Case

"We hebben nu een goed totaalbeeld"

Cases

De opdracht

Net als alle andere gemeenten staat ook de gemeente Schouwen-Duiveland (ruim 33.000 inwoners) voor de uitdaging de regie te nemen op het gebied van zorg, werk en welzijn. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de Participatiewet, (delen van) de AWBZ en de jeugdzorg. Meer taken dus, terwijl tegelijkertijd een forse bezuiniging moet worden gerealiseerd. En dat terwijl de dienstverlening aan de burgers minimaal op hetzelfde niveau moet blijven, maar liever nog op hoger peil moet komen.

De uitdaging

“De gemeente Schouwen-Duiveland heeft dit van het begin af aan als complexe opdracht beschouwd. Wij denken dat een integrale uitvoering van het werk op deze drie terreinen op termijn zowel inhoudelijk als financieel voordeel zal bieden, maar een gemakkelijke weg is het niet. We waren al bekend met de expertise en ervaring van Adlasz in het sociaal domein. Daarom hebben we hen gevraagd ons te ondersteunen in het maken van een soort bouwtekening die een goed totaalbeeld biedt van zo’n integrale aanpak. Dat is zeker ambitieus te noemen; we streven als gemeente echt naar innovatie. Tegelijkertijd moet je oppassen dat je de organisatie niet te zwaar optuigt en dat de uitvoering niet te complex wordt.”

Wethouder Cees van den Bos, gemeente Schouwen-Duiveland

Het resultaat

“Ik ben zeker tevreden over de manier waarop Adlasz de zaak heeft aangepakt. Het is duidelijk dat ze veel expertise hebben op dit terrein, evenals ervaring met het voorbereiden van zo’n integrale aanpak. Er zijn onder meer sessies geweest waar alle betrokkenen inbreng hebben kunnen leveren. Dat heeft geleid tot de bouwtekening die ons voor ogen stond. De adviseurs van Adlasz zien het belang van draagvlak en doen er alles aan om te zorgen dat het plan uiteindelijk een plan van onszelf is. Als het proces dat vereist, kunnen ze echter ook tegenspreken en kritische vragen stellen. Tegelijkertijd voelen ze goed aan op welk moment de prioriteiten van het bestuur het zwaarst moeten wegen.” 

De aanpak

De gemeente Schouwen-Duiveland gaat het opgeleverde plan nog eens goed bekijken, met name om te beoordelen of het in alle facetten een haalbare kaart is. Dan wordt besloten op welke wijze de implementatie wordt ingezet.

Wat we doen

Samenwerking en een frisse blik doen wonderen

De markt van het lokaal bestuur en de sociale zekerheid heeft geen geheimen voor ons. We zijn daarin al vele jaren succesvol aan de slag. De specialisten van Adlasz zijn kind aan huis bij gemeenten, sw-bedrijven, veiligheidsregio’s, politiekorpsen, woningcorporaties en andere organisaties in het publieke domein. Ook in de zorg en in het onderwijs zijn we in toenemende mate actief.

Lees meer