Blog

Voor wie doe jij het eigenlijk?

1 juni 2017

Eind vorig jaar lanceerde SIRE de campagne “voor wie doe jij het eigenlijk?”. Een campagne met als doel een maatschappelijk debat op gang te brengen over de vraag: waarom doe je de dingen die je doet? Een boeiend onderwerp.

In het voorjaar heb ik met 4 collega’s van Adlasz weer verschillende interne controles (IC) uitgevoerd voor diverse gemeenten. De opdrachten betroffen uiteenlopende processen, van jeugdzorg en de Wmo tot grondexploitatie.
Naast de verschillende onderwerpen hadden de opdrachten ook één overeenkomst: de IC’s moesten worden uitgevoerd binnen bijzonder strakke tijdslijnen.

 

Bij IC-opdrachten is deze hoge druk niet uitzonderlijk. Integendeel, het is eerder regel dan uitzondering. De opdrachtgevers was er ook bij deze opdrachten zeer veel aan gelegen dat wij de afgesproken deadlines haalden. De reden hiervan was duidelijk: de accountant was in aantocht.

 

Terwijl ik met de controles bezig was, schoot regelmatig de vraag van SIRE door mijn hoofd: voor wie doe jij het eigenlijk? Als de accountant zo’n invloedrijke rol speelt…. Doe je een interne controle voor de accountant?

 

Geen van onze opdrachtgevers zal deze vraag met ‘ja’ antwoorden. Natuurlijk niet! Zonder twijfel zullen zij antwoorden geven als: “De reden om de IC te doen is om onvolkomenheden in de procesbeheersing en de uitvoering op te sporen en te corrigeren.” En “je doet de IC voor de beheersing en verbetering van je eigen processen en uitvoering.” Als bijkomend voordeel zullen zij onderkennen dat je met de uitkomsten preventieve maatregelen kan treffen om onvolkomenheden in de toekomst te voorkomen.

 

Waarom dan toch steeds die druk voorafgaand aan de komst van de accountant? Zou dat ook anders kunnen? Het antwoord op deze vraag is volmondig ‘Ja!’.

 

Hoe dat kan, laat een andere Adlasz-klant zien. In deze gemeente heeft men de uitvoering van de IC sinds kort anders ingestoken. Geen druk en gehaast meer vlak voor de accountantscontrole, maar de IC wordt gelijkmatig verspreid over het hele jaar uitgevoerd.

 

Deze manier levert de gemeente niet alleen aanzienlijk minder stress op. Met deze manier van verspreid controleren creëert de gemeente voor zichzelf ook tijd en ruimte om de opgespoorde onrechtmatigheden te herstellen. En, misschien wel het belangrijkst, om de processen en uitvoering steeds verder te kunnen verbeteren. Daarmee steeds beter ondersteunend te maken aan de doelstellingen die de gemeente heeft.

Het kan niet anders dan dat de inwoners en partners van deze gemeente de andere insteek van controleren gaan ervaren. Namelijk in de vorm van betere dienstverlening en samenwerking. En is dat niet de enige echte reden waarom een gemeente de interne controle zou moeten doen?

We delen graag meer met u

12 oktober 2017

Bent u al op weg naar uw 'Collegeverklaring'?

Op 14 november en 23 november organiseert Adlasz, in samenwerking met Q-Concepts en Stolwijk Kelderman een nieuwe Q-pe Academy. Wij hebben een samenwerkingsverband op het gebied van kennisontwikkeling. Doel is de externe controle en de beheersingsomgeving van de gemeente nader tot elkaar te brengen. Deze bijeenkomst geeft hier een eerste aanzet toe. Hopelijk kunt u onze bijeenkomst met meerdere personen bijwonen.”

Lees meer
16 februari 2017

RiskCongresPublicValues 2017

Het eerste RiskCongresPublicValues zal op donderdag 6 april aanstaande plaatsvinden in het conferentiecentrum New Babylon in Den Haag. RiskComplianceTV zal daarbij ook aanwezig zijn.

Lees meer
9 februari 2017

Adlasz en Stolwijk Kelderman lanceren samen een nieuw concept voor controle gemeentecijfers

Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten (Doetinchem/Zevenaar/Nijmegen) gaat nauw samenwerken met adviesbureau Adlasz uit Tilburg. Doel is om samen een innovatief en kwalitatief hoogstaand advies- en controletraject te bieden aan gemeenten. Veel gemeenten komen de laatste maanden zonder accountant te zitten, omdat de grotere accountants- en advieskantoren zich terugtrekken uit de publieke sector.

Lees meer
19 mei 2016

Geslaagd jubileumsymposium Adlasz

Sprekers die aan het denken zetten, volop mogelijkheden om mee te praten en een flitsende en humoristische kennisquiz tot besluit. Het jubileumsymposium van Adlasz op donderdag 19 mei mag zeker geslaagd worden genoemd. Informatief, interessant en interactief concludeerden veel deelnemers na afloop. Het antwoord op de kernvraag ‘Op koers in het sociaal domein?’ bleek genuanceerd. We zijn misschien wel op koers, maar er is nog een flinke weg te gaan om de doelstellingen te bereiken.

Lees meer
2 december 2015

Adlasz al bijna vijf jaar actief in sociaal domein en publieke sector

De oprichters/partners van Adlasz delen een gemeenschappelijke voorgeschiedenis: ze werkten alle vier bij een groot accountantskantoor. Maar ze wilden alle vier meer. “We zaten daar erg sterk op controle en beheersing. We verzorgden bij opdrachtgevers externe audits die nog zwaarder waren dan die van externe toezichthouders. Dat leverde veel dossiers en gegevens op, maar je had niet altijd het idee dat het de opdrachtgever verder hielp”, zegt Roel Korsmit. “We wilden veel meer met de opdrachtgever bezig zijn, weten waar zijn behoeften en knelpunten liggen, samen naar oplossingen zoeken. Nu hebben we dat geformuleerd als: samenwerken aan inzicht en perspectief”, vult Aad Scheepers aan. De vier accountants staken de koppen bij elkaar en dat leidde tot de oprichting van Adlasz in maart 2011. Een jong bedrijf dus nog, maar met een schat aan ervaring in de publieke sector en het sociaal domein.

Lees meer
1 december 2015

Ontwikkeling Module 'Zicht op'

Voor gemeenten is de bedrijfsvoering binnen het sociale domein van cruciaal belang. Checkpoint IC ontwikkelde samen met Schulinck de module ‘Zicht op’ voor een snel inzicht in eventuele risico’s.

Lees meer
1 december 2015

Transitie geslaagd, transformatie niet

De ingrijpende decentralisatie van beleidsgebieden als (jeugd)zorg en arbeidsparticipatie, is als transitie geslaagd, maar een echte transformatie is het nog niet.

Lees meer
18 november 2015

Strategische alliantie Adlasz en Vanberkel Professionals

Adlasz heeft een strategische alliantie gesloten met Vanberkel Professionals. We helpen hiermee onze opdrachtgevers in de wereld van lokale overheid en sociale zekerheid nog beter en sneller vooruit.

Lees meer