Wie we zijn

Wie we zijn

Wie we zijn
 

WIE WE ZIJN

We lossen het persoonlijk op

De ontwikkelingen in het publieke domein volgen elkaar in razendsnel tempo op. Zeker voor lokale overheidsorganisaties brengt dat een grote druk met zich mee. Meer werk met minder mensen en minder budget, drie decentralisaties tegelijkertijd, versterkte noodzaak van regionale samenwerking, om maar een paar ontwikkelingen te noemen.

Dit vraagt van gemeenten, sw-bedrijven en andere organisaties in de (semi)publieke sector een enorme krachtsinspanning. Die kunnen ze alleen realiseren in een innovatieve organisatie met een heldere structuur, een goede interne beheersing en met professionele medewerkers. Adlasz helpt opdrachtgevers bij het bereiken van die situatie. Wij werken samen met u aan inzicht en perspectief, dankzij deskundige, onpartijdige en tijdige advisering en ondersteuning. Onze ervaren en gedreven adviseurs en projectmanagers staan voor u klaar. Liefst met innovatieve en doeltreffende oplossingen die u zelf kunt uitvoeren.

Wij willen de prestaties van onze opdrachtgevers verbeteren via deskundige, onpartijdige en tijdige advisering en ondersteuning tegen redelijke tarieven. Onze integere en gedreven professionals staan klaar voor opdrachtgevers uit de (semi)publieke sector, maar ook voor werkgevers uit de private sector. 

 • ca. 100 opdrachtgevers
 • 98% komt terug
 • 30+ medewerkers
 • 6 structurele partners
 • 2 vestigingen (Tilburg en Amersfoort)
Onze mensen
Aad Scheepers is voorzitter van het directieteam en één van de vier partners/oprichters van Adlasz. Hij is sinds 1989 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Deloitte, sinds 2011 bij Adlasz. Specialisme: veranderingstrajecten in het lokaal bestuur.
Aad Scheepers Lees meer
Roel Korsmit is één van de vier partners/oprichters van Adlasz. Hij is sinds 1991 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Deloitte, sinds 2011 bij Adlasz. Specialisme: vraagstukken op het gebied van het sociaal domein.
Roel Korsmit Lees meer
Roel van den Bersselaar is één van de vier partners/oprichters van Adlasz. Hij is sinds 1998 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Deloitte, sinds 2011 bij Adlasz. Specialismen: begeleiding transformaties sociaal domein en veiligheidsregio’s/hulpdiensten.
Roel van den Bersselaar Lees meer
Jan-Dirk heeft 30 jaar ervaring als accountant en adviseur in het lokaal bestuur. Hij werkt sinds 2011 bij Adlasz; daarvoor bij o.a. VB Groep, Stichting Kinderopvang Arnhem en Regio, Deloitte en Dutch Delta Management Solutions. Specialisme: advisering binnen het lokaal bestuur en in het bijzonder het sociaal domein (strategie, bedrijfsvoering, financiën en kwaliteitszorg).
Jan-Dirk de Goeij Lees meer
Edwin heeft een brede achtergrond en jarenlange ervaring als accountant, adviseur, (interim)manager en onderzoeker in de publieke sector, eerst bij Deloitte en sinds 2011 bij Adlasz. Specialismen: externe verslaggeving en financieel georiënteerde bedrijfsvoeringsvraagstukken.
Edwin van de Pol Lees meer
Sinds 2012 werkt Sophie als senior-adviseur van Adlasz voor een groot aantal gemeenten, sociale diensten en sw-bedrijven; daarvoor was ze werkzaam bij Deloitte en Ericsson. Specialisme: operationaliseren van beleid en het bewerkstelligen van meer grip op uitvoering en financiën.
Sophie Tinnemans Lees meer
Rachel de Kort is van 1996 tot en met 2020 actief geweest in de controle- en adviespraktijk, eerst bij Deloitte en daarna bij Baker Tilly. In 2021 heeft zij de overstap gemaakt naar organisatieadvies en interim management bureau Adlasz. Zij is daar werkzaam als manager specialist met de volgende specialismen: audits, rechtmatigheid, procesverbetering, risicomanagement en bedrijfsvoeringvraagstukken sociaal domein en cultuurveranderingstrajecten, waarbij ze veel oog heeft voor de menskant.
Rachel de Kort Lees meer
Susanne is sinds 2020 werkzaam bij Adlasz en sinds enige jaren via diverse interim opdrachten werkzaam in de publieke sector op de afdelingen financiën en control. Daarvoor was ze elf jaar werkzaam op de afdeling hypotheken bij verscheidende lokale Rabobanken in Oost-Brabant. Naast haar werk is ze actief als raadslid.
Susanne de Groot Lees meer
Na het afronden van de master Economics begon Job aan zijn uitdaging het sociale domein. Tijdens die master ‒ maar ook eerder tijdens zijn bachelor Economie en Bedrijfseconomie en het voltijds-bestuursjaar ‒ deed hij ervaring op met tal van financieel-economische onderwerpen, zowel op micro- als macroniveau. Een scriptie over een oneerlijk thuisvoordeel voor Eredivisieclubs die op kunstgras spelen laat zien hoe breed zijn belangstelling is en dat meer informele interesses hand in hand kunnen gaan met analytische vaardigheden en een professioneel resultaat. Jobs maatschappelijke interesse zien we terug in zijn nevenfunctie aan de universiteit waar hij inmiddels lid is van de raad van advies van de commissie bestuursbeurzen. Voorheen was hij daar verantwoordelijk voor de verdeling van bestuursbeurzen aan studenten die zich vrijwillig inzetten in bestuurlijke functies in het studentenleven.
Job Brouwers Lees meer
Hans werkt sinds 1 mei 2019 als manager/specialist bij Adlasz. Hij heeft veel ervaring op het gebied van financial en management control in de publieke sector. Daarbij vervulde hij diverse advies-en detacheringsopdrachten. Met een ruime ervaring als concerncontroller en hoofd bedrijfsvoering bij een gemeente, een provincie en een waterschap, kwam Hans Claassen ons in mei 2013 versterken. Hij vormt voor veel van onze opdrachtgevers een betrouwbare kracht op het gebied van financiën en control.
Hans Claassen Lees meer
Momenteel volgt Luka nog de hbo-bachelor Bestuurskunde & Overheidsmanagement op Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. Na het afronden van haar stage bij Adlasz in 2018 kreeg zij de mooie kans om naast haar studie (parttime) werkzaam te worden bij Adlasz. Vanaf april 2019 is Luka’s aanstelling als ‘werkstudent’ effectief.
Luka van Tiggelen Lees meer
Sinds april 2019 werkt Joeran als junior-consultant bij Adlasz. Hiervoor behaalde hij zowel de bachelor als master Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waarvan de laatste cum laude. Tijdens zijn studie vergaarde Joeran brede kennis van de werking van het openbaar bestuur en middels de specialisatie ‘Beleid en Advies’ richtte hij zich specifiek op de beleidsmatige kant van maatschappelijke vraagstukken. Tijdens zijn opleiding onderscheidde hij zich door zijn sterke analytische vaardigheden, creativiteit en hoge mate van zelfstandigheid bij het uitvoeren van onderzoeks- en adviesopdrachten.
Joeran Sinneker Lees meer
Fred volgde de opleiding Arbeidsmarktpolitiek/Personeelsbeleid (AP/PB) in Tilburg en werkte zijn gehele loopbaan als intermediair. Vanaf 2007 deed hij dat specifiek voor opdrachtgevers in de publieke sector, waarbij zijn kennis op het gebied van het ruimtelijke en sociale domein en in het bijzonder bedrijfsvoering de nodige vruchten afwierp. Sinds april 2019 is hij als director/adviseur publieke sector werkzaam bij Adlasz.
Fred Reuser Lees meer
Na het afronden van de Extended Master Organization Studies aan Tilburg University startte Samira in april 2019 als junior consultant bij Adlasz. Tijdens haar opleiding leerde ze kijken naar organisaties vanuit verschillende perspectieven, bijvoorbeeld vanuit zowel een businessmanagement-perspectief als een psychologisch en sociologisch perspectief. Door het schrijven van een masterthesis binnen een geestelijke gezondheidszorgorganisatie was ze verder in staat ervaringen op te doen met verander- en innovatietrajecten in een complexe omgeving.
Samira Veninga Lees meer
Ricardo studeerde in 2017 af aan Tilburg University, waar hij zowel de bachelor- als de masteropleiding Organisatiewetenschappen volgde en voltooide. Tijdens het schrijven van zijn masterscriptie ontstaat een regelrechte voorliefde voor de publieke sector, die hij zelf wijt aan de complexe samenwerkingsverbanden en bedrijfskundige uitdagingen. In het kader van die scriptie doet Ricardo onderzoek naar de optimalisatie van samenwerkingsverbanden bij twee verschillende gemeenten en hun ketenpartners. Dat bevalt hem zo goed dat hij vervolgens op zoek gaat naar werk dat hier direct bij aansluit.
Ricardo Kievits Lees meer
Marit Dekkers werkt sinds januari 2018 als junior-consultant bij Adlasz. Daarvoor behaalde ze de bachelor Psychologie en voltooide ze de masterstudies Victimology and Criminal Justice en Strategic Management aan Tilburg University.
Marit Dekkers Lees meer
Majida el Koubai werkt sinds september 2017 als consultant bij Adlasz. Mede dankzij haar achtergrond als bestuurskundige en ruime ervaring in de publieke sector is haar werkwijze vaak projectmatig en multidisciplinair van aard. Daarbij ligt de uitdaging voor Majida steeds in het vertalen van complexe vraagstukken naar passende oplossingen.
Majida el Koubai Lees meer
Jacqueline Castermans is sinds 1 september 2017 secretaresse bij Adlasz. Na een langjarige carrière in het bankwezen, besloot ze om het roer om te gooien. Op eigen initiatief nam ze afscheid van de financiële sector en koos voor haar gezin. Daarnaast deed Jacqueline vrijwilligerswerk. Vol energie is ze inmiddels aan de slag bij Adlasz.
Jacqueline Castermans Lees meer
Roel Baakman is sinds 1 april 2017 bij Adlasz aan de slag in diverse controle- en adviestrajecten voor gemeenten en organisaties. Daarvoor werkte hij in verschillende functies bij de gemeente Zevenaar en de Regionale Sociale Dienst De Liemers, die de wetten en regelingen op het gebied van werk en sociale zekerheid uitvoert voor vier gemeenten. Zijn laatste functie daar was financieel beleidsmedewerker. Eerder was hij assistent-controller bij UWV Werkbedrijf Utrecht en GUO Arnhem.
Roel Baakman Lees meer
Frank Nieuwenstein is een professional op het gebied van auditing en risicomanagement. Hij is sinds september 2016 als senior-consultant bij Adlasz werkzaam en treedt vooral op als adviseur en interim-kracht bij gemeenten op het terrein van bedrijfsvoering, processen en organisatie.
Frank Nieuwenstein Lees meer
Nazima heeft 15 jaar werkervaring. Als adviseur, onderzoeker en projectmanager heeft Nazima tal van opdrachten gedaan bij kleine tot grote organisaties. Hierbij heeft zij zich gespecialiseerd in financiële bedrijfsvoering en planning & control binnen de publieke sector.
Nazima Abdoelkadir Lees meer
Tarik studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg en deed tijdens die studie ervaring op bij een accountantskantoor, een projectontwikkelaar en een bank. Sinds begin 2015 werkt hij als consultant bij Adlasz, voornamelijk aan opdrachten in het sociaal domein.
Tarik Moudrous Lees meer
Sameia Ahmed werkt sinds maart 2015 als officemanager bij Adlasz. Ze functioneert als spin in het web van Adlasz en is een betrouwbare vraagbaak voor de medewerkers en externe relaties.
Sameia Ahmed Lees meer
Lieke werkt sinds september 2014 bij Adlasz als lid van het team Lokaal Bestuur. Haar expertise ligt op het vlak van reorganisaties, projectmanagement en proces- en risicobeheersing. Eerder werkte ze bij Ernst & Young en Rabobank.
Lieke Esseling-Boemaars Lees meer
Wat we doen

Samenwerking en een frisse blik doen wonderen

De markt van het lokaal bestuur en de sociale zekerheid heeft geen geheimen voor ons. We zijn daarin al vele jaren succesvol aan de slag. De specialisten van Adlasz zijn kind aan huis bij gemeenten, sw-bedrijven, veiligheidsregio’s, politiekorpsen, woningcorporaties en andere organisaties in het publieke domein. Ook in de zorg en in het onderwijs zijn we in toenemende mate actief.

Lees meer
Adlasz in beeld

Adlasz is niet alleen werken, onze bedrijfscultuur is meer dan dat

Werken bij Adlasz is niet alleen werken, maar ook samen nieuwe wegen en weidse vergezichten ontdekken. Dat kan inhoudelijk zijn, bijvoorbeeld op onze maandelijkse ‘Adlasz-vrijdag’ als onze adviseurs bijeenkomen om inzichten en ervaringen te delen. Maar ook ons jaarlijkse uitstapje staat vaak in het teken van grenzen verleggen en nieuwe wegen bewandelen.

Werken bij Adlasz

We zijn altijd op zoek naar talent

De ontwikkelingen gaan steeds sneller, zowel in de publieke als in de private sector. Dat is bijna een open deur te noemen, maar je moet dan wel even over de drempel durven te stappen. Want ruime ervaring is belangrijk en mooi, maar al lang niet meer voldoende. Werken als adviseur bij Adlasz betekent soms ook dat je met opdrachtgevers op weg gaat in een gebied zonder geasfalteerde wegen. En dat je snelstromende rivieren moet oversteken zonder comfortabele brug. Spoor zoeken en de weg wijzen, snel ontwikkelingen kunnen doorgronden en de gevolgen doorzien, dat maakt het werken bij Adlasz uitdagend.

Gezocht: (senior) consultants voor de publieke sector

Adlasz is per direct op zoek naar professionals die weten hoe het werkt in de politieke omgeving van de (semi-)publieke sector. En die resultaatgericht en gedreven aan de slag gaan om de prestaties van onze opdrachtgevers te verbeteren. Op dit moment hebben wij vooral behoefte aan jonge, startende adviseurs die gedreven zijn en willen werken aan de ontwikkeling van zichzelf en van onze klanten.

We zoeken collega's met

 • een afgeronde hbo- of universitaire bedrijfseconomische opleiding
 • goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • intentie om kennis te vergroten te delen met de collega’s

Wij bieden een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket, plus de voordelen van het werken in een klein en hecht team. Adlasz heeft een intern opleidings- en begeleidingsprogramma.

U mag uw solliciatie ook mailen naar info@adlasz.nl.

Onze merkwaarden

 • Competent
 • Betrouwbaar
 • Eerlijk
 • Up-to-date
 • Leiderschap

Voelt u zich aangesproken door deze vacature? Solliciteer dan direct!

Of wilt u een open sollicitatie sturen? Stuur ons dan een e-mail met uw motivatie en CV.