Webinar

SZ Kompas - Participatiewet: met het juiste inzicht toch succesvol!

21 januari 2022

Hoe effectief zijn uw re-integratietrajecten in het kader van de Participatiewet? Zetten we de juiste middelen in op de juiste doelgroep? Hoe lang duurt een gemiddeld re-integratietraject? Hoe lang zit iemand gemiddeld in de uitkering? Wat zijn de gemiddelde inkomsten uit arbeid? En zo zijn er nog veel meer vragen te bedenken die relevant zijn voor een goed inzicht in het uitkeringenbestand. Met deze transparantie ontstaat inzicht in de sturingsmogelijkheden. Gemeenten hebben een schat aan data waarmee dit inzicht kan worden gegenereerd. Hoe? Daarin nemen wij u in deze workshop graag mee.

Datum en inschrijven

Vrijdag 21 januari 2021 van 9.00 - 10.00 uur via MS Teams. 

Klik hier om in te schrijven voor webinar SZ Kompas - Participatiewet met het juiste inzicht toch succesvol! U ontvangt dan een uitnodiging om via MS Teams deel te nemen.

Sprekers webinar