ONZE MENSEN / Joeran Sinneker

"Complexe vraagstukken, heldere oplossingen"

Joeran Sinneker

Persoonlijke visie

“Als bestuurskundige help ik organisaties graag om complexe vraagstukken te ontrafelen. Daarbij koppel ik theorie en praktijk en ga ik samen met mensen binnen organisaties op zoek naar werkbare oplossingen. Als adviseur van Adlasz hoop ik mijn bijdrage te kunnen leveren aan het verder vormgeven van de transformatie in het sociaal domein. Door mijn inzicht in hoe beleid op centraal niveau doorwerkt richting organisaties, professionals en burgers/cliënten kan ik daaraan mijn steentje zeker bijdragen. Ik heb verder een voorkeur voor vraagstukken op het snijvlak van beleids-, strategie- en organisatieontwikkeling, waarbij ik het resultaat nooit uit het oog verlies.”

Ervaring

Gedurende zijn studie Bestuurskunde (bachelor én master) leerde Joeran hoe hij door middel van gedegen onderzoek op effectieve wijze oplossingen kan formuleren voor organisaties die op strategisch niveau worstelen met maatschappelijke vraagstukken. Ook vindt hij daardoor goed zijn weg in taaie beleidsteksten. Door de veelzijdige blik die de bestuurskundige eigen is schakelt hij bovendien makkelijk tussen verschillende invalshoeken zonder daarbij de menselijke maat uit het oog te verliezen. Joerans affiniteit met maatschappelijke en sociale vraagstukken is vooral naar voren gekomen tijdens zijn stage bij ISA (International Sports Alliance) – een organisatie die zich richt op jeugdontwikkeling door middel van sport. In het kader van zijn master liep hij voorts een onderzoeksstage bij een specialistische jeugdhulpaanbieder. Het verschil tussen de beleidspraktijk en de politiek-bestuurlijke realiteit rondom de kwestie van verlengde jeugdhulp ging daarbij als een rode draad door het onderzoek.

Kenmerken

Analytisch, leergierig, zelfstandig, nauwkeurig, betrouwbaar, sociaal en bescheiden.

Sinds april 2019 werkt Joeran als junior-consultant bij Adlasz. Hiervoor behaalde hij zowel de bachelor als master Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waarvan de laatste cum laude. Tijdens zijn studie vergaarde Joeran brede kennis van de werking van het openbaar bestuur en middels de specialisatie ‘Beleid en Advies’ richtte hij zich specifiek op de beleidsmatige kant van maatschappelijke vraagstukken. Tijdens zijn opleiding onderscheidde hij zich door zijn sterke analytische vaardigheden, creativiteit en hoge mate van zelfstandigheid bij het uitvoeren van onderzoeks- en adviesopdrachten.
  • Fanatieke hardloper
  • Liefhebber van speciaalbier
  • Eigenaar van twee katten