Webinar

Stuurbaarheid Participatiewet

8 oktober 2021

Is de Participatiewet (financieel) stuurbaar? Of is dat totaal onmogelijk omdat het een 'open-einde-regeling' is? Adlasz heeft de afgelopen 10 jaar veel ervaring opgedaan, ideeën uitgewisseld én onderzoek gedaan naar de (financiële) sturingsmogelijkheden. Graag delen wij onze ervaringen en nemen wij u mee in de sturingsmogelijkheden ondanks de complexiteit van de Participtiewet. Daarbij gaan wij in op de integrale doelgroep van de Participatiewet, dus inclusief de Wsw.

Datum en inschrijven

Vrijdag 8 oktober 2021 van 9.00 - 10.00 uur via MS Teams. 

Klik hier om in te schrijven voor webinar Stuurbaarheid Participatiewet. U ontvangt dan een uitnodiging om via MS Teams deel te nemen.

Sprekers webinar