Rechtmatigheidsverantwoording

"Rechtmatigheidsverantwoording"

Tools en Producten

Achtergrond

Met ingang van het verslaggevingsjaar 2021 wordt de rechtmatigheidsverantwoording van kracht. Het college van B&W moet vanaf dan een verantwoording opstellen over het al dan niet rechtmatig handelen. 

De uitdaging

Wat houdt de rechtmatigheidsverantwoording precies in? Wat is de impact voor de bestuurder? Wat betekent dit voor de (inrichting van uw) organisatie? En wat betekent dit voor de interne controle? Weet u hier al antwoord op te geven of is er nog behoefte aan inhoudelijke toelichting, inzicht in de huidige situatie, of een plan van aanpak om te komen tot de rechtmatigheidsverantwoording?

Het resultaat

Adlasz heeft een aantal whitepapers geschreven waarin de verschillende vraagstukken met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording aan de orde komen. Ze zijn zelfstandig leesbaar en tegelijkertijd geeft de gehele set een goed totaalbeeld. 

De aanpak

Afhankelijk van uw eigen situatie en hoe ver u staat in het traject naar de rechtmatigheidsverantwoording kunt u de whitepapers gebruiken om een gepaste vervolgstap te zetten. Vanzelfsprekend zijn we vanuit Adlasz bereid om onze kennis en ervaring in te zetten om u daarbij, indien nodig, te begeleiden.

Door het onderstaand formulier in te vullen, kunt u de volgende whitepapers downloaden.

  • De rechmatigheidsverantwoording verklaard
  • VIC en rechtmatigheidsverantwoording
  • Rechtmatigheidsverantwoording en externe controle
  • VIC de aanpak
  • De rechtmatigheidsverantwoording en de rol van de controller
  • De rechtmatigheidsverantwoording en het nut van een audittool
  • Rechtmatigheidsverantwoording de aanpak
Digitale flyer

Meer over dit onderwerp? Vraag hier de digitale flyer aan

Na het invullen van onderstaand formulier krijgt u het bestand per mail toegestuurd.

Verzenden