Zicht op financiƫle gevolgen van het participatiebeleid

"SZ Kompas"

Tools en Producten

Achtergrond

Om gemeenten te faciliteren bij onder meer de uitvoering van de Participatiewet is een aantal maatregelen genomen. Eén daarvan is de bundeling van enkele geldstromen vanuit het Rijk aan gemeenten. Gemeenten krijgen uiteindelijk één budget voor de uitvoering van de re-integratietaak van de Participatiewet. 

De uitdaging

Met de decentralisatie komen niet alleen nieuwe taken op gemeenten af. Tegelijkertijd is er sprake van flinke bezuinigingen. Gemeenten moeten méér doen met minder geld. Meer dan ooit draait het binnen het sociaal domein om efficiency én effectiviteit. Een kansrijke uitdaging: niet eerder had slechts één partij (de gemeente) zo veel zeggenschap over het gehele sociaal domein. Door slim (samen) te werken, vooral op financieel gebied, kan het lokaal bestuur de middelen zodanig alloceren dat alle doelgroepen optimaal ondersteund worden. Een herbezinning op beleid met zicht op de (ook in financiële zin) doeltreffendheid is de uitdaging. Denk daarbij in termen van instroombeperking, uitstroombevordering en het realiseren van loonwaarde- ook voor de Wsw-doelgroep! 

Het resultaat

Voor een efficiënt en doeltreffend participatiebeleid is inzicht cruciaal. Bijvoorbeeld: inzicht in de (ontwikkeling van) uitkeringskosten, de te realiseren loonwaarde, de behaalde uitstroom of de benodigde formatie. Het SZ-Kompas van Adlasz biedt u dit inzicht. Tevens geeft de tool u de mogelijkheid tot gerichte bijsturing. Doordat het SZ-Kompas is gebouwd als een scenario-analysemodel kunt u bovendien de financiële gevolgen van beleidskeuzes meerjarig doorrekenen en daarbij meerdere scenario’s vergelijken. Het SZ-Kompas ondersteunt u bij de duurzame beheersing van de (financiële) risico’s en bij het benutten van kansen. De tool geeft u grip op de besteding van en verantwoording over uw participatiebudget. Kortom: het SZ-Kompas helpt u om in control te komen en te blijven.

De aanpak

De doelstellingen van uw gemeente staan vanzelfsprekend centraal in onze stapsgewijze aanpak. Eén van de eerste stappen is de analyse van de uitgangssituatie. Via een gerichte informatie-inventarisatie brengen we alle relevante stuurvariabelen in beeld. Ook een herbezinning op de uitvoering van de taken uit de Participatiewet komt aan de orde: zelf (blijven) doen of uitvoering door derden? Aan het eind van het verkenningstraject rekent het SZ-Kompas de effecten van uw beleidskeuzes door op basis van de uitgangssituatie en vooronderstellingen. Meerjarig zodat u de effecten beter kunt managen en – indien nodig - onderbouwd en doeltreffend uw participatiebeleid kunt bijstellen.

Digitale flyer

Meer over dit onderwerp? Vraag hier de digitale flyer aan

Na het invullen van onderstaand formulier kunt u het bestand downloaden via de download-knop die dan verschijnt

Verzenden