Risico's beheersen en kansen pakken

"Risicomanagement"

Tools en Producten

Achtergrond

Het lokaal bestuur heeft te maken met snel opeenvolgende veranderingen in wet- en regelgeving, verdergaande decentralisaties onder meer in het  sociaal domein en daarmee gepaard gaande bezuinigingen. Tegelijk wordt de vraag om transparantie en aantoonbarheid sterker (denk aan de collegeverklaring rechtmatigheid). Het zijn veranderingen die niet te stoppen zijn. Daarbij hebben ze bovendien een enorme impact op de bedrijfsvoering van gemeentelijke organisaties.

De uitdaging

Goed functionerend risicomanagement stelt u in staat om tijdig en adequaat in te spelen op dergelijke veranderingen. Risicomanagement gaat niet alleen over risico’s en zogenaamde bedreigingen. Wat ons betreft is het meer dan het identificeren en kwantificeren van risico’s en het vaststellen van beheersmaatregelen. In de visie van Adlasz gaat risicomanagement óók over mogelijkheden en kansen. Het is veelomvattend. Het gaat om bewustwording, discussie voeren, richting geven en steeds weer vooruit kijken. De kunst is om risicomanagement te benaderen als een continu proces dat bewust én onbewust onderdeel uitmaakt van uw bedrijfsvoering. ‘Bewust’ door er periodiek expliciet bij stil te staan, onder meer met risico-inventarisaties, risicoanalyses, het bepalen van beheersmaatregelen en afsluiten van verzekeringen. Maar ook ‘onbewust’, door het creëren van de juiste mindset en houding binnen alle lagen van uw organisatie.

Het resultaat

Goed functionerend risicomanagement leidt tot betere prestaties. Het maakt uw organisatie wendbaar. Ook zorgt het tijdig en adequaat reageren op veranderingen voor rust, stabiliteit en overzicht. Het resultaat van onze aanpak van risicomanagement is grip op uw doelstellingen, zicht op de risico’s en op de benodigde (beheers)maatregelen. 

De aanpak

Wij werken bij voorkeur samen met netwerkpartners. Bijvoorbeeld: experts op het gebied van cultuurverandering of verzekeren. Wij geloven in de kracht van samenwerken. Ons aandeel in de aanpak bestaat - naast de inbreng van jarenlange ervaring - uit een beproefd stappenplan voor risicobeheersing. Adlasz biedt ondersteuning zowel bij de implementatie als bij de uitvoering. Van het bepalen van uw risico-strategie tot aan de monitoring, verantwoording en bijsturing. Als u dat wilt gecombineerd met de Stresstest Quick scan of onze integrale benaderingsmethodiek Beheersing beheerst. In elk geval stap voor stap geënt op uw situatie, zodat u tijdig en adequaat veranderingen kunt managen en onderbouwd kunt aantonen dat uw organisatie duurzaam ‘in control’ is.

Digitale flyer

Meer over dit onderwerp? Vraag hier de digitale flyer aan

Na het invullen van onderstaand formulier kunt u het bestand downloaden via de download-knop die dan verschijnt

Verzenden