ONZE MENSEN / Ariënne Heesters

"Doe wat je doet goed- met plezier en passie"

Ariënne Heesters

Persoonlijke visie

“Doe wat je doet goed, met plezier en met passie- zo bereik je de beste resultaten. Ik ben een verbinder, netwerker en zeer resultaatgericht. Mijn kracht ligt in het herkennen van knelpunten, het optimaliseren van processen, samenwerken en het formuleren en realiseren van duidelijke strategische doelen. Daarbij is en blijft het streven om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam te laten participeren. Ik heb hart voor en kennis van de doelgroepen maar ik ben ook gericht op resultaat en optimaal rendement. Die combinatie maakt mij sterk en succesvol in wat ik doe. Ik heb mijn roots in het bedrijfsleven en heb de laatste jaren gewerkt bij gemeenten, SW-bedrijven en met zorginstellingen. Ik begrijp de uitdagingen van alle betrokken partijen rond de transitie binnen het Sociaal Domein heel goed en weet daarvoor samen met de betrokken partijen een duurzame oplossing te vinden. Ik heb kennis van WMO, Jeugdwet, Participatiewet en Passend Onderwijs.

Ervaring

Ariënne was onder meer actief als manager van een SW-bedrijf, Daar hield zij zich bijvoorbeeld bezig met:
  • Realiseren van succesvolle duurzame participatie van doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • Hoger rendement behalen als SW-bedrijf;
  • Versterken samenwerking tussen scholen, zorginstellingen, vluchtelingenwerk, gemeenten en SW-bedrijven;
  • Procesoptimalisatie binnen het Sociaal Domein / Transities;
  • Mobiliteitstrajecten voor gemeenten vormgeven;
  • Bedrijven bewust en bekwaam maken op het gebied van de mogelijkheden van de Participatiewet.

Kenmerken

Mensen-mens, resultaatgericht, creatief, innovatief, durft out of the box te denken, verbinder.

Ariënne Heesters werkt sinds januari 2018 als consultant bij Adlasz. Ze beschouwt zichzelf als een succesvolle ‘verbinder’, met zowel hart voor de betrokken mensen als voor het resultaat. Ariënne begon haar carrière in het bedrijfsleven, waarna ze de overstap maakte naar de (semi-)overheid. Uit deze ervaring aan beide zijden van het spectrum put zij bij haar advieswerk, in het bijzonder rond de transitie in het Sociaal Domein.
Inclusief werken in de Zorg - uitdagingen en kansen
Dé uitdaging voor gemeenten, bedrijven en de zorg…… de arbeidsmarkt is krap, er is natuurlijke uitstroom en verloop en er komen steeds meer vacatures, hoe kunnen doelgroepen die nu nog (deels) langs de kant staan deel uit gaan en blijven uitmaken van de werkende samenleving? We hebben 1,7 miljoen mensen met een arbeidshandicap in Nederland. Een groot deel van deze groep is niet actief op de arbeidsmarkt. 
 
Van deze mensen heeft 14% een fysieke handicap, 7% heeft de diagnose adhd, 19% heeft een psychische aandoening en 39% heeft een verstandelijke beperking. De restgroep bestaat uit diverse diagnoses. De uitdaging is te kijken welke van deze mensen passen binnen de zorgsector, welke werkzaamheden zij goed kunnen uitvoeren en hoe de begeleiding en coaching op de werkvloer eruit gaat zien.