Resultaten enquete werkgevers

Adlasz

In het kader van ons verdiepend onderzoek naar de (on)mogelijkheden van loonwaardesturing binnen de Participatiewet, hebben wij afgelopen maand een enquête uitgezet. In deze enquête hebben wij gekeken naar de bereidheid van werkgevers om de doelgroep van de Participatiewet in dienst te nemen. 

Opvallende constateringen vanuit de enquĂȘte:

Diversiteit aan regelingen 
De regelingen voor de verschillende groepen bij de gemeenten en het UWV werken verwarrend. De respondenten gaven aan niet altijd bekend te zijn met de diversiteit aan regelingen die gelden voor de verschillende groepen.
 
 
 

Maatschappelijk betrokken

De meeste werkgevers nemen iemand uit de doelgroep aan om op die manier een maatschappelijke bijdrage te leveren. Uit de open vragen geeft een groot deel van de respondenten aan dat de doelgroep een kans verdient en dat zij een waardevolle bijdrage voor de organisatie kan leveren.
 
 

Begeleiding is een issue

De werkgevers hebben vooral behoefte aan meer begeleiding. Hoewel de overheid nu al begeleiding voor deze doelgroep aanbiedt, ervaart men dit nog niet als voldoende. Meer begeleiding voor de doelgroep zou volgens de werkgevers helpen om meer mensen uit de doelgroep aan te nemen. 
 
 
 
 
Een mooi en waardevol resultaat dat wij kunnen gebruiken om met ons expertteam in gesprek te gaan over de mogelijkheden van loonwaardesturing. Ook gebruiken wij deze input voor de ronde tafel met werkgevers op 29 november 2018. Bent u werkgever en heeft de enquête nog niet ingevuld? Dan nodigen wij u van harte uit deze alsnog in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/AdlaszGak