Webinar

Stuurbaarheid Participatiewet

8 oktober 2021

Is de Participatiewet (financieel) stuurbaar? Of is dat totaal onmogelijk omdat het een 'open-einde-regeling' is? Adlasz heeft de afgelopen 10 jaar veel ervaring opgedaan, ideeën uitgewisseld én onderzoek gedaan naar de (financiële) sturingsmogelijkheden. Graag delen wij onze ervaringen en nemen wij u mee in de sturingsmogelijkheden ondanks de complexiteit van de Participtiewet. Daarbij gaan wij in op de integrale doelgroep van de Participatiewet, dus inclusief de Wsw.

Datum en inschrijven

Vrijdag 12 november 2021 van 9.00 - 10.00 uur via MS Teams.

Klik hier om in te schrijven voor webinar Stuurbaarheid Regie in de keten. U ontvangt dan een uitnodiging om via MS Teams deel te nemen.

Sprekers webinar