Cases

Het bewijs dat onze aanpak werkt

Adlasz is een bedrijf dat zich richt op het lokaal bestuur en het sociaal domein. Professionals die zich bezig houden met strategisch advies. Vakmensen wanneer het gaat om interim management. Innovators die bezig zijn met de ontwikkeling van de tools van morgen. Wij geloven in heldere, gestructureerde en innovatieve oplossingen voor onze klanten. We maken complexe zaken begrijpelijk. We zetten in op samenwerken; zowel intern als met onze klanten en partners.

Cases

"Snel plan van aanpak na gedegen analyse"

De gemeente Tilburg had enkele jaren geleden – kort na een ingrijpende reorganisatie van het gemeentelijk apparaat – behoefte aan interim-management bij de afdeling Planning & Control. Niet alleen moest de manager van de afdeling voor een langere periode vervangen worden, er was ook een onderliggende vraag: kan de afdeling-nieuwe-stijl de gestelde ambities volledig waarmaken? Adlasz kreeg de opdracht om deze klus te klaren.

Bekijk case

"Transformatie vraagt om nieuwe formule"

De Diamant-groep voert vanouds de sociale werkvoorziening uit voor de gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Alphen-Chaam. Nu is het een leerwerkbedrijf dat werk en ontwikkelingsmogelijkheden biedt aan zo’n 3.000 mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Door de Participatiewet gaan karakter en werkwijze van de SW-bedrijven nog sterker veranderen. Dat heeft ook gevolgen voor de financiële positie. De Diamant-groep vroeg Adlasz het benodigd weerstandsvermogen te berekenen.

Bekijk case

"We hebben nu een goed totaalbeeld"

Net als alle andere gemeenten staat ook de gemeente Schouwen-Duiveland (ruim 33.000 inwoners) voor de uitdaging de regie te nemen op het gebied van zorg, werk en welzijn. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de Participatiewet, (delen van) de AWBZ en de jeugdzorg. Meer taken dus, terwijl tegelijkertijd een forse bezuiniging moet worden gerealiseerd. En dat terwijl de dienstverlening aan de burgers minimaal op hetzelfde niveau moet blijven, maar liever nog op hoger peil moet komen.

Bekijk case

"Kritisch doorvragen én verbinden"

Stichting Werkgevers Zuidoost-Brabant heeft half september 2015 een sectorplan ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het plan bestaat uit een aantal projecten die moeten leiden tot het oplossen van knelpunten op de regionale arbeidsmarkt. De stichting heeft hiertoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de FNV, CNV Vakmensen, Vakbond De Unie, gemeente Eindhoven, MKB Eindhoven, Brainport Industries College, Philips Werkgelegenheidsplan en de VDL Groep.

Bekijk case

Een greep uit onze opdrachtgevers