ONZE MENSEN / Rowin Heijmans

"Het creƫren van oplossingsrichtingen voor een maatschappelijk probleem doe je niet alleen, dat doe je met iedereen"

Rowin Heijmans

Persoonlijke visie

Ik vind het belangrijk om midden in de maatschappij te staan en me bezig te houden met het oplossen van problemen die daarin spelen. De oplossingen moeten hierbij dusdanig toereikend zijn dat rekening gehouden wordt met de belangen van alle betrokkenen. Daarom zoek ik de oplossing in samenwerking met de betrokkenen. Door naar elkaar te luisteren, elkaar inspraak te geven en alle belanghebbenden mee te nemen in het beleidsproces en de besluitvorming kan uiteindelijk de beste oplossing voor het probleem gevonden worden. Hier haal ik ontzettend veel voldoening uit! In mijn rol als junior consultant bij Adlasz wil ik hieraan daarom graag een steentje bijdragen!

Ervaring

Tijdens mijn bachelor Bestuurskunde en master Beleidsadvisering heb ik veel ervaring opgedaan met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar complexe maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast ben ik tijdens mijn studie al eerder werkzaam geweest in het lokaal bestuur. Zo heb ik eerder een meewerkstage bij gemeente Oudewater en Woerden gelopen. Hierbij heb ik veel geleerd over de politiek-bestuurlijke verhoudingen en ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten. Het afgelopen jaar heb ik bij mijn vorige werkgever Companen met name veel kennis opgedaan over de herziene Woningwet in het kader van mijn afstudeeronderzoek. Hierbij heb ik onderzocht in hoeverre de herziene Woningwet, inclusief beleidsmaatregelen zoals de opschorting van de markttoets, de afschaffing van de verhuurderheffing, de huurprijsbescherming op middenhuur en de vennootschapsbelasting, woningcorporaties voldoende maatschappelijke en/ of financiƫle aanleiding biedt om daadwerkelijk middenhuurwoningen te realiseren.

Kenmerken

Ambitieus, Doelgericht, Teamwork, Vriendelijk, Aanpassingsvermogen, Communicatief, Samenwerken, Leergierig, Enthousiast, Betrouwbaar, Zelfstandig, Flexibel.

Rowin heeft de bacheloropleiding Bestuurskunde gevolgd aan Tilburg University. Daarna heeft hij de masteropleiding Beleidsadvisering aan de Radboud Universiteit in Nijmegen afgerond. Tijdens zijn studie heeft hij zich beziggehouden met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek om maatschappelijke vraagstukken te doorgronden. Hierbij heeft hij kennis opgedaan over de verschillende fasen van een beleidsproces, bestaande uit agendavormings-, beleidsvormings-, beleidsuitvoering- en beleidsevaluatieprocessen. Daarnaast heeft hij veel geleerd over de verschillende rollen die kennis, wetenschap en burgers spelen in de beleidsprocessen. Ten slotte heeft hij bestudeerd op welke wijze legitieme oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken bereikt kunnen worden in een omgeving waarin feiten en waarden steeds meer met elkaar zijn verweven.
  • Voetballiefhebber
  • Fitnessen & Joggen
  • Gezelschapsmens