Nieuws

Wetswijziging Compensatie transitievergoeding Wsw ers

16 juli 2018

Op maandag 10 juli jl. heeft de eerste kamer ingestemd met een wetswijziging rondom de transitievergoeding van Wsw’ers. Volgens de oude regeling konden werkgevers een herindicatie aanvragen wanneer een Wsw’er langer dan dertien weken ziek was. Wanneer uit deze herindicatie bleek dat de werknemer niet langer meer duurzaam inzetbaar was, dan kon de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen (art. 6 lid 2 Wsw). Bij de oude regeling had de werkgever in dit geval geen recht op een compensatie voor de transitievergoeding van de werknemer. Dit hield in dat de financiële vergoeding die een medewerker mee moet krijgen na ontslag, betaald moet worden door de werkgever. De werkgever had in dit geval geen recht op een compensatie vanuit de overheid. 
 
Het mislopen van de compensatie van de transitievergoeding resulteerde vaak in een economisch tactische keuze van de werkgever. Het was voor de werkgever goedkoper om de werknemer 104 weken in ziekteverzuim te houden omdat de werkgever dan wel recht had op een compensatie. Voor de Wsw-medewerker hield dit in dat deze medewerkers 91 weken lang onnodig veel administratieve werkzaamheden rondom zijn ziektemeldingen moest doen en in deze periode geen andere voorziening kon worden ingezet. 
Met de huidige regeling hebben werkgevers wel recht op compensatie op de transitievergoeding als blijkt dat de Wsw-werknemer niet meer duurzaam inzetbaar is na dertien weken ziekte. De regeling helpt Wsw-werknemers die door ziekte niet meer duurzaam inzetbaar zijn sneller aan een andere voorziening en behoedt hen voor onnodige ziektemeldingen. Hoe deze compensatieregeling precies uitwerking gaat krijgen, bepaalt de minister in het najaar. 
 
Bovenstaand nieuwsbericht laat goed zien hoe de Nederlandse Overheid steeds meer bezig is met klantgericht werken. De huidige wet heeft onbedoelde nadelige effecten voor de werknemers. Het is goed dat de wet wordt aangepast om Wsw-werknemers beter te kunnen ondersteunen. 
 
Bron: Wetsvoorstel houdende maatregelen betreffende de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid

We delen graag meer met u

12 oktober 2017

Bent u al op weg naar uw 'Collegeverklaring'?

Op 14 november en 23 november organiseert Adlasz, in samenwerking met Q-Concepts en Stolwijk Kelderman een nieuwe Q-pe Academy. Wij hebben een samenwerkingsverband op het gebied van kennisontwikkeling. Doel is de externe controle en de beheersingsomgeving van de gemeente nader tot elkaar te brengen. Deze bijeenkomst geeft hier een eerste aanzet toe. Hopelijk kunt u onze bijeenkomst met meerdere personen bijwonen.”

Lees meer
16 februari 2017

RiskCongresPublicValues 2017

Het eerste RiskCongresPublicValues zal op donderdag 6 april aanstaande plaatsvinden in het conferentiecentrum New Babylon in Den Haag. RiskComplianceTV zal daarbij ook aanwezig zijn.

Lees meer
9 februari 2017

Adlasz en Stolwijk Kelderman lanceren samen een nieuw concept voor controle gemeentecijfers

Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten (Doetinchem/Zevenaar/Nijmegen) gaat nauw samenwerken met adviesbureau Adlasz uit Tilburg. Doel is om samen een innovatief en kwalitatief hoogstaand advies- en controletraject te bieden aan gemeenten. Veel gemeenten komen de laatste maanden zonder accountant te zitten, omdat de grotere accountants- en advieskantoren zich terugtrekken uit de publieke sector.

Lees meer
19 mei 2016

Geslaagd jubileumsymposium Adlasz

Sprekers die aan het denken zetten, volop mogelijkheden om mee te praten en een flitsende en humoristische kennisquiz tot besluit. Het jubileumsymposium van Adlasz op donderdag 19 mei mag zeker geslaagd worden genoemd. Informatief, interessant en interactief concludeerden veel deelnemers na afloop. Het antwoord op de kernvraag ‘Op koers in het sociaal domein?’ bleek genuanceerd. We zijn misschien wel op koers, maar er is nog een flinke weg te gaan om de doelstellingen te bereiken.

Lees meer
2 december 2015

Adlasz al bijna vijf jaar actief in sociaal domein en publieke sector

De oprichters/partners van Adlasz delen een gemeenschappelijke voorgeschiedenis: ze werkten alle vier bij een groot accountantskantoor. Maar ze wilden alle vier meer. “We zaten daar erg sterk op controle en beheersing. We verzorgden bij opdrachtgevers externe audits die nog zwaarder waren dan die van externe toezichthouders. Dat leverde veel dossiers en gegevens op, maar je had niet altijd het idee dat het de opdrachtgever verder hielp”, zegt Roel Korsmit. “We wilden veel meer met de opdrachtgever bezig zijn, weten waar zijn behoeften en knelpunten liggen, samen naar oplossingen zoeken. Nu hebben we dat geformuleerd als: samenwerken aan inzicht en perspectief”, vult Aad Scheepers aan. De vier accountants staken de koppen bij elkaar en dat leidde tot de oprichting van Adlasz in maart 2011. Een jong bedrijf dus nog, maar met een schat aan ervaring in de publieke sector en het sociaal domein.

Lees meer
1 december 2015

Ontwikkeling Module 'Zicht op'

Voor gemeenten is de bedrijfsvoering binnen het sociale domein van cruciaal belang. Checkpoint IC ontwikkelde samen met Schulinck de module ‘Zicht op’ voor een snel inzicht in eventuele risico’s.

Lees meer
1 december 2015

Transitie geslaagd, transformatie niet

De ingrijpende decentralisatie van beleidsgebieden als (jeugd)zorg en arbeidsparticipatie, is als transitie geslaagd, maar een echte transformatie is het nog niet.

Lees meer
18 november 2015

Strategische alliantie Adlasz en Vanberkel Professionals

Adlasz heeft een strategische alliantie gesloten met Vanberkel Professionals. We helpen hiermee onze opdrachtgevers in de wereld van lokale overheid en sociale zekerheid nog beter en sneller vooruit.

Lees meer