WAT WE DOEN

Samenwerken aan inzicht en perspectief

Adlasz is een bedrijf dat zich richt op het lokaal bestuur en het sociaal domein. Professionals die zich bezig houden met strategisch advies. Vakmensen wanneer het gaat om interim management. Innovators die bezig zijn met de ontwikkeling van de tools van morgen. Wij geloven in heldere, gestructureerde en innovatieve oplossingen voor onze klanten. We maken complexe zaken begrijpelijk. We zetten in op samenwerken; zowel intern als met onze klanten en partners.

Lees meer
Case
Bouwtekening voor 3 decentralisaties Schouwen-Duiveland

"We hebben nu een goed totaalbeeld"

Net als alle andere gemeenten staat ook de gemeente Schouwen-Duiveland (ruim 33.000 inwoners) voor de uitdaging de regie te nemen op het gebied van zorg, werk en welzijn. De gemeente wordt verantwoordelijkheid voor de Participatiewet, (delen van) de AWBZ en de jeugdzorg. Meer taken dus, terwijl tegelijkertijd een forse bezuiniging moet worden gerealiseerd. En dat terwijl de dienstverlening aan de burgers minimaal op hetzelfde niveau moet blijven, maar liever nog op hoger peil moet komen.

Bekijk case
Tools en Producten

Competent en consistent aan de slag

Onze aanpak is nooit standaard. Want de situatie van elke opdrachtgever is anders. Toch beschikken we over een aantal instrumenten die het u en ons gemakkelijk maken om – samen met u - competent en consistent aan de slag te gaan met uw vraagstelling.

Checkpoint IC

Dankzij deze webbased applicatie krijgt u doeltreffende ondersteuning bij het vaststellen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, financieel beheer en organisatorische prestaties, inclusief de rechtmatigheidsaspecten. 

Bekijk hier onze brochure.

Meer

Dienstverleningsmodel integraal sociaal domein

Op een interactieve manier geeft u zelf invulling aan de inrichting van een integraal dienstverleningsmodel voor het sociaal domein. Wetten en procedures worden vervlochten tot één geheel.

Meer

SZ Kompas

Met deze webbased applicatie kunt u de geld- en klantstromen van de integrale doelgroep van de Participatiewet doorrekenen en meerdere scenario’s met elkaar vergelijken. 

Meer

Beheersing beheerst

Met deze tool wordt u ondersteund voor de beheersing van uw organisatie. Redenerend vanuit de doelstellingen en de risico’s wordt de bedrijfsvoering in beeld gebracht en worden gerichte controlemaatregelen uitgezet. Kortom: uw beheersing beheerst!

Meer

DA-nalyse

In kort tijdsbestek analyseren wij de doelmatigheid van uw inkoopfunctie. 

Meer

Stresstest QuickScan

Met deze tool heeft u snel inzicht in de leemtes van uw organisatie en daarmee gepaard gaande financiële risico’s.

Meer

Vangnetregeling

Gemeenten kunnen een Vangnetregeling aanvragen bij tekorten op de BUIG. Adlasz heeft veel ervaring in en succes bij de ondersteuning, onder meer met toepassing diverse analyse- en rekenmodellen.

Met inzet van diverse tools en uiteraard onze expertise, ondersteunen wij u bij de aanvraag Vangnetregeling Participatiewet. Daaruit vloeit ook voort een set aan adviezen om voor de Participatiewet ‘in control’ te komen.

Meer

Risicomanagement

Met een set aan doordachte vragenlijsten brengen wij met u de belangrijkste risico’s in beeld, uitgaande van uw doelstellingen en gericht op de inrichting van de bedrijfsvoering.

Meer

Loonwaarde-sturing

Met deze tool bent u in staat de loonwaarde van de Wsw-doelgroep volgens de uitgangspunten van de Participatiewet in beeld te brengen en geeft tevens inzicht in de verbetermogelijkheden.

Meer

Controller Assist

Heeft u behoefte aan een hoogwaardige controller voor een kortere periode, voor een project of voor de rol van concerncontrol? Adlasz levert u een controller op maat!

Meer

'Hoe raakt onze interne beheersing in control'

Het is al enige tijd zichtbaar. De Rijksoverheid trekt zich meer en meer terug uit de sturende rol richting de lagere overheden. In plaats daarvan geeft het Rijk de kaders aan en laat de nadere invulling en uitvoering over aan de lagere overheden. Wij denken dat dat een goede ontwikkeling is, wie weet er immers beter hoe het er in onze steden en dorpen aan toe gaat dan de gemeente? Maatwerk op schaal van de gemeente of zelfs op niveau van de verschillende kernen in een gemeente is de toekomst.

Meer

Adlasz lanceert Jong Talent Programma

De economie trekt weer aan, burgers worden steeds mondiger, rijksoverheidstaken worden gedecentraliseerd. Er wordt kortom steeds meer gevraagd van uw gemeente en uw personeel. Daarnaast hebben ook krapte op de arbeidsmarkt, vergrijzing en flexibilisering van het takenpakket door projectmatig werken effect op de (gewenste) omvang en competenties van uw personeelsbestand. Om tijdelijke pieken van de werkvoorraad op te vangen of om een stabiele ontwikkeling van de personeelsformatie te bewerkstelligen kan het een oplossing zijn tijdelijk hoogwaardige medewerkers in te huren.

Meer
Onze mensen

Een collectief met
innovatieve karakters

Aad Scheepers is voorzitter van het directieteam en één van de vier partners/oprichters van Adlasz. Hij is sinds 1989 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Deloitte, sinds 2011 bij Adlasz. Specialisme: veranderingstrajecten in het lokaal bestuur.
Aad Scheepers Lees meer
Roel Korsmit is één van de vier partners/oprichters van Adlasz. Hij is sinds 1991 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Deloitte, sinds 2011 bij Adlasz. Specialisme: vraagstukken op het gebied van het sociaal domein.
Roel Korsmit Lees meer
Hendrik Damen is één van de vier partners/oprichters van Adlasz. Hij is sinds 1992 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Foederer en Deloitte, sinds 2011 bij Adlasz. Specialismen: inrichting procesbeheer/interne audit, onderzoek en advisering op gebied van financiën, bedrijfsvoering, control, sociaal domein.
Hendrik Damen Lees meer
Roel van den Bersselaar is één van de vier partners/oprichters van Adlasz. Hij is sinds 1998 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Deloitte, sinds 2011 bij Adlasz. Specialismen: begeleiding transformaties sociaal domein en veiligheidsregio’s/hulpdiensten.
Roel van den Bersselaar Lees meer
Jan-Dirk heeft 30 jaar ervaring als accountant en adviseur in het lokaal bestuur. Hij werkt sinds 2011 bij Adlasz; daarvoor bij o.a. VB Groep, Stichting Kinderopvang Arnhem en Regio, Deloitte en Dutch Delta Management Solutions. Specialisme: advisering binnen het lokaal bestuur en in het bijzonder het sociaal domein (strategie, bedrijfsvoering, financiën en kwaliteitszorg).
Jan-Dirk de Goeij Lees meer
Edwin heeft een brede achtergrond en jarenlange ervaring als accountant, adviseur, (interim)manager en onderzoeker in de publieke sector, eerst bij Deloitte en sinds 2011 bij Adlasz. Specialismen: externe verslaggeving en financieel georiënteerde bedrijfsvoeringsvraagstukken.
Edwin van de Pol Lees meer
Sinds 2012 werkt Sophie als senior-adviseur van Adlasz voor een groot aantal gemeenten, sociale diensten en sw-bedrijven; daarvoor was ze werkzaam bij Deloitte en Ericsson. Specialisme: operationaliseren van beleid en het bewerkstelligen van meer grip op uitvoering en financiën.
Sophie Tinnemans Lees meer
Hans werkt sinds 1 mei 2019 als manager/specialist bij Adlasz. Hij heeft veel ervaring op het gebied van financial en management control in de publieke sector. Daarbij vervulde hij diverse advies-en detacheringsopdrachten. Met een ruime ervaring als concerncontroller en hoofd bedrijfsvoering bij een gemeente, een provincie en een waterschap, kwam Hans Claassen ons in mei 2013 versterken. Hij vormt voor veel van onze opdrachtgevers een betrouwbare kracht op het gebied van financiën en control.
Hans Claassen Lees meer
Als geen ander deed Wiljan de voorbije decennia een vracht aan ervaring op met kwaliteitscontrole en verantwoording binnen het Sociaal Domein. Eerst tien jaar als toezichthouder bij het Ministerie van SZW en vervolgens bijna twintig jaar als senior-adviseur en ‘uitvinder’ van controletool KiC bij Stimulansz. Vanaf nu fungeert hij als aanjager van Checkpoint-IC, een kwaliteitstool die elke gemeente helpt om grip te krijgen op de kwaliteit van de uitvoering, niet alleen voor het Sociaal Domein, maar concernbreed.
Wiljan de Jong Lees meer
Momenteel volgt Luka nog de hbo-bachelor Bestuurskunde & Overheidsmanagement op Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. Na het afronden van haar stage bij Adlasz in 2018 kreeg zij de mooie kans om naast haar studie (parttime) werkzaam te worden bij Adlasz. Vanaf april 2019 is Luka’s aanstelling als ‘werkstudent’ effectief.
Luka van Tiggelen Lees meer
Sinds april 2019 werkt Joeran als junior-consultant bij Adlasz. Hiervoor behaalde hij zowel de bachelor als master Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waarvan de laatste cum laude. Tijdens zijn studie vergaarde Joeran brede kennis van de werking van het openbaar bestuur en middels de specialisatie ‘Beleid en Advies’ richtte hij zich specifiek op de beleidsmatige kant van maatschappelijke vraagstukken. Tijdens zijn opleiding onderscheidde hij zich door zijn sterke analytische vaardigheden, creativiteit en hoge mate van zelfstandigheid bij het uitvoeren van onderzoeks- en adviesopdrachten.
Joeran Sinneker Lees meer
Fred volgde de opleiding Arbeidsmarktpolitiek/Personeelsbeleid (AP/PB) in Tilburg en werkte zijn gehele loopbaan als intermediair. Vanaf 2007 deed hij dat specifiek voor opdrachtgevers in de publieke sector, waarbij zijn kennis op het gebied van het ruimtelijke en sociale domein en in het bijzonder bedrijfsvoering de nodige vruchten afwierp. Sinds april 2019 is hij als director/adviseur publieke sector werkzaam bij Adlasz.
Fred Reuser Lees meer
Sinds 1 april 2019 is Thomas als junior consultant werkzaam bij Adlasz. Thomas voltooide de bachelor Organisatiewetenschappen aan Tilburg University. Daarna deed hij aan dezelfde universiteit de Extended Master Organization Studies. Vast bestanddeel van deze verlengde master is een intensief stagejaar in een professionele omgeving, inclusief een afstudeeronderzoek. De context waar Thomas dat deed (een groot ziekenhuis) leerde hem om altijd eerst vanuit de mensenkant te denken, zowel die van de werknemer als van de klant/patiënt.
Thomas Krommenhoek Lees meer
Na het afronden van de Extended Master Organization Studies aan Tilburg University startte Samira in april 2019 als junior consultant bij Adlasz. Tijdens haar opleiding leerde ze kijken naar organisaties vanuit verschillende perspectieven, bijvoorbeeld vanuit zowel een businessmanagement-perspectief als een psychologisch en sociologisch perspectief. Door het schrijven van een masterthesis binnen een geestelijke gezondheidszorgorganisatie was ze verder in staat ervaringen op te doen met verander- en innovatietrajecten in een complexe omgeving.
Samira Veninga Lees meer
Emiel Wessels werkt parttime bij Adlasz sinds maart 2018, naast een premaster Strategic Management aan Tilburg University. In zijn adviesrol streeft Emiel steeds naar inzichtvolle oplossingen door met een fris en kritisch perspectief te kijken naar strategische kansen en uitdagingen, daarbij rekening houdend met disruptieve ontwikkelingen.
Emiel Wessels Lees meer
In 2018 voltooide Jisse Visser de master Management van de Publieke Sector (met als specialisatie Strategie, Advisering en Verandermanagement) aan Universiteit Leiden. Zijn masterthesis ging over de gevolgen van een gemeentelijke fusie voor de arbeidsmotivatie van ambtenaren. Eerder volgde hij de hbo-bachelor Bestuurskunde aan de Thorbecke Academie (onderdeel van NHL Hogeschool) en de premaster Bestuurskunde aan Tilburg University.
Jisse Visser Lees meer
Lieke Verstraaten voltooide de hbo-opleiding Bedrijfskunde MER met een specialisatie in het bank- en verzekeringswezen. Zo (en via het werk naast haar studie) kreeg ze inzicht in de gangbare strategische processen in de financiële sector, en de optimalisatie daarvan. Uiteindelijk besloot ze om haar analytische vaardigheden verder te ontwikkelen, wat leidde tot het volgen van de master Strategic Management aan Tilburg University. Na haar afstuderen in juni 2018 verlegde Lieke haar aandacht naar het publieke domein en begon ze als junior consultant bij Adlasz.
Lieke Verstraaten Lees meer
Lotte van Pelt werkt sinds 1 november 2018 als junior-consultant bij Adlasz. Daarvoor voltooide ze zowel de bachelor- als de masteropleiding Organisatiewetenschappen aan Tilburg University. Door een passie voor complexe vraagstukken, mensgerichte visie en een master-opdracht bij een zorginstelling, groeide de liefde en interesse voor de publieke sector.
Lotte van Pelt Lees meer
Jaleesa studeerde Facilitair Management op hbo-niveau en voltooide de universitaire master Organization Studies. Tijdens haar studie deed zij ervaring op als coördinator en teamleidster in de logistiek. Sinds november 2018 werkt zij bij Adlasz als junior consultant. Haar focus ligt op efficiëntie, optimalisatie, verandermanagement en kwaliteit. Daarbij richt zij zich graag op het menselijke aspect binnen de organisatie.
Jaleesa Olislagers Lees meer
Suzanne van Loon werkt sinds oktober 2018 bij Adlasz als junior consultant. In februari 2015 rondde ze haar opleiding Bedrijfskunde MER af aan Avans Hogeschool in Den Bosch. Daarna was ze drie jaar actief bij accountantskantoor Joanknecht in Eindhoven en volgde ze tegelijkertijd de opleiding Accountancy & Controlling aan Nyenrode Business Universiteit.
Suzanne van Loon Lees meer
Ricardo studeerde in 2017 af aan Tilburg University, waar hij zowel de bachelor- als de masteropleiding Organisatiewetenschappen volgde en voltooide. Tijdens het schrijven van zijn masterscriptie ontstaat een regelrechte voorliefde voor de publieke sector, die hij zelf wijt aan de complexe samenwerkingsverbanden en bedrijfskundige uitdagingen. In het kader van die scriptie doet Ricardo onderzoek naar de optimalisatie van samenwerkingsverbanden bij twee verschillende gemeenten en hun ketenpartners. Dat bevalt hem zo goed dat hij vervolgens op zoek gaat naar werk dat hier direct bij aansluit.
Ricardo Kievits Lees meer
Damian van Laar werkt sinds februari 2018 als consultant bij Adlasz. Mede door zijn werkervaring binnen een G4-gemeente en zijn bestuurskundige achtergrond beschikt hij over de juiste kennis van wat er zich binnen een politieke organisatie afspeelt. Daardoor is Damian in staat om verschillende belangen goed te onderscheiden.
Damian van Laar Lees meer
Marit Dekkers werkt sinds januari 2018 als junior-consultant bij Adlasz. Daarvoor behaalde ze de bachelor Psychologie en voltooide ze de masterstudies Victimology and Criminal Justice en Strategic Management aan Tilburg University.
Marit Dekkers Lees meer
Noortje Smulders werkt sinds januari 2018 als junior-consultant bij Adlasz. In juni 2016 rondde ze haar masterstudie Healthcare Management af aan het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarna heeft ze anderhalf jaar gewerkt als assistent-accountmanager bij Philips Lighting.
Noortje Smulders Lees meer
Majida el Koubai werkt sinds september 2017 als consultant bij Adlasz. Mede dankzij haar achtergrond als bestuurskundige en ruime ervaring in de publieke sector is haar werkwijze vaak projectmatig en multidisciplinair van aard. Daarbij ligt de uitdaging voor Majida steeds in het vertalen van complexe vraagstukken naar passende oplossingen.
Majida el Koubai Lees meer
Jacqueline Castermans is sinds 1 september 2017 secretaresse bij Adlasz. Na een langjarige carrière in het bankwezen, besloot ze om het roer om te gooien. Op eigen initiatief nam ze afscheid van de financiële sector en koos voor haar gezin. Daarnaast deed Jacqueline vrijwilligerswerk. Vol energie is ze inmiddels aan de slag bij Adlasz.
Jacqueline Castermans Lees meer
Roel Baakman is sinds 1 april 2017 bij Adlasz aan de slag in diverse controle- en adviestrajecten voor gemeenten en organisaties. Daarvoor werkte hij in verschillende functies bij de gemeente Zevenaar en de Regionale Sociale Dienst De Liemers, die de wetten en regelingen op het gebied van werk en sociale zekerheid uitvoert voor vier gemeenten. Zijn laatste functie daar was financieel beleidsmedewerker. Eerder was hij assistent-controller bij UWV Werkbedrijf Utrecht en GUO Arnhem.
Roel Baakman Lees meer
Frank Nieuwenstein is een professional op het gebied van auditing en risicomanagement. Hij is sinds september 2016 als senior-consultant bij Adlasz werkzaam en treedt vooral op als adviseur en interim-kracht bij gemeenten op het terrein van bedrijfsvoering, processen en organisatie.
Frank Nieuwenstein Lees meer
Nazima trad eind 2015 als consultant in dienst van Adlasz, nadat ze zes jaar bij BMC Groep heeft gewerkt als financieel adviseur. Hier voerde zij verschillende opdrachten uit bij organisaties in de publieke sector, onder andere als financieel adviseur en adviseur planning en control. Specialisme: financiën en bedrijfsvoering in de publieke sector.
Nazima Abdoelkadir Lees meer
Tarik studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg en deed tijdens die studie ervaring op bij een accountantskantoor, een projectontwikkelaar en een bank. Sinds begin 2015 werkt hij als consultant bij Adlasz, voornamelijk aan opdrachten in het sociaal domein.
Tarik Moudrous Lees meer
Roelof deed ervaring op binnen verschillende disciplines van Deloitte en Rabobank Flevoland voordat hij in 2015 bij Adlasz in dienst trad. Als senior consultant richt hij zich op financieel en fiscaal georiënteerde bedrijfsvoeringsvraagstukken.
Roelof Buikema Lees meer
Sameia Ahmed werkt sinds maart 2015 als officemanager bij Adlasz. Ze functioneert als spin in het web van Adlasz en is een betrouwbare vraagbaak voor de medewerkers en externe relaties.
Sameia Ahmed Lees meer
Lieke werkt sinds september 2014 bij Adlasz als lid van het team Lokaal Bestuur. Haar expertise ligt op het vlak van reorganisaties, projectmanagement en proces- en risicobeheersing. Eerder werkte ze bij Ernst & Young en Rabobank.
Lieke Esseling-Boemaars Lees meer