Webinar

Jeugd en de kracht van data

9 april 2021

Omschrijving

Veel gemeenten hebben te kampen met tekorten op het sociaal domein met een groot accent op het jeugdbudget. De signalen zijn overduidelijk en veelal wordt gereageerd met beleidsmatige oplossingen. De vraag is echter of het daarin ‘alleen’ gezocht moet worden. Er is een enorme hoeveelheid data beschikbaar over de inzet van Jeugdhulp, ook in uw gemeente! Maar wat doet u met die data? Adlasz laat in een webinar zien hoe deze data gebruikt kan worden om trends in de toegekende voorzieningen aan het licht te brengen en voorspellingen te doen voor de kosten van Jeugdhulp. Met deze en andere operationele, tactische en strategische informatie kunt u gericht sturen op de driehoek beleid, bedrijfsvoering en financiën. Daarmee kunt u ervoor zorgen dat deze elementen weer in balans zijn.

Datum en inschrijven

Vrijdag 9 april van 9.00 - 10.00 uur via MS Teams. 

Klik hier om in te schrijven voor webinar Jeugd en de kracht van data. U ontvangt dan een uitnodiging om via MS Teams deel te nemen.

Sprekers webinar