Case

"Transformatie vraagt om nieuwe formule"

Cases

De opdracht

De Diamant-groep voert vanouds de sociale werkvoorziening uit voor de gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Alphen-Chaam. Nu is het een leerwerkbedrijf dat werk en ontwikkelingsmogelijkheden biedt aan zo’n 3.000 mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Door de Participatiewet gaan karakter en werkwijze van de SW-bedrijven nog sterker veranderen. Dat heeft ook gevolgen voor de financiële positie. De Diamant-groep vroeg Adlasz het benodigd weerstandsvermogen te berekenen.

De uitdaging

Cees Sauer, concerncontroller van de Diamantgroep: “Met de Participatiewet is een periode van transformatie voor ons bedrijf aangebroken. We gaan afbouwen als traditioneel SW-bedrijf en gaan gemeenten, bedrijven en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen. Het zwaartepunt komt te liggen op het gezamenlijk creëren van mogelijkheden voor onze doelgroepen in het reguliere bedrijfsleven. Nieuwe initiatieven en grote veranderingen gaan samen met krimpende budgetten. In zo’n situatie is het moeilijk om de financiële risico’s die je loopt te berekenen. De uitdaging was dus vooral het transformatieproces als basis te nemen in een nieuwe formule voor het berekenen van het weerstandsvermogen. Op de traditionele manier kijken is niet meer toereikend; we hebben onze strategienota 2015-2019 nu als basis genomen.”

Het resultaat

“We zijn in een soort werkgroep-achtige constructie een aantal keren bij elkaar geweest om verschillende scenario’s door te rekenen. Welke risico’s lopen we bij de nieuwe aanpak, hoe kun je die zo goed mogelijk berekenen? De ‘ouderwetse’ risicoberekening werkt niet meer. We werkten al langer met Adlasz, dus ze kennen ons en zijn goed op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons vakgebied, omdat ze over veel ervaring beschikken. Ze kennen de trends en hebben oog voor het belang van visievorming. Dat maakt dat je snel met elkaar kunt schakelen. De mensen van Adlasz zijn op financieel gebied zeer vakkundig, maar weten ook hoe te opereren in de politiek-bestuurlijke omgeving waarin wij opereren.”

De aanpak

De uitkomst van het onderzoek is dat de Diamant-groep over voldoende weerstandsvermogen beschikt om de transitie over een periode van vier tot vijf jaar te realiseren. Het rapport is inmiddels door het bestuur van Diamant-groep bekrachtigd.

Wat we doen

Samenwerking en een frisse blik doen wonderen

De markt van het lokaal bestuur en de sociale zekerheid heeft geen geheimen voor ons. We zijn daarin al vele jaren succesvol aan de slag. De specialisten van Adlasz zijn kind aan huis bij gemeenten, sw-bedrijven, veiligheidsregio’s, politiekorpsen, woningcorporaties en andere organisaties in het publieke domein. Ook in de zorg en in het onderwijs zijn we in toenemende mate actief.

Lees meer