Focus op de oplossing niet op het probleem

Adlasz

Adviesbureau en detacheerder Adlasz bestaat tien jaar. Voor partners van het eerste uur Roel Korsmit, Aad Scheepers en Roel van den Bersselaar geen reden voor een lange terugblik- zij focussen liever op het nu.

In die tien jaar heeft Adlasz haar nut vol bewezen, als eigenzinnig niche-bureau met een helder verhaal. Roel Korsmit: “We wilden onze accountantskennis gericht inzetten om te zorgen dat gemeenten en andere organisaties de planning & control-vraagstukken beheersen. Zo halen ze niet alleen hun doelstellingen, maar houden ook zicht op de wijze waarop dat gebeurt.”
 
Concrete oplossingen bieden
De behoefte van met name lokale overheden om de interne controle flink aan te scherpen markeren de stichters in 2011 als gat in de markt. Terecht, getuige de Rechtmatigheidsverantwoording die het Rijk inmiddels voorschrijft.
 
Wat zien de drie partners als de meerwaarde van Adlasz? “Wij koppelen de vaak complexe problemen in de wereld van het lokaal bestuur aan eenvoudige oplossingen”, zegt Aad Scheepers. “Doordat deze dicht bij de praktijk blijven werken ze ook.”
 
Getrouw aan hun motto: Als de omgeving complexer wordt, moet de uitvoering eenvoudiger… spelen de Adlasz-adviseurs soms een beetje advocaat van de duivel. “We praten niet naar de mond en worden daarom ook weleens met argusogen bekeken. Maar maatwerkoplossingen komen altijd op tafel.”
 
Benaderbaar en eerlijk
Die concrete en af en toe stevige benadering werpt vruchten af, gezien het grote aantal recurring opdrachten. “We vertellen het eerlijke verhaal, zonder moeilijk te doen”, zegt Roel van den Bersselaar. “Een klant die met ons in zee gaat kan ervaren dat wij net even een andere visie hebben, onderbouwd uiteraard. Het is soms wennen dat we minder meebuigen. Maar we willen zelf per se geen deel gaan uitmaken van het probleem…”
 
Een gevoelig punt bij veel gemeenten: liever niet te transparant, want daarop kunnen we worden afgerekend. “Ondoorzichtigheid als alibi. Maar draai het eens om: transparantie helpt je uiteindelijk ook om beter te sturen. Uiteindelijk draagt het eraan bij dat je als organisatie levert.”
 
Sociaal domein
De brede expertise van Adlasz qua interne beheersing verdiept zich verder op het gebied van de sociale zekerheid. Daar is door de drie grote decentralisaties (Participatiewet, Wmo en Jeugdwet) voor veel gemeenten een chaotisch speelveld ontstaan. Adlasz is onder meer betrokken bij een langjarig onderzoek naar loonwaardesturing.
 
Ook hier kijkt adviseur Roel Korsmit oplossingsgericht: “We doen niet aan symptoombestrijding. Ik analyseer door totdat ik de kern van het probleem vind en bovendien een oplossing voor handen heb. Je ziet bijvoorbeeld dat veel gemeenten nu graag willen sturen via data-gevoede dashboards. Die zien er vaak geweldig uit, maar intussen is de basis niet op orde... Dat laatste is weliswaar minder zichtbaar dan de mooie buitenkant, maar wel zo wezenlijk.”
 
Actuele thema’s
In het verlengde van de decentralisaties ligt dat gemeentelijke organisaties anders moeten gaan werken. Meer ‘opgave-gestuurd’, en gericht op de het verzilveren van zwart op wit doelstellingen (bijvoorbeeld die uit een coalitieakkoord). “De traditionele hiërarchie in de organisatie verdwijnt en er moet flexibeler worden geschakeld in (tijdelijke) kleinere teams”, zegt Scheepers, die aangeeft dat het best wel een opgave is om dit veilig te laten landen.
 
Korsmit: “Bovendien krijgen gemeenten steeds meer vrijheid en verantwoordelijkheid vanuit het Rijk. Maar van oudsher zijn het natuurlijk uitvoeringsorganisaties die netjes deden wat Den Haag zei. Dat nieuwe mandaat maakt alles complexer.” Een andere relevante ontwikkeling is big data, aldus Van den Bersselaar. “Hoe ga je daarmee om als gemeente? Je beschikt over een berg waardevolle informatie, maar qua beheer en bescherming heb je vaak nog grote stappen te maken. Je ziet nu al hoe krampachtig gemeentes omgaan met de AVG. Intern lijkt er wel een angst te bestaan voor die schat aan gegevens.”
 
Weerbarstige thema’s die Adlasz in steekt vanuit de kern: “Dus als een heuse cultuurverandering”, zegt Scheepers. “We hebben geleerd dat er aan kwesties als deze te veel aspecten zitten om ze deel te laten uitmaken van een ‘gewoon’ verandertraject. Het gaat verder dan het basic afvinken van een controlelijstje rond bijvoorbeeld de Rechtmatigheidsverantwoording.”
 
Advies en interim-management
Naast beleidsadviseur is Adlasz detacheerder van interim-managers. “We hebben een intern programma waarmee we medewerkers opleiden in alle kneepjes van onze visie, bijvoorbeeld van controle vooraf. Mede door de juiste coaching vanuit het bedrijf zijn onze mensen direct inzetbaar op meerdere plekken in de organisatie.”
 
“De voornaamste boodschap die we onze mensen meegeven is: Goed luisteren…” vertelt Scheepers. “Sta open voor wat er speelt en laat niet bij voorbaat al je eigen visie prevaleren. In het verlengde daarvan ligt vervolgens dat de door jou gekozen oplossing ook past bij de beleving en het referentiekader van de klant.”
 
Toekomst
Eén goed voornemen voor de komende tien jaar is er al. “We willen onze kennis vaker delen met de markt,” zegt Van den Bersselaar. “Zodoende wil Adlasz zich in de nabije toekomst meer profileren. De gratis webinars die we organiseren rond al genoemde thema’s als data, rechtmatigheid en projectmatig werken zijn daarvan ook een voorbeeld.”
 
Feitelijk staat Adlasz nu op een tweesprong. Of een stuk groter groeien, waarbij het aanbod verder wordt uitgebouwd met relevante diensten als databeheer en ICT. Of bewust kiezen voor klein en voortborduren op de bewezen niche: namelijk met veel diepgang blijven kijken naar de in control-kant in de organisatorische driehoek: beleid, uitvoering, financiën. “Die laatste optie is volgens mij het interessantst”, zegt Van den Bersselaar. “Juist omdat ons tikkeltje eigenwijze karakter dan het beste gewaarborgd blijft. Daar hechten we aan.”
 
Om mensen te vinden die aanslaan op die visie is het soms wedijveren met grotere adviesbureaus in de Randstad. “De grote namen hebben een aanzuigende werking, maar uit een recente medewerkersenquête blijkt dat wij daar veel tegenover kunnen stellen (zie bijvoorbeeld onderstaande quotes). Adlasz is een leuk bedrijf waar je wijzer van wordt. Hier is het niet comply or die. Bij ons is er ruimte voor jouw eigen inbreng en geluid.”
 

Quotes van medewerkers