WAT WE DOEN

Samenwerken aan inzicht en perspectief

Adlasz is een bedrijf dat zich richt op het lokaal bestuur en het sociaal domein. Professionals die zich bezig houden met strategisch advies. Vakmensen wanneer het gaat om interim management. Innovators die bezig zijn met de ontwikkeling van de tools van morgen. Wij geloven in heldere, gestructureerde en innovatieve oplossingen voor onze klanten. We maken complexe zaken begrijpelijk. We zetten in op samenwerken; zowel intern als met onze klanten en partners.

Lees meer
Case
Bouwtekening voor 3 decentralisaties Schouwen-Duiveland

"We hebben nu een goed totaalbeeld"

Net als alle andere gemeenten staat ook de gemeente Schouwen-Duiveland (ruim 33.000 inwoners) voor de uitdaging de regie te nemen op het gebied van zorg, werk en welzijn. De gemeente wordt verantwoordelijkheid voor de Participatiewet, (delen van) de AWBZ en de jeugdzorg. Meer taken dus, terwijl tegelijkertijd een forse bezuiniging moet worden gerealiseerd. En dat terwijl de dienstverlening aan de burgers minimaal op hetzelfde niveau moet blijven, maar liever nog op hoger peil moet komen.

Bekijk case
Tools en Producten

Competent en consistent aan de slag

Onze aanpak is nooit standaard. Want de situatie van elke opdrachtgever is anders. Toch beschikken we over een aantal instrumenten die het u en ons gemakkelijk maken om – samen met u - competent en consistent aan de slag te gaan met uw vraagstelling.

Checkpoint IC

Dankzij deze webbased applicatie krijgt u doeltreffende ondersteuning bij het vaststellen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, financieel beheer en organisatorische prestaties, inclusief…
Meer

Dienstverleningsmodel integraal sociaal domein

Op een interactieve manier geeft u zelf invulling aan de inrichting van een integraal dienstverleningsmodel voor het sociaal domein. Wetten en procedures worden…
Meer

SZ Kompas

Met deze webbased applicatie kunt u de geld- en klantstromen van de integrale doelgroep van de Participatiewet doorrekenen en meerdere scenario’s met elkaar…
Meer

Beheersing beheerst

Met deze tool wordt u ondersteund voor de beheersing van uw organisatie. Redenerend vanuit de doelstellingen en de risico’s wordt de bedrijfsvoering in…
Meer

DA-nalyse

In kort tijdsbestek analyseren wij de doelmatigheid van uw inkoopfunctie. 
Meer

Stresstest QuickScan

Met deze tool heeft u snel inzicht in de leemtes van uw organisatie en daarmee gepaard gaande financiële risico’s.
Meer

Vangnetregeling

Gemeenten kunnen een Vangnetregeling aanvragen bij tekorten op de BUIG. Adlasz heeft veel ervaring in en succes bij de ondersteuning, onder meer met…
Meer

Risicomanagement

Met een set aan doordachte vragenlijsten brengen wij met u de belangrijkste risico’s in beeld, uitgaande van uw doelstellingen en gericht op de…
Meer

Loonwaarde-sturing

Met deze tool bent u in staat de loonwaarde van de Wsw-doelgroep volgens de uitgangspunten van de Participatiewet in beeld te brengen en…
Meer

Controller Assist

Heeft u behoefte aan een hoogwaardige controller voor een kortere periode, voor een project of voor de rol van concerncontrol? Adlasz levert u…
Meer

'Hoe raakt onze interne beheersing in control'

Meer
Onze mensen

Een collectief met
innovatieve karakters

Aad Scheepers is voorzitter van het directieteam en één van de vier partners/oprichters van Adlasz. Hij is sinds 1989 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Deloitte, sinds 2011 bij Adlasz. Specialisme: veranderingstrajecten in het lokaal bestuur.
Aad Scheepers Lees meer
Roel Korsmit is één van de vier partners/oprichters van Adlasz. Hij is sinds 1991 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Deloitte, sinds 2011 bij Adlasz. Specialisme: vraagstukken op het gebied van het sociaal domein.
Roel Korsmit Lees meer
Hendrik Damen is één van de vier partners/oprichters van Adlasz. Hij is sinds 1992 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Foederer en Deloitte, sinds 2011 bij Adlasz. Specialismen: inrichting procesbeheer/interne audit, onderzoek en advisering op gebied van financiën, bedrijfsvoering, control, sociaal domein.
Hendrik Damen Lees meer
Roel van den Bersselaar is één van de vier partners/oprichters van Adlasz. Hij is sinds 1998 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Deloitte, sinds 2011 bij Adlasz. Specialismen: begeleiding transformaties sociaal domein en veiligheidsregio’s/hulpdiensten.
Roel van den Bersselaar Lees meer
Jan-Dirk heeft 30 jaar ervaring als accountant en adviseur in het lokaal bestuur. Hij werkt sinds 2011 bij Adlasz; daarvoor bij o.a. VB Groep, Stichting Kinderopvang Arnhem en Regio, Deloitte en Dutch Delta Management Solutions. Specialisme: advisering binnen het lokaal bestuur en in het bijzonder het sociaal domein (strategie, bedrijfsvoering, financiën en kwaliteitszorg).
Jan-Dirk de Goeij Lees meer
Edwin heeft een brede achtergrond en jarenlange ervaring als accountant, adviseur, (interim)manager en onderzoeker in de publieke sector, eerst bij Deloitte en sinds 2011 bij Adlasz. Specialismen: externe verslaggeving en financieel georiënteerde bedrijfsvoeringsvraagstukken.
Edwin van de Pol Lees meer
Majida el Koubai werkt sinds september 2017 als consultant bij Adlasz. Mede dankzij haar achtergrond als bestuurskundige en ruime ervaring in de publieke sector is haar werkwijze vaak projectmatig en multidisciplinair van aard. Daarbij ligt de uitdaging voor Majida steeds in het vertalen van complexe vraagstukken naar passende oplossingen.
Majida el Koubai Lees meer
Jacqueline Castermans is sinds 1 september 2017 interne medewerker bij Adlasz. Na een langjarige carrière in het bankwezen, besloot ze om het roer om te gooien. Op eigen initiatief nam ze afscheid van de financiële sector en koos voor haar gezin. Daarnaast deed Jacqueline vrijwilligerswerk. Vol energie is ze inmiddels aan de slag bij Adlasz.
Jacqueline Castermans Lees meer
Jelmer Joustra werkt sinds september 2017 bij Adlasz. Omdat hij nog studeert en daarnaast parttime bij ons actief is, brengt hij een bijzondere focus mee. Het streven van Jelmer is om de laatste (state of the art) ontwikkelingen binnen het vakgebied direct te vertalen naar de praktijk.
Jelmer Joustra Lees meer
Alexander Hommels heeft meer dan 15 jaar ervaring als adviseur in de financiële dienstverlening, zowel bij Achmea Interpolis als bij de Rabobank. Als accountmanager en adviseur legde hij zich vooral toe op risicomanagement gericht op Business Continuity Management. Dit zijn ook de onderwerpen waarop hij zich – sinds begin 2017 – als senior consultant bij Adlasz concentreert.
Alexander Hommels Lees meer
Roel Baakman is sinds 1 april bij Adlasz aan de slag in diverse controle-trajecten voor gemeenten en organisaties. Daarvoor werkte hij in verschillende functies bij de gemeente Zevenaar en de Regionale Sociale Dienst De Liemers, die de wetten en regelingen op het gebied van werk en sociale zekerheid uitvoert voor vier gemeenten. Zijn laatste functie daar was financieel beleidsmedewerker. Eerder was hij assistent-controller bij UWV Werkbedrijf Utrecht en GUO Arnhem.
Roel Baakman Lees meer
Gertjan Willems werkt sinds begin 2017 als junior consultant bij Adlasz. Daarvoor was hij adviseur bij de Rabobank in Den Haag, waar hij ook deelnam aan het talentprogramma. In 2015 voltooide hij zijn masterstudie rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisatie bedrijfsrecht.
Gertjan Willems Lees meer
Jaap Maas is al meer dan 15 jaar actief in de publieke sector. Hij werkte zowel in het bedrijfsleven als bij gemeenten en ontwikkelde zich tot een integraal financieel adviseur voor de publieke sector. Van 2008 tot 2017 was Jaap tactisch financieel adviseur en coördinator planning en control bij de gemeente Valkenswaard. Sinds begin 2017 is hij senior consultant bij Adlasz.
Jaap Maas Lees meer
Lindy van Nistelrooij werkt sinds september 2016 als junior-consultant bij Adlasz. Ze is breed inzetbaar, maar de nadruk ligt op de financiële kant in de organisatieprocessen. Lindy rondde kortgeleden haar studie Bedrijfskunde MER af aan Hogeschool Avans in Den Bosch.
Lindy van Nistelrooij Lees meer
Ilse Hager werkt sinds september 2016 als junior-consultant bij Adlasz. Kort daarvoor rondde ze haar masterstudie Healthcare Management af aan het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, onderdeel van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze is breed inzetbaar in projecten in het sociaal domein en deed ervaring op in het sociaal domein bij diverse gemeenten.
Ilse Hager Lees meer
Frank Nieuwenstein is een professional op het gebied van auditing en risicomanagement. Hij is sinds september 2016 als senior-consultant bij Adlasz werkzaam en treedt vooral op als adviseur en interim-kracht bij gemeenten op het terrein van bedrijfsvoering, processen en organisatie.
Frank Nieuwenstein Lees meer
Nazima trad eind 2015 als consultant in dienst van Adlasz, nadat ze zes jaar bij BMC Groep heeft gewerkt als financieel adviseur. Hier voerde zij verschillende opdrachten uit bij organisaties in de publieke sector, onder andere als financieel adviseur en adviseur planning en control. Specialisme: financiën en bedrijfsvoering in de publieke sector.
Nazima Abdoelkadir Lees meer
Marlies werkt sinds september 2015 als senior consultant voor Adlasz. Zij richt zich naast risico- en control management vooral op team- en verandermanagement. Specialismen: visievorming en beleidsontwikkeling, procesoptimalisatie en inrichting interne auditfunctie.
Marlies Wendt Lees meer
Tarik studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg en deed tijdens die studie ervaring op bij een accountantskantoor, een projectontwikkelaar en een bank. Sinds begin 2015 werkt hij als consultant bij Adlasz, voornamelijk aan opdrachten in het sociaal domein.
Tarik Moudrous Lees meer
Roelof deed ervaring op binnen verschillende disciplines van Deloitte en Rabobank Flevoland voordat hij in 2015 bij Adlasz in dienst trad. Als senior consultant richt hij zich op financieel en fiscaal georiënteerde bedrijfsvoeringsvraagstukken.
Roelof Buikema Lees meer
Sameia Ahmed werkt sinds maart 2015 als officemanager bij Adlasz. Ze functioneert als spin in het web van Adlasz en is een betrouwbare vraagbaak voor de medewerkers en externe relaties.
Sameia Ahmed Lees meer
Met een ruime ervaring als concerncontroller en hoofd bedrijfsvoering bij een gemeente, een provincie en een waterschap, kwam Hans Claassen ons in mei 2013 versterken. Hij vormt voor veel van onze opdrachtgevers een betrouwbare kracht op het gebied van financiën en control.
Hans Claassen Lees meer
Lieke werkt sinds september 2014 bij Adlasz als lid van het team Lokaal Bestuur. Haar expertise ligt op het vlak van reorganisaties, projectmanagement en proces- en risicobeheersing. Eerder werkte ze bij Ernst & Young en Rabobank.
Lieke Esseling-Boemaars Lees meer
Liesa was ruim drie jaar medewerker van de Tweede Kamerfractie van de VVD voor zij in februari 2014 bij Adlasz als consultant in dienst kwam. Dankzij haar achtergrond als bestuurs- en organisatiewetenschapper heeft ze een brede kijk op het sociaal domein.
Liesa van Aalst - Veldman Lees meer
Sinds 2012 werkt Sophie als senior-adviseur van Adlasz voor een groot aantal gemeenten, sociale diensten en sw-bedrijven; daarvoor was ze werkzaam bij Deloitte en Ericsson. Specialisme: operationaliseren van beleid en het bewerkstelligen van meer grip op uitvoering en financiën.
Sophie Tinnemans Lees meer

We delen graag meer met u

12 oktober 2017

Bent u al op weg naar uw 'Collegeverklaring'?

Op 14 november en 23 november organiseert Adlasz, in samenwerking met Q-Concepts en Stolwijk Kelderman een nieuwe Q-pe Academy. Wij hebben een samenwerkingsverband op het gebied van kennisontwikkeling. Doel is de externe controle en de beheersingsomgeving van de gemeente nader tot elkaar te brengen. Deze bijeenkomst geeft hier een eerste aanzet toe. Hopelijk kunt u onze bijeenkomst met meerdere personen bijwonen.”

Lees meer