Blog / Roel van den Bersselaar

Cijferbrij

20 maart 2017

Nederland blij, de werkloosheid daalt! Volgens het CBS zit 5,3% van de beroepsbevolking zonder werk, ongeveer 480.000 mensen op een beroepsbevolking van 9 miljoen. Toch? Of toch niet?

Het is maar wat je gelooft. Vraag het een kabinet in verkiezingstijd en het zijn er 480.000, misschien wel minder als je de “frictiewerkloosheid” niet meetelt. Frictiewerkloosheid is de periode zonder werk tussen 2 banen in. Vraag het de gemeente en die zal iets heel anders zeggen. Of vraag het aan het gevangeniswezen. Of aan de dagbestedingsorganisaties. Dan ziet het plaatje er heel anders uit: 

De optelsom komt dan al snel uit op 1,5 miljoen mensen!

Ja, hallo, de mensen in de sociale werkvoorziening hebben toch een baan? Oké, geen ‘reguliere’ baan in het bedrijfsleven waarmee ze in het eigen onderhoud kunnen voorzien, maar toch. En dagbesteding zorg, hoezo moeten we die tot de werklozen rekenen?

Daarop is één antwoord mogelijk. Participatiemaatschappij. Weet u het nog? We gaan het allemaal anders doen, de burgers krijgen meer verantwoordelijkheid en de overheid doet een stapje terug. Iedereen die nu is ‘weggestopt’ moet op de één of andere manier binnen het bedrijfsleven, al of niet met begeleiding, aan de slag kunnen. De inclusieve samenleving (tromgeroffel) komt eraan! Maar als we zo inclusief zijn, doen we dan al die mensen die niet in het overzicht van het CBS staan niet tekort? Waar komen die inclusieve arbeidsplaatsen voor hen dan vandaan? En nog belangrijker: waarom horen we daar zo weinig over?

Dat komt omdat onze definitie van werk en van werkloos op de schop moet. Wat is werk? Is dat het ruilen van je tijd voor inkomen zodat je in economische zin voor jezelf kunt zorgen? Maar al die mensen die heel bevlogen onmisbare taken uitvoeren als vrijwilliger dan? En als je een voltijdbaan hebt die helaas onvoldoende opbrengt om in je levensonderhoud te kunnen voorzien, heb je dan geen werk?

Vragen, vragen, vragen. Als het nieuwe kabinet echt werk wil gaan maken van de participatiemaatschappij en de inclusieve samenleving, zal ze het begrip werk opnieuw moeten uitvinden. En de consequenties van die uitvinding moeten laten landen bij ons als burgers.

Voor ons als burgers heb ik een andere boodschap. Als u weer eens de juichverhalen hoort over de afnemende werkloosheid, kunt u gerust blij en tevreden zijn. Maar ik hoop dat er ergens een stemmetje zit. Een stemmetje dat vraagt hoe het nu zit met de inclusieve banen voor de mensen in de sociale werkvoorziening. En de dagbesteding. En de Wajong’ers. En die vrijwilligers. Want, wat betekent dat nu, werk hebben? 

Roel van den Bersselaar is één van de vier partners/oprichters van Adlasz. Hij is sinds 1998 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Deloitte, sinds 2011 bij Adlasz. Specialismen: begeleiding transformaties sociaal domein en veiligheidsregio’s/hulpdiensten.

We delen graag meer met u

12 oktober 2017

Bent u al op weg naar uw 'Collegeverklaring'?

Op 14 november en 23 november organiseert Adlasz, in samenwerking met Q-Concepts en Stolwijk Kelderman een nieuwe Q-pe Academy. Wij hebben een samenwerkingsverband op het gebied van kennisontwikkeling. Doel is de externe controle en de beheersingsomgeving van de gemeente nader tot elkaar te brengen. Deze bijeenkomst geeft hier een eerste aanzet toe. Hopelijk kunt u onze bijeenkomst met meerdere personen bijwonen.”

Lees meer
16 februari 2017

RiskCongresPublicValues 2017

Het eerste RiskCongresPublicValues zal op donderdag 6 april aanstaande plaatsvinden in het conferentiecentrum New Babylon in Den Haag. RiskComplianceTV zal daarbij ook aanwezig zijn.

Lees meer
9 februari 2017

Adlasz en Stolwijk Kelderman lanceren samen een nieuw concept voor controle gemeentecijfers

Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten (Doetinchem/Zevenaar/Nijmegen) gaat nauw samenwerken met adviesbureau Adlasz uit Tilburg. Doel is om samen een innovatief en kwalitatief hoogstaand advies- en controletraject te bieden aan gemeenten. Veel gemeenten komen de laatste maanden zonder accountant te zitten, omdat de grotere accountants- en advieskantoren zich terugtrekken uit de publieke sector.

Lees meer
19 mei 2016

Geslaagd jubileumsymposium Adlasz

Sprekers die aan het denken zetten, volop mogelijkheden om mee te praten en een flitsende en humoristische kennisquiz tot besluit. Het jubileumsymposium van Adlasz op donderdag 19 mei mag zeker geslaagd worden genoemd. Informatief, interessant en interactief concludeerden veel deelnemers na afloop. Het antwoord op de kernvraag ‘Op koers in het sociaal domein?’ bleek genuanceerd. We zijn misschien wel op koers, maar er is nog een flinke weg te gaan om de doelstellingen te bereiken.

Lees meer
2 december 2015

Adlasz al bijna vijf jaar actief in sociaal domein en publieke sector

De oprichters/partners van Adlasz delen een gemeenschappelijke voorgeschiedenis: ze werkten alle vier bij een groot accountantskantoor. Maar ze wilden alle vier meer. “We zaten daar erg sterk op controle en beheersing. We verzorgden bij opdrachtgevers externe audits die nog zwaarder waren dan die van externe toezichthouders. Dat leverde veel dossiers en gegevens op, maar je had niet altijd het idee dat het de opdrachtgever verder hielp”, zegt Roel Korsmit. “We wilden veel meer met de opdrachtgever bezig zijn, weten waar zijn behoeften en knelpunten liggen, samen naar oplossingen zoeken. Nu hebben we dat geformuleerd als: samenwerken aan inzicht en perspectief”, vult Aad Scheepers aan. De vier accountants staken de koppen bij elkaar en dat leidde tot de oprichting van Adlasz in maart 2011. Een jong bedrijf dus nog, maar met een schat aan ervaring in de publieke sector en het sociaal domein.

Lees meer
1 december 2015

Ontwikkeling Module 'Zicht op'

Voor gemeenten is de bedrijfsvoering binnen het sociale domein van cruciaal belang. Checkpoint IC ontwikkelde samen met Schulinck de module ‘Zicht op’ voor een snel inzicht in eventuele risico’s.

Lees meer
1 december 2015

Transitie geslaagd, transformatie niet

De ingrijpende decentralisatie van beleidsgebieden als (jeugd)zorg en arbeidsparticipatie, is als transitie geslaagd, maar een echte transformatie is het nog niet.

Lees meer
18 november 2015

Strategische alliantie Adlasz en Vanberkel Professionals

Adlasz heeft een strategische alliantie gesloten met Vanberkel Professionals. We helpen hiermee onze opdrachtgevers in de wereld van lokale overheid en sociale zekerheid nog beter en sneller vooruit.

Lees meer