" Loonwaarde-sturing"

Tools en Producten

Achtergrond

De decentralisaties binnen het sociaal domein vragen om een nieuwe kijk op de ondersteuning van inwoners. De gedachte achter de Participatiewet is dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gaan bij gewone werkgevers. De wet is (dus) gericht op het verkleinen van de achterstand die de doelgroep heeft tot de reguliere arbeidsmarkt. Maar ook op het realiseren van de aanwezige loonwaarde (of anders gezegd: het optimaal benutten van ieders talenten) en het stimuleren van uitstroom. 

De uitdaging

Met de Participatiewet breekt een nieuw tijdperk aan voor de SW-sector. De doelstelling van de wet, de daarmee gepaard gaande bezuinigingen op de subsidiebudgetten en op het instrument loonkostensubsidie vereisen een andere aanpak. Een aanpak waarbij niet langer het economisch rendement centraal staat, maar de loonwaarde-ontwikkeling van de doelgroep. Tijd voor een ander verdienmodel dus! 

Het resultaat

Onze tool Loonwaardesturing laat u de impact zien van de Participatiewet op uw SW-organisatie. Welke loonwaarde wordt momenteel gerealiseerd? Wat gebeurt er zonder verdere actie? Welke sturingsmechanismen zijn denkbaar? Hoe is de match met de andere doelgroepen van de Participatiewet? Deze inzichten stellen u in staat om de juiste keuzes te maken bij de doorontwikkeling van het SW-bedrijf naar een toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie voor de doelgroep van de Participatiewet. Dit uiteraard binnen de financiële kaders.

De aanpak

Vanuit bestaande financiële overzichten brengt Adlasz de financiële consequenties van de Participatiewet op uw verdienmodel in beeld. Wij rekenen de huidige gerealiseerde loonwaarde voor u door, inclusief uw ‘subsidie-behoefte’. Daarnaast krijgt u met behulp van de tool zicht op de financiële effecten in de komende jaren, bij veranderingen in de gemiddelde loonwaarde. We schetsen wat dit betekent voor de (toekomstige) benodigde subsidie. Dit alles specifiek geënt op uw organisatie.