Case

"Snel plan van aanpak na gedegen analyse"

Cases

De opdracht

De gemeente Tilburg had enkele jaren geleden – kort na een ingrijpende reorganisatie van het gemeentelijk apparaat – behoefte aan interim-management bij de afdeling Planning & Control. Niet alleen moest de manager van de afdeling voor een langere periode vervangen worden, er was ook een onderliggende vraag: kan de afdeling-nieuwe-stijl de gestelde ambities volledig waarmaken? Adlasz kreeg de opdracht om deze klus te klaren.

De uitdaging

“De uitdaging was vooral om de afdeling door te ontwikkelen tot een eenheid waarin de kwaliteit van de administratieve functie voldoende was geborgd en waarin bovendien de adviesteams tot volle ontplooiing konden komen”, zegt corporate controller Aad van der Pol. Hij was indertijd hoofd van een ‘belendende’ afdeling (Strategie en Control) en lid van de stuurgroep die de operatie heeft begeleid. Tilburg was net overgestapt van een organisatiestructuur met diensten en directies naar het model van een ‘netwerkorganisatie’. Kort daarna is het hoofd van de afdeling Planning & Control voor langere tijd uitgevallen. Ook was veel expertise op het gebied van control uit de afdeling weggelekt.

Het resultaat

 Mede dankzij de inzet van Adlasz is de situatie op de afdeling Planning & Control goed aangepast aan de behoeften van de gemeente. Daartoe zijn enkele organisatorische ingrepen uitgevoerd, maar ook zijn op sleutelposities nieuwe teammanagers benoemd. Tegelijkertijd is aan de dagelijkse gang van zaken goed leiding gegeven. Aad van der Pol: “We kijken er goed op terug. Adlasz heeft de afdeling weer prima in positie gebracht. Daarop kon een nieuw benoemd afdelingshoofd goed voortbouwen.”

De aanpak

Aad van der Pol: “De mensen van Adlasz hebben dit zeer voortvarend aangepakt. Aad Scheepers van Adlasz ging aan de slag als waarnemend afdelingshoofd. Hij was al eerder – toen hij nog bij een ander bedrijf werkte – als extern accountant betrokken geweest bij de gemeente Tilburg. Dus hij kende de situatie enigszins en sprak ook de taal van de mensen op de afdeling. Hij heeft op basis van een gedegen analyse snel een plan van aanpak opgesteld met twee belangrijke lijnen. In de eerste plaats is de administrateursfunctie teruggebracht en kwalitatief versterkt in een team financiële inrichting en beheer. Daarnaast zijn de adviesteams beter gericht op de lopende inhoudelijke programma’s bij de gemeente. Het was duidelijk dat bij Adlasz zowel voldoende visie als praktisch inzicht aanwezig was om dit efficiënt aan te pakken.”

Wat we doen

Samenwerking en een frisse blik doen wonderen

De markt van het lokaal bestuur en de sociale zekerheid heeft geen geheimen voor ons. We zijn daarin al vele jaren succesvol aan de slag. De specialisten van Adlasz zijn kind aan huis bij gemeenten, sw-bedrijven, veiligheidsregio’s, politiekorpsen, woningcorporaties en andere organisaties in het publieke domein. Ook in de zorg en in het onderwijs zijn we in toenemende mate actief.

Lees meer