Wie we zijn

Wie we zijn

Wie we zijn
 

WIE WE ZIJN

We lossen het persoonlijk op

De ontwikkelingen in het publieke domein volgen elkaar in razendsnel tempo op. Zeker voor lokale overheidsorganisaties brengt dat een grote druk met zich mee. Meer werk met minder mensen en minder budget, drie decentralisaties tegelijkertijd, versterkte noodzaak van regionale samenwerking, om maar een paar ontwikkelingen te noemen.

Dit vraagt van gemeenten, sw-bedrijven en andere organisaties in de (semi)publieke sector een enorme krachtsinspanning. Die kunnen ze alleen realiseren in een innovatieve organisatie met een heldere structuur, een goede interne beheersing en met professionele medewerkers. Adlasz helpt opdrachtgevers bij het bereiken van die situatie. Wij werken samen met u aan inzicht en perspectief, dankzij deskundige, onpartijdige en tijdige advisering en ondersteuning. Onze ervaren en gedreven adviseurs en projectmanagers staan voor u klaar. Liefst met innovatieve en doeltreffende oplossingen die u zelf kunt uitvoeren.

Wij willen de prestaties van onze opdrachtgevers verbeteren via deskundige, onpartijdige en tijdige advisering en ondersteuning tegen redelijke tarieven. Onze integere en gedreven professionals staan klaar voor opdrachtgevers uit de (semi)publieke sector, maar ook voor werkgevers uit de private sector. 

 • ca. 100 opdrachtgevers
 • 98% komt terug
 • 30+ medewerkers
 • 6 structurele partners
 • 2 vestigingen (Tilburg en Amersfoort)
Onze mensen
Aad Scheepers is voorzitter van het directieteam en één van de vier partners/oprichters van Adlasz. Hij is sinds 1989 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Deloitte, sinds 2011 bij Adlasz. Specialisme: veranderingstrajecten in het lokaal bestuur.
Aad Scheepers Lees meer
Roel Korsmit is één van de vier partners/oprichters van Adlasz. Hij is sinds 1991 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Deloitte, sinds 2011 bij Adlasz. Specialisme: vraagstukken op het gebied van het sociaal domein.
Roel Korsmit Lees meer
Hendrik Damen is één van de vier partners/oprichters van Adlasz. Hij is sinds 1992 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Foederer en Deloitte, sinds 2011 bij Adlasz. Specialismen: inrichting procesbeheer/interne audit, onderzoek en advisering op gebied van financiën, bedrijfsvoering, control, sociaal domein.
Hendrik Damen Lees meer
Roel van den Bersselaar is één van de vier partners/oprichters van Adlasz. Hij is sinds 1998 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Deloitte, sinds 2011 bij Adlasz. Specialismen: begeleiding transformaties sociaal domein en veiligheidsregio’s/hulpdiensten.
Roel van den Bersselaar Lees meer
Jan-Dirk heeft 30 jaar ervaring als accountant en adviseur in het lokaal bestuur. Hij werkt sinds 2011 bij Adlasz; daarvoor bij o.a. VB Groep, Stichting Kinderopvang Arnhem en Regio, Deloitte en Dutch Delta Management Solutions. Specialisme: advisering binnen het lokaal bestuur en in het bijzonder het sociaal domein (strategie, bedrijfsvoering, financiën en kwaliteitszorg).
Jan-Dirk de Goeij Lees meer
Edwin heeft een brede achtergrond en jarenlange ervaring als accountant, adviseur, (interim)manager en onderzoeker in de publieke sector, eerst bij Deloitte en sinds 2011 bij Adlasz. Specialismen: externe verslaggeving en financieel georiënteerde bedrijfsvoeringsvraagstukken.
Edwin van de Pol Lees meer
Sinds 2012 werkt Sophie als senior-adviseur van Adlasz voor een groot aantal gemeenten, sociale diensten en sw-bedrijven; daarvoor was ze werkzaam bij Deloitte en Ericsson. Specialisme: operationaliseren van beleid en het bewerkstelligen van meer grip op uitvoering en financiën.
Sophie Tinnemans Lees meer
Hans werkt sinds 1 mei 2019 als manager/specialist bij Adlasz. Hij heeft veel ervaring op het gebied van financial en management control in de publieke sector. Daarbij vervulde hij diverse advies-en detacheringsopdrachten. Met een ruime ervaring als concerncontroller en hoofd bedrijfsvoering bij een gemeente, een provincie en een waterschap, kwam Hans Claassen ons in mei 2013 versterken. Hij vormt voor veel van onze opdrachtgevers een betrouwbare kracht op het gebied van financiën en control.
Hans Claassen Lees meer
Als geen ander deed Wiljan de voorbije decennia een vracht aan ervaring op met kwaliteitscontrole en verantwoording binnen het Sociaal Domein. Eerst tien jaar als toezichthouder bij het Ministerie van SZW en vervolgens bijna twintig jaar als senior-adviseur en ‘uitvinder’ van controletool KiC bij Stimulansz. Vanaf nu fungeert hij als aanjager van Checkpoint-IC, een kwaliteitstool die elke gemeente helpt om grip te krijgen op de kwaliteit van de uitvoering, niet alleen voor het Sociaal Domein, maar concernbreed.
Wiljan de Jong Lees meer
Momenteel volgt Luka nog de hbo-bachelor Bestuurskunde & Overheidsmanagement op Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. Na het afronden van haar stage bij Adlasz in 2018 kreeg zij de mooie kans om naast haar studie (parttime) werkzaam te worden bij Adlasz. Vanaf april 2019 is Luka’s aanstelling als ‘werkstudent’ effectief.
Luka van Tiggelen Lees meer
Sinds april 2019 werkt Joeran als junior-consultant bij Adlasz. Hiervoor behaalde hij zowel de bachelor als master Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waarvan de laatste cum laude. Tijdens zijn studie vergaarde Joeran brede kennis van de werking van het openbaar bestuur en middels de specialisatie ‘Beleid en Advies’ richtte hij zich specifiek op de beleidsmatige kant van maatschappelijke vraagstukken. Tijdens zijn opleiding onderscheidde hij zich door zijn sterke analytische vaardigheden, creativiteit en hoge mate van zelfstandigheid bij het uitvoeren van onderzoeks- en adviesopdrachten.
Joeran Sinneker Lees meer
Fred volgde de opleiding Arbeidsmarktpolitiek/Personeelsbeleid (AP/PB) in Tilburg en werkte zijn gehele loopbaan als intermediair. Vanaf 2007 deed hij dat specifiek voor opdrachtgevers in de publieke sector, waarbij zijn kennis op het gebied van het ruimtelijke en sociale domein en in het bijzonder bedrijfsvoering de nodige vruchten afwierp. Sinds april 2019 is hij als director/adviseur publieke sector werkzaam bij Adlasz.
Fred Reuser Lees meer
Sinds 1 april 2019 is Thomas als junior consultant werkzaam bij Adlasz. Thomas voltooide de bachelor Organisatiewetenschappen aan Tilburg University. Daarna deed hij aan dezelfde universiteit de Extended Master Organization Studies. Vast bestanddeel van deze verlengde master is een intensief stagejaar in een professionele omgeving, inclusief een afstudeeronderzoek. De context waar Thomas dat deed (een groot ziekenhuis) leerde hem om altijd eerst vanuit de mensenkant te denken, zowel die van de werknemer als van de klant/patiënt.
Thomas Krommenhoek Lees meer
Na het afronden van de Extended Master Organization Studies aan Tilburg University startte Samira in april 2019 als junior consultant bij Adlasz. Tijdens haar opleiding leerde ze kijken naar organisaties vanuit verschillende perspectieven, bijvoorbeeld vanuit zowel een businessmanagement-perspectief als een psychologisch en sociologisch perspectief. Door het schrijven van een masterthesis binnen een geestelijke gezondheidszorgorganisatie was ze verder in staat ervaringen op te doen met verander- en innovatietrajecten in een complexe omgeving.
Samira Veninga Lees meer
Emiel Wessels werkt parttime bij Adlasz sinds maart 2018, naast een premaster Strategic Management aan Tilburg University. In zijn adviesrol streeft Emiel steeds naar inzichtvolle oplossingen door met een fris en kritisch perspectief te kijken naar strategische kansen en uitdagingen, daarbij rekening houdend met disruptieve ontwikkelingen.
Emiel Wessels Lees meer
Lieke Verstraaten voltooide de hbo-opleiding Bedrijfskunde MER met een specialisatie in het bank- en verzekeringswezen. Zo (en via het werk naast haar studie) kreeg ze inzicht in de gangbare strategische processen in de financiële sector, en de optimalisatie daarvan. Uiteindelijk besloot ze om haar analytische vaardigheden verder te ontwikkelen, wat leidde tot het volgen van de master Strategic Management aan Tilburg University. Na haar afstuderen in juni 2018 verlegde Lieke haar aandacht naar het publieke domein en begon ze als junior consultant bij Adlasz.
Lieke Verstraaten Lees meer
Lotte van Pelt werkt sinds 1 november 2018 als junior-consultant bij Adlasz. Daarvoor voltooide ze zowel de bachelor- als de masteropleiding Organisatiewetenschappen aan Tilburg University. Door een passie voor complexe vraagstukken, mensgerichte visie en een master-opdracht bij een zorginstelling, groeide de liefde en interesse voor de publieke sector.
Lotte van Pelt Lees meer
Jaleesa studeerde Facilitair Management op hbo-niveau en voltooide de universitaire master Organization Studies. Tijdens haar studie deed zij ervaring op als coördinator en teamleidster in de logistiek. Sinds november 2018 werkt zij bij Adlasz als junior consultant. Haar focus ligt op efficiëntie, optimalisatie, verandermanagement en kwaliteit. Daarbij richt zij zich graag op het menselijke aspect binnen de organisatie.
Jaleesa Olislagers Lees meer
Ricardo studeerde in 2017 af aan Tilburg University, waar hij zowel de bachelor- als de masteropleiding Organisatiewetenschappen volgde en voltooide. Tijdens het schrijven van zijn masterscriptie ontstaat een regelrechte voorliefde voor de publieke sector, die hij zelf wijt aan de complexe samenwerkingsverbanden en bedrijfskundige uitdagingen. In het kader van die scriptie doet Ricardo onderzoek naar de optimalisatie van samenwerkingsverbanden bij twee verschillende gemeenten en hun ketenpartners. Dat bevalt hem zo goed dat hij vervolgens op zoek gaat naar werk dat hier direct bij aansluit.
Ricardo Kievits Lees meer
Damian van Laar werkt sinds februari 2018 als consultant bij Adlasz. Mede door zijn werkervaring binnen een G4-gemeente en zijn bestuurskundige achtergrond beschikt hij over de juiste kennis van wat er zich binnen een politieke organisatie afspeelt. Daardoor is Damian in staat om verschillende belangen goed te onderscheiden.
Damian van Laar Lees meer
Marit Dekkers werkt sinds januari 2018 als junior-consultant bij Adlasz. Daarvoor behaalde ze de bachelor Psychologie en voltooide ze de masterstudies Victimology and Criminal Justice en Strategic Management aan Tilburg University.
Marit Dekkers Lees meer
Noortje Smulders werkt sinds januari 2018 als junior-consultant bij Adlasz. In juni 2016 rondde ze haar masterstudie Healthcare Management af aan het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarna heeft ze anderhalf jaar gewerkt als assistent-accountmanager bij Philips Lighting.
Noortje Smulders Lees meer
Majida el Koubai werkt sinds september 2017 als consultant bij Adlasz. Mede dankzij haar achtergrond als bestuurskundige en ruime ervaring in de publieke sector is haar werkwijze vaak projectmatig en multidisciplinair van aard. Daarbij ligt de uitdaging voor Majida steeds in het vertalen van complexe vraagstukken naar passende oplossingen.
Majida el Koubai Lees meer
Jacqueline Castermans is sinds 1 september 2017 secretaresse bij Adlasz. Na een langjarige carrière in het bankwezen, besloot ze om het roer om te gooien. Op eigen initiatief nam ze afscheid van de financiële sector en koos voor haar gezin. Daarnaast deed Jacqueline vrijwilligerswerk. Vol energie is ze inmiddels aan de slag bij Adlasz.
Jacqueline Castermans Lees meer
Roel Baakman is sinds 1 april 2017 bij Adlasz aan de slag in diverse controle- en adviestrajecten voor gemeenten en organisaties. Daarvoor werkte hij in verschillende functies bij de gemeente Zevenaar en de Regionale Sociale Dienst De Liemers, die de wetten en regelingen op het gebied van werk en sociale zekerheid uitvoert voor vier gemeenten. Zijn laatste functie daar was financieel beleidsmedewerker. Eerder was hij assistent-controller bij UWV Werkbedrijf Utrecht en GUO Arnhem.
Roel Baakman Lees meer
Frank Nieuwenstein is een professional op het gebied van auditing en risicomanagement. Hij is sinds september 2016 als senior-consultant bij Adlasz werkzaam en treedt vooral op als adviseur en interim-kracht bij gemeenten op het terrein van bedrijfsvoering, processen en organisatie.
Frank Nieuwenstein Lees meer
Nazima trad eind 2015 als consultant in dienst van Adlasz, nadat ze zes jaar bij BMC Groep heeft gewerkt als financieel adviseur. Hier voerde zij verschillende opdrachten uit bij organisaties in de publieke sector, onder andere als financieel adviseur en adviseur planning en control. Specialisme: financiën en bedrijfsvoering in de publieke sector.
Nazima Abdoelkadir Lees meer
Tarik studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg en deed tijdens die studie ervaring op bij een accountantskantoor, een projectontwikkelaar en een bank. Sinds begin 2015 werkt hij als consultant bij Adlasz, voornamelijk aan opdrachten in het sociaal domein.
Tarik Moudrous Lees meer
Sameia Ahmed werkt sinds maart 2015 als officemanager bij Adlasz. Ze functioneert als spin in het web van Adlasz en is een betrouwbare vraagbaak voor de medewerkers en externe relaties.
Sameia Ahmed Lees meer
Lieke werkt sinds september 2014 bij Adlasz als lid van het team Lokaal Bestuur. Haar expertise ligt op het vlak van reorganisaties, projectmanagement en proces- en risicobeheersing. Eerder werkte ze bij Ernst & Young en Rabobank.
Lieke Esseling-Boemaars Lees meer
Wat we doen

Samenwerking en een frisse blik doen wonderen

De markt van het lokaal bestuur en de sociale zekerheid heeft geen geheimen voor ons. We zijn daarin al vele jaren succesvol aan de slag. De specialisten van Adlasz zijn kind aan huis bij gemeenten, sw-bedrijven, veiligheidsregio’s, politiekorpsen, woningcorporaties en andere organisaties in het publieke domein. Ook in de zorg en in het onderwijs zijn we in toenemende mate actief.

Lees meer
Adlasz in beeld

Adlasz is niet alleen werken, onze bedrijfscultuur is meer dan dat

Werken bij Adlasz is niet alleen werken, maar ook samen nieuwe wegen en weidse vergezichten ontdekken. Dat kan inhoudelijk zijn, bijvoorbeeld op onze maandelijkse ‘Adlasz-vrijdag’ als onze adviseurs bijeenkomen om inzichten en ervaringen te delen. Maar ook ons jaarlijkse uitstapje staat vaak in het teken van grenzen verleggen en nieuwe wegen bewandelen.

Werken bij Adlasz

We zijn altijd op zoek naar talent

De ontwikkelingen gaan steeds sneller, zowel in de publieke als in de private sector. Dat is bijna een open deur te noemen, maar je moet dan wel even over de drempel durven te stappen. Want ruime ervaring is belangrijk en mooi, maar al lang niet meer voldoende. Werken als adviseur bij Adlasz betekent soms ook dat je met opdrachtgevers op weg gaat in een gebied zonder geasfalteerde wegen. En dat je snelstromende rivieren moet oversteken zonder comfortabele brug. Spoor zoeken en de weg wijzen, snel ontwikkelingen kunnen doorgronden en de gevolgen doorzien, dat maakt het werken bij Adlasz uitdagend.

Adviseur Financiën

Gemeente Waalre is een kleine gemeente, waar medewerkers een breed takenpakket uitvoeren in een open werksfeer en met korte lijnen. Samen met ongeveer 115 medewerkers zorgen zij voor een daadkrachtige dienstverlening op een transparante en energieke manier. Daar zijn zij trots op!

Voor onze opdrachtgever gemeente Waalre is Adlasz op zoek naar een:

Adviseur Financiën

Het betreft een vaste functie voor 28 - 36 uur per week 

Stel je eens voor…

Stel je eens voor dat jij ervoor zorgt dat hun bestuurders, managers en collega’s door jouw advies en tips meegenomen worden in de wereld van financiën. Dat je de managers hulp biedt bij hun financiële verantwoordelijkheid voor het sturen en beheersen van hun afdeling. 

Krijg jij er energie van….

Krijg jij er energie van om richting te geven aan (door)ontwikkelingen op de financiële dienstverlening? Vind je het leuk om de planning- en controlproducten op te stellen, net als het analyseren en beoordelen van complexe afdelingsbrede en gemeentelijke vraagstukken?

Durf jij verantwoordelijkheid te nemen….

Durf jij de verantwoordelijkheid te nemen om samen met je collega adviseurs mede te zorgen voor een financieel gezonde organisatie?

Ben jij een goede match?

Wij zijn voor gemeente Waalre op zoek naar een enthousiaste, proactieve collega voor wie het werkterrein van financiën bekend is en die bij voorkeur ervaring heeft bij een gemeente of overheidsorganisatie. Je beschikt in ieder geval over een relevante opleiding op HBO/WO-niveau met minimaal 3 jaar werkervaring en je staat stevig in je schoenen. Verder ben je politiek en organisatiesensitief en weet je door middel van uitstekende adviesvaardigheden en goede samenwerking met je collega’s resultaten te boeken.

Lijkt het jou leuk om als adviseur Financiën aan de slag te gaan en herken je jezelf in het geschetste profiel en/of heb je vragen daarover, neem dan contact op met Fred Reuser. 

Het team

Team Financiën is onderdeel van de afdeling Bedrijfsvoering en bestaat uit tien medewerkers. Je krijgt veel vrijheid en de verantwoordelijkheid om allround en zelfstandig taakgebieden op te pakken. Eigen initiatief, ongevraagde adviezen en het denken en adviseren vanuit het denken “van buiten naar binnen” zijn of worden een vanzelfsprekendheid voor jou. Heb je specifieke kennis van een bepaald taakgebied of je wilt je juist verbreden, dan is veel intern bespreekbaar met je zeer ervaren collega’s.  

Wat kun je verwachten?

 • Een veelzijdige en zelfstandige functie, waarbij je de breedte van het vak Financiën gaat uitoefenen;
 • Een organisatie waarin je eigen initiatieven kunt tonen en jouw inbreng van belang is; 
 • Een open en persoonlijke cultuur, met weinig hiërarchische lagen en korte lijnen met het bestuur en andere belanghebbenden;

Wil je meer weten over de functie, de organisatie of twijfel je of je net wel of net niet aan het gevraagde profiel voldoet, neem dan contact op met Fred Reuser van Adlasz via 06 - 5753 3619 of fred.reuser@adlasz.nl. Hij verzorgt het Werving- en Selectietraject voor gemeente Waalre.

De arbeidsvoorwaardelijke waardering voor jou…

 • Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring gebaseerd op functieniveau 10A van de CAR-UWO CAO, maximaal € 4.735,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek, voldoe je nog niet volledig aan alle functie-eisen, dan start je in de aanloopschaal;
 • Een individueel keuze budget van 17,05% van je brutosalaris dat je iedere maand vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen passend bij jouw persoonlijke wensen, denk aan: uitbetaling, extra verlofuren of opleidingskosten;
 • Opleidingsbudget en volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen;
 • Werken in een mooie en plezierige werkomgeving;  
 • Een team van ervaren en plezierige collega’s;
 • Een werktelefoon die ook privé gebruikt mag worden;
 • Flexibele werktijden;
 • Collectieve zorgverzekeringen en collectiviteitskorting bij andere verzekeringen;
 • Een actieve personeelsvereniging die regelmatig activiteiten en uitjes organiseert.

Zijn er aanvullende zaken voor jou van belang? Maak ze bespreekbaar.

Wil je de uitdaging aangaan?

Reageren op deze functie? Dat kan tot en met 9 februari aanstaande. Hoe? Bel of mail met Fred Reuser.

Voelt u zich aangesproken door deze vacature? Solliciteer dan direct!

Of wilt u een open sollicitatie sturen? Stuur ons dan een e-mail met uw motivatie en CV.

Gezocht: (senior) consultants voor de publieke sector

Adlasz is per direct op zoek naar professionals die weten hoe het werkt in de politieke omgeving van de (semi-)publieke sector. En die resultaatgericht en gedreven aan de slag gaan om de prestaties van onze opdrachtgevers te verbeteren. Op dit moment hebben wij vooral behoefte aan jonge, startende adviseurs die gedreven zijn en willen werken aan de ontwikkeling van zichzelf en van onze klanten.

We zoeken collega's met

 • een afgeronde hbo- of universitaire bedrijfseconomische opleiding
 • goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • intentie om kennis te vergroten te delen met de collega’s

Wij bieden een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket, plus de voordelen van het werken in een klein en hecht team. Adlasz heeft een intern opleidings- en begeleidingsprogramma.

U mag uw solliciatie ook mailen naar info@adlasz.nl.

Onze merkwaarden

 • Competent
 • Betrouwbaar
 • Eerlijk
 • Up-to-date
 • Leiderschap

Voelt u zich aangesproken door deze vacature? Solliciteer dan direct!

Of wilt u een open sollicitatie sturen? Stuur ons dan een e-mail met uw motivatie en CV.