ONZE MENSEN / Wouter Oosterom

"Redeneren vanuit verschillende invalshoeken"

Wouter Oosterom

Persoonlijke visie

“In het lokaal bestuur komen maatschappelijke vraagstukken samen met de praktische uitvoering van beleid. Doordat het lokaal bestuur in nauw contact staat met de inwoners is het effect van dat beleid onmiddellijk zichtbaar. Dat is spannend maar vooral ook leuk! Door de inwoners zo veel mogelijk te betrekken hoop ik de community concreet te verbinden en adequaat toe te rusten.”

Ervaring

Tijdens zijn studie leerde Wouter om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven, waardoor hij vanuit meerdere invalshoeken kan redeneren. Het lokaal bestuur heeft al langere tijd zijn warme en bijzondere belangstelling. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in zijn studiekeuze maar ook in de werkzaamheden als medewerker Burgerzaken en Klant Contact Centrum bij diverse gemeenten.

Kenmerken

Team player die niet bang is voor verantwoordelijkheid. Legt de lat hoog: ziet er een uitdaging in om de bestaande verwachtingen van opdrachtgevers, collega’s of klanten te overtreffen. Kan goed luisteren en bewaart het overzicht.

Wouter Oosterom werkt sinds januari 2018 als junior-consultant bij Adlasz. Na afronding van zijn bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan universiteit Utrecht, wilde Wouter graag werkervaring opdoen in de publieke sector. Het lokaal bestuur heeft daarbij zijn speciale aandacht.
  • Pubquiz
  • Buitensport
  • Art-house films
  • Muziekliefhebber