Besparing op bedrijfsvoeringskosten verzekerd

"Beheersing beheerst"

Tools en Producten

Achtergrond

De omgeving van het lokaal bestuur is volop in ontwikkeling. Decentralisaties, bezuinigingen in het sociaal domein, de Omgevingswet, fiscale maatregelen, een groeiende vraag naar klantgerichtheid, transparantie en aantoonbaarheid en niet in de laatste plaats (naar verwachting vanaf 2018) de collegeverklaring. Conclusie: weinig blijft bij het oude. En één ding is zeker: deze ontwikkeling houdt voorlopig niet op.

De uitdaging

In een tijd waarin ‘veranderen’ de norm is, is omgaan met veranderingen de grote uitdaging. Ook uw organisatie ontkomt er niet aan bestaande werkwijzen en structuren aan te passen. De stroom van veranderingen houdt geen halt. Parallel hieraan is ook ‘werkwijzen en structuren aanpassen’ een continu proces. U wilt klantgericht, doelmatig en efficiënt zijn, zonder de eisen van rechtmatigheid en getrouwheid uit het oog te verliezen. U wilt invulling geven aan risicomanagement én in control zijn en blijven. Dit vraagt om een inrichting waarbinnen alle aandachtsgebieden van uw organisatie steeds op elkaar zijn afgestemd.

Het resultaat

De strategie, de cultuur, uw medewerkers, uw processen, de ICT, ketenpartners en inwoners. In onderlinge samenhang zijn ze bepalend voor het succes van uw organisatie. Onze tool ‘Beheersing Beheerst’ ondersteunt het proces waarmee u uw interne organisatie periodiek uitlijnt en afstemt op uw strategische doelen. Aan de hand van deze methodiek creëert u overzicht, transparantie en rust. Het zorgt voor een heldere structurering van uw risico’s en kansen als onderdeel van het risicomanagement. Het stelt u in staat om de juiste prioriteiten te stellen. Tegelijk biedt het u houvast bij het aantoonbaar maken van de rechtmatigheid, doelmatigheid en getrouwheid in uw bedrijfsprocessen. Met Beheersing Beheerst hebt u een effectief ‘tool of management’ tot uw beschikking, waarvan ook uw accountant veel profijt heeft.

De aanpak

Met uw gemeentelijke doelstellingen als centraal uitgangspunt, doorloopt u een aantal fases in het continu proces van ‘werkwijzen en structuren aanpassen’. Een webbased tool ondersteunt u hierbij. Vanuit genoemde doelstellingen doet u een risicoanalyse. Welke risico’s staan het behalen van uw doelen in de weg? In de volgende fase koppelt u de risico’s aan een set van beheersmaatregelen. Welke ingrepen zijn nodig om uw doelrealisatie veilig te stellen? Met deze beheersmaatregelen gaat u aan de slag. Aansluitend vinden de feitelijke kwaliteitschecks plaats rechtmatigheid, doelmatigheid en getrouwheid). De webbased tool is naar eigen inzichten in te richten en voorziet ter ondersteuning in een database met relevante risico’s en checklists. De checklists bevatten steeds de meest actuele (wets)informatie.De checks evalueert u vervolgens: u stelt de bevindingen vast en onderzoekt dieperliggende oorzaken. Bevindingen en oorzaken vormen waardevolle input voor een nieuwe risicoanalyse. En de cirkel is rond! Afhankelijk van uw situatie en wensen begeleidt Adlasz u bij één of meerdere fases in dit doorlopende optimalisatie-proces.

Digitale flyer

Meer over dit onderwerp? Vraag hier de digitale flyer aan

Na het invullen van onderstaand formulier kunt u het bestand downloaden via de download-knop die dan verschijnt

Verzenden