"Vangnetregeling"

Tools en Producten

Achtergrond

Met de invoering van de Participatiewet is zowel het verdeelmodel als de systematiek van aanvullende uitkeringen bij tekorten aangepast. Compensatie voor eventuele tekorten is geregeld in de Vangnetregeling Participatiewet. Die biedt gemeenten onder voorwaarden financiële compensatie voor tekorten op het zogenoemde BUIG-budget.

De uitdaging

De verplichtingen in de Participatiewet hebben voor de gemeente als geheel een grote financiële impact, met dito risico’s. Het Rijk voorziet in een vangnet, maar voor een succesvol beroep op de regeling moet aan strenge eisen worden voldaan. De criteria om in aanmerking te komen voor de Vangnetregeling worden bovendien steeds verder aangescherpt. Vanaf het verantwoordingsjaar 2017 gaan onder meer de aantoonbaarheid en effectiviteit van bijsturing een belangrijke rol spelen.

Het resultaat

Door onze expertise in het lokaal bestuur en het sociaal domein zijn wij als geen ander in staat u te ondersteunen bij het succesvol aanvragen van de vangnetuitkering. Tientallen gemeenten gingen u in de afgelopen jaren al voor. Met succes! Het resultaat gaat verder dan het voldoen aan de formele voorwaarden van de regeling. De insteek van Adlasz: uw organisatie is daadwerkelijk en duurzaam ‘in control’ bij de uitvoering van de Participatiewet.

De aanpak

Uw organisatie duurzaam ‘in control’ betekent grip op het proces van ‘begroten – uitvoeren – bijsturen – verantwoorden’. Het fundament van onze aanpak is een helder overzicht van de inkomsten en uitgaven. Daarnaast bieden we u inzicht in de mogelijk te genereren loonwaarde en effectiviteit van de uitvoeringsorganisatie, gekoppeld aan uw doelstellingen en beoogde effecten. Met onze slimme analysetools en rekenmodellen tonen wij u de resultaten van de uitvoering en de (financiële) gevolgen van beleidskeuzes. Wij bieden u handvatten om (indien nodig…) tijdig, adequaat én aantoonbaar bij te sturen.

Benieuwd naar het effect van uw beleid en de concrete vertaling naar maatregelen en resultaten in meerjarig perspectief? Met behulp van het SZ Kompas, onze slimme online planning- & controlsoftware, rekenen we het graag met u door!

Digitale flyer

Meer over dit onderwerp? Vraag hier de digitale flyer aan

Na het invullen van onderstaand formulier kunt u het bestand downloaden via de download-knop die dan verschijnt

Verzenden