ONZE MENSEN / Jisse Visser

"Vooruitgang door samenwerking"

Jisse Visser

Persoonlijke visie

“Als bestuurskundige loop ik warm voor maatschappelijke en strategische vraagstukken in de publieke sector. Graag focus ik daarbij op organisatieverandering, management en motivatie-aspecten. Door mijn maatschappelijke betrokkenheid en sterk verantwoordelijkheidsgevoel ben ik breed geïnteresseerd en zoek ik altijd het maximale resultaat. De ontwikkeling en toepassing van nieuw beleid in de publieke sector is vrijwel direct zichtbaar. Hierbij komt een grote verantwoordelijkheid kijken, maar ook feeling en inlevingsvermogen. Wat zijn ‒ in de breedste zin van het woord ‒ de gevolgen van dat beleid? Als je uitgebreid in gesprek gaat met het personeel, heb je kans dat je alle facetten van de organisatieverandering betrekt. Het feit dat je bij voorbaat met alle partijen rekening houdt komt uiteraard ten goede aan een evenwichtige samenwerking.”

Ervaring

Via meerdere stages kreeg Jisse inzicht in het doen en laten van de publieke sector. Zo deed hij in 2012 een project bij de provincie Gelderland waar hij zich bezighield met de invulling van de nieuwe WGR-regio’s (afschaffing van de WGR+ en Stadsregio’s). Vervolgens sloeg Jisse zijn vleugels uit naar België (en Europa). Eerst voor het volgen van een minor Politieke Wetenschappen aan Universiteit Gent en vervolgens voor zijn afstudeeropdracht (stage) bij het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. 
Als junior consultant bij Adlasz legt hij de focus op strategie, proces, en verandermanagementvraagstukken.

Kenmerken

Maatschappelijk betrokken, leergierig, netwerker, nauwkeurig, doorzetter, analytisch en resultaatgericht.

In 2018 voltooide Jisse Visser de master Management van de Publieke Sector (met als specialisatie Strategie, Advisering en Verandermanagement) aan Universiteit Leiden. Zijn masterthesis ging over de gevolgen van een gemeentelijke fusie voor de arbeidsmotivatie van ambtenaren. Eerder volgde hij de hbo-bachelor Bestuurskunde aan de Thorbecke Academie (onderdeel van NHL Hogeschool) en de premaster Bestuurskunde aan Tilburg University.
  • Koken
  • Reizen
  • Geschiedenis
  • Sporten
  • Borrelen met vrienden