er kan niet meer achtergebleven worden,’ en: ‘de digitale transitie is een must.’ Dat creëert gevoelsmatig een bepaalde mate van krampacht. Ik zou eerder zeggen dat wendbaarheid een must is, oftewel het kunnen zien en benutten van kansen. Daarvoor zijn absoluut geschoolde IT’ers voor nodig binnen een organisatie of samenwerkingsverband.  De urgentie voor digitalisering is terecht. Uitgangspunt blijft echter het behalen van maatschappelijke doelstellingen.
 
Wij willen het team achter het VNG-realisatie congres hartelijk bedanken voor een inspirerende en leerzame dag!

We delen graag meer met u

12 oktober 2017

Bent u al op weg naar uw 'Collegeverklaring'?

Op 14 november en 23 november organiseert Adlasz, in samenwerking met Q-Concepts en Stolwijk Kelderman een nieuwe Q-pe Academy. Wij hebben een samenwerkingsverband op het gebied van kennisontwikkeling. Doel is de externe controle en de beheersingsomgeving van de gemeente nader tot elkaar te brengen. Deze bijeenkomst geeft hier een eerste aanzet toe. Hopelijk kunt u onze bijeenkomst met meerdere personen bijwonen.”

Lees meer
16 februari 2017

RiskCongresPublicValues 2017

Het eerste RiskCongresPublicValues zal op donderdag 6 april aanstaande plaatsvinden in het conferentiecentrum New Babylon in Den Haag. RiskComplianceTV zal daarbij ook aanwezig zijn.

Lees meer
9 februari 2017

Adlasz en Stolwijk Kelderman lanceren samen een nieuw concept voor controle gemeentecijfers

Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten (Doetinchem/Zevenaar/Nijmegen) gaat nauw samenwerken met adviesbureau Adlasz uit Tilburg. Doel is om samen een innovatief en kwalitatief hoogstaand advies- en controletraject te bieden aan gemeenten. Veel gemeenten komen de laatste maanden zonder accountant te zitten, omdat de grotere accountants- en advieskantoren zich terugtrekken uit de publieke sector.

Lees meer
19 mei 2016

Geslaagd jubileumsymposium Adlasz

Sprekers die aan het denken zetten, volop mogelijkheden om mee te praten en een flitsende en humoristische kennisquiz tot besluit. Het jubileumsymposium van Adlasz op donderdag 19 mei mag zeker geslaagd worden genoemd. Informatief, interessant en interactief concludeerden veel deelnemers na afloop. Het antwoord op de kernvraag ‘Op koers in het sociaal domein?’ bleek genuanceerd. We zijn misschien wel op koers, maar er is nog een flinke weg te gaan om de doelstellingen te bereiken.

Lees meer
2 december 2015

Adlasz al bijna vijf jaar actief in sociaal domein en publieke sector

De oprichters/partners van Adlasz delen een gemeenschappelijke voorgeschiedenis: ze werkten alle vier bij een groot accountantskantoor. Maar ze wilden alle vier meer. “We zaten daar erg sterk op controle en beheersing. We verzorgden bij opdrachtgevers externe audits die nog zwaarder waren dan die van externe toezichthouders. Dat leverde veel dossiers en gegevens op, maar je had niet altijd het idee dat het de opdrachtgever verder hielp”, zegt Roel Korsmit. “We wilden veel meer met de opdrachtgever bezig zijn, weten waar zijn behoeften en knelpunten liggen, samen naar oplossingen zoeken. Nu hebben we dat geformuleerd als: samenwerken aan inzicht en perspectief”, vult Aad Scheepers aan. De vier accountants staken de koppen bij elkaar en dat leidde tot de oprichting van Adlasz in maart 2011. Een jong bedrijf dus nog, maar met een schat aan ervaring in de publieke sector en het sociaal domein.

Lees meer
1 december 2015

Ontwikkeling Module 'Zicht op'

Voor gemeenten is de bedrijfsvoering binnen het sociale domein van cruciaal belang. Checkpoint IC ontwikkelde samen met Schulinck de module ‘Zicht op’ voor een snel inzicht in eventuele risico’s.

Lees meer
1 december 2015

Transitie geslaagd, transformatie niet

De ingrijpende decentralisatie van beleidsgebieden als (jeugd)zorg en arbeidsparticipatie, is als transitie geslaagd, maar een echte transformatie is het nog niet.

Lees meer
18 november 2015

Strategische alliantie Adlasz en Vanberkel Professionals

Adlasz heeft een strategische alliantie gesloten met Vanberkel Professionals. We helpen hiermee onze opdrachtgevers in de wereld van lokale overheid en sociale zekerheid nog beter en sneller vooruit.

Lees meer