Nieuws

Wet administratieve lastenvermindering Wmo en Jeugdhulp

24 januari 2019

De Eerste Kamer heeft de Wet administratieve lastenvermindering Wmo en Jeugdhulp aangenomen. Deze wet is onderdeel van het programma Ontregel de Zorg. Het lijkt mij dat daar geen extra wetten voor nodig zijn, als ik de geluiden hoor is de zorg al behoorlijk ontregeld. De overschrijdingen rijzen in elk geval overal de pan uit. 
 
Het idee
Met de introductie van de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet werd een grote verant-woordelijkheid bij gemeenten neergelegd, uiteraard vergezeld door een budgetkorting. Gemeenten zouden immers de inwoners het best kennen en bij uitstek geschikt zijn maatwerk te leveren. In plaats van landelijke uitvoeringsvoorschriften kwam er beleidsvrijheid. Natuurlijk zou Den Haag Den Haag niet zijn als er niet toch links en rechts wat instituutjes en organisaties opgericht werden om de gemeenten en de zorg ‘te faciliteren’. Daarnaast had Den Haag alvast bedacht welke gemeenten met elkaar moesten samenwerken. Als we kijken naar de regioatlas (www.regioatlas.nl) is er niet heel erg gekeken naar welke gemeenten al met wie samenwerkte en veel vrijheid om zelf het samenwerkingsverband te kiezen was er ook niet.
 
Het probleem
Afijn, we zijn inmiddels 4 jaar verder. De transitie is geweest, over het algemeen zonder al te grote ongelukken. De transformatie is begonnen. Met die transformatie is het een beetje net als met de winter. Het druppelt wat links en rechts, de temperatuur is wat lager, maar of het nu echt winter is? 
 
In het hele land wordt geklaagd. De gemeenten en zorginstellingen klagen over de beschikbare budgetten. De zorginstellingen klagen daarnaast over de toegenomen complexiteit van de administratie nu ze met meerdere gemeenten contracten moeten afsluiten. En wat is de reactie van Den Haag? Ze stellen de Algemene Maatregel van Bestuur op waarin staat dat gemeenten een reële kostprijs moeten betalen. En ze stellen een nieuwe Wet op waarmee afgedwongen kan worden dat het standaard berichtenverkeer tussen gemeenten en zorginstellingen wordt gehanteerd. 
 
De verbazing
Dat er iets moet gebeuren is wel duidelijk. De vraag is of het weer vanuit Den Haag opleggen van bijvoorbeeld standaard berichtenverkeer de juiste weg is. Het berichtenverkeer kent wel verschillende varianten, maar het beperkt gemeenten en zorginstellingen in de afspraken die ze samen kunnen maken. Het betalen van reële prijzen voor zorg zou natuurlijk vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat geldt ook voor de bijdrage die Den Haag aan de gemeenten betaalt via de uitkering gemeentefonds. Is die wel reëel? 
 
Kortom, het begint erop te lijken dat de beleidsvrijheid die zo hoog in het vaandel stond in 2015 steeds een beetje wordt teruggedraaid. Is dat verbazingwekkend? Nee, eigenlijk niet want loslaten blijkt voor Den Haag heel moeilijk te zijn. 
 
Wat dan wel?
Is er een ei van Columbus? Nee. De discussie over het buiten de Aanbestedingswet brengen van de inkoop van zorg is een goede ontwikkeling. En verder zou het goed zijn als Den Haag de partijen in het land echt de vrijheid en mogelijkheid geeft de zorg opnieuw te ontdekken. Stimuleer innovatie. Ondersteun probleemgebieden met kennis. Kijk nog eens naar het realiteitsgehalte van de beschikbare budgetten. En hou op met het terugdraaien van de oorspronkelijke koers omdat partijen politiek bedrijven en stemmen willen winnen.

We delen graag meer met u

12 oktober 2017

Bent u al op weg naar uw 'Collegeverklaring'?

Op 14 november en 23 november organiseert Adlasz, in samenwerking met Q-Concepts en Stolwijk Kelderman een nieuwe Q-pe Academy. Wij hebben een samenwerkingsverband op het gebied van kennisontwikkeling. Doel is de externe controle en de beheersingsomgeving van de gemeente nader tot elkaar te brengen. Deze bijeenkomst geeft hier een eerste aanzet toe. Hopelijk kunt u onze bijeenkomst met meerdere personen bijwonen.”

Lees meer
16 februari 2017

RiskCongresPublicValues 2017

Het eerste RiskCongresPublicValues zal op donderdag 6 april aanstaande plaatsvinden in het conferentiecentrum New Babylon in Den Haag. RiskComplianceTV zal daarbij ook aanwezig zijn.

Lees meer
9 februari 2017

Adlasz en Stolwijk Kelderman lanceren samen een nieuw concept voor controle gemeentecijfers

Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten (Doetinchem/Zevenaar/Nijmegen) gaat nauw samenwerken met adviesbureau Adlasz uit Tilburg. Doel is om samen een innovatief en kwalitatief hoogstaand advies- en controletraject te bieden aan gemeenten. Veel gemeenten komen de laatste maanden zonder accountant te zitten, omdat de grotere accountants- en advieskantoren zich terugtrekken uit de publieke sector.

Lees meer
19 mei 2016

Geslaagd jubileumsymposium Adlasz

Sprekers die aan het denken zetten, volop mogelijkheden om mee te praten en een flitsende en humoristische kennisquiz tot besluit. Het jubileumsymposium van Adlasz op donderdag 19 mei mag zeker geslaagd worden genoemd. Informatief, interessant en interactief concludeerden veel deelnemers na afloop. Het antwoord op de kernvraag ‘Op koers in het sociaal domein?’ bleek genuanceerd. We zijn misschien wel op koers, maar er is nog een flinke weg te gaan om de doelstellingen te bereiken.

Lees meer
2 december 2015

Adlasz al bijna vijf jaar actief in sociaal domein en publieke sector

De oprichters/partners van Adlasz delen een gemeenschappelijke voorgeschiedenis: ze werkten alle vier bij een groot accountantskantoor. Maar ze wilden alle vier meer. “We zaten daar erg sterk op controle en beheersing. We verzorgden bij opdrachtgevers externe audits die nog zwaarder waren dan die van externe toezichthouders. Dat leverde veel dossiers en gegevens op, maar je had niet altijd het idee dat het de opdrachtgever verder hielp”, zegt Roel Korsmit. “We wilden veel meer met de opdrachtgever bezig zijn, weten waar zijn behoeften en knelpunten liggen, samen naar oplossingen zoeken. Nu hebben we dat geformuleerd als: samenwerken aan inzicht en perspectief”, vult Aad Scheepers aan. De vier accountants staken de koppen bij elkaar en dat leidde tot de oprichting van Adlasz in maart 2011. Een jong bedrijf dus nog, maar met een schat aan ervaring in de publieke sector en het sociaal domein.

Lees meer
1 december 2015

Ontwikkeling Module 'Zicht op'

Voor gemeenten is de bedrijfsvoering binnen het sociale domein van cruciaal belang. Checkpoint IC ontwikkelde samen met Schulinck de module ‘Zicht op’ voor een snel inzicht in eventuele risico’s.

Lees meer
1 december 2015

Transitie geslaagd, transformatie niet

De ingrijpende decentralisatie van beleidsgebieden als (jeugd)zorg en arbeidsparticipatie, is als transitie geslaagd, maar een echte transformatie is het nog niet.

Lees meer
18 november 2015

Strategische alliantie Adlasz en Vanberkel Professionals

Adlasz heeft een strategische alliantie gesloten met Vanberkel Professionals. We helpen hiermee onze opdrachtgevers in de wereld van lokale overheid en sociale zekerheid nog beter en sneller vooruit.

Lees meer