Webinar

Vrije keuze - input gemeenten

12 november 2021

De webinar voor deze maand laten wij over aan onze relaties. Zodra het onderwerp bekend is, geven wij hier een beknopte toelichting van de webinar. Via het inschrijfformulier kunt u tot 1 juli a.s. uw idee kenbaar maken. Het uiteindelijk gekozen idee belonen wij met een passende attentie!