Webinar

Regie in de keten

12 november 2021

Welke rollen onderkennen we in de verschillende (samenwerkings)ketens en hoe vult uw organisatie haar rol in? Sluiten de (prestatie)afspraken met andere partijen in de keten hierbij aan? In de afgelopen jaren is een sterke ontwikkeling te zien in de taken die gemeenten uit moeten en willen uitvoeren, veelal in (wisselende) samenwerkingsvormen. Het belang van goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap en de borging daarvan is daarmee sterk toegenomen. In dit webinar nemen wij u graag mee in onze visie op regie in de keten en bieden wij u handvatten om uw eigen organisatie te spiegelen en inzicht te krijgen in hoeverre de keten adequaat is ingericht.