Nieuws

Structureel Effectenmodel Omgevingswet

27 mei 2020

Triple A, een samenwerkingsverband tussen Adlasz, Arena Consulting en Agile Source, is door de VNG aangemerkt als specifieke dienstenleverancier voor het door de VNG ontwikkelde Structureel Effectenmodel Omgevingswet.

Wat is het structureel effectenmodel?
De Omgevingswet leidt tot structurele veranderingen in capaciteit, kosten, dienstverlening en kwaliteit. Welke keuzes kan een gemeente maken en wat is het effect? Om die vraag te beantwoorden heeft de VNG het structureel effectenmodel Omgevingswet ontwikkeld. 
Door middel van het model wordt inzichtelijk wat het effect is op capaciteitsinzet, op kosten voor de initiatiefnemer, op dienstverlening en kwaliteit, op de meerjarenbegroting. 
 
Het model bestaat uit een rekentool en enkele werksessies om de effecten van keuzes te herleiden en te berekenen. De rekentool wordt overgedragen aan de gemeente die met eigen gegevens steeds opnieuw keuzes kan doorrekenen. 
 
Hoe werkt het?
 
Wat krijgt u en wat is de investering?
De ondersteuning bestaat uit een intake, 2 of 3 werksessie en overdracht van de rekentool. 
Het resultaat is een overzichtelijk ‘dashboard’ met de effecten op capaciteit, kosten, dienstverlening, kwaliteit en gevolgen voor initiatiefnemers. De begeleiding en het werken met de rekentool kan via online vergaderen plaatsvinden. De bijeenkomsten en fysieke werkvormen zijn door VNG volledig digitaal gemaakt.
 
Voor wie is het interessant?
Ambtelijk:
 
  • Financiën, Planning & Control
  • Programmateam Omgevingswet
  • Ruimtelijke Ordening, Planologie
  • Vergunningverlening, toezicht en handhaving
 
Bestuurlijk:
  • College, gemeenteraad of raadswerkgroep 
 
Wat zijn de kosten en baten?
Het resultaat is een overzichtelijk ‘dashboard’ met effecten op capaciteit, kosten, dienstverlening, kwaliteit en gevolgen voor initiatiefnemers. De begeleiding kent een vaste prijs voor twee vormen:
 
 
De VNG heeft fysieke- en digitale werkvormen ontwikkeld. Wij ondersteunen u ter plaatse of op afstand.
 
Wie gingen u voor?
De VNG heeft de rekentool en werkvormen voor het ‘Begrijpen, Beredeneren en Berekenen’ met behulp van een 10-tal gemeenten ontwikkeld en beproefd. Een 15-tal gemeenten heeft het structurele effectenmodel inmiddels naar volle tevredenheid toegepast.
 
Interesse?
De VNG heeft adviescombinatie Adlasz, Arena Consulting en Agilesource aangemerkt als specifieke dienstenleverancier voor het Structureel Effectenmodel Omgevingswet. Wilt u meer informatie, neem contact op met een van deze personen:

We delen graag meer met u

12 oktober 2017

Bent u al op weg naar uw 'Collegeverklaring'?

Op 14 november en 23 november organiseert Adlasz, in samenwerking met Q-Concepts en Stolwijk Kelderman een nieuwe Q-pe Academy. Wij hebben een samenwerkingsverband op het gebied van kennisontwikkeling. Doel is de externe controle en de beheersingsomgeving van de gemeente nader tot elkaar te brengen. Deze bijeenkomst geeft hier een eerste aanzet toe. Hopelijk kunt u onze bijeenkomst met meerdere personen bijwonen.”

Lees meer
16 februari 2017

RiskCongresPublicValues 2017

Het eerste RiskCongresPublicValues zal op donderdag 6 april aanstaande plaatsvinden in het conferentiecentrum New Babylon in Den Haag. RiskComplianceTV zal daarbij ook aanwezig zijn.

Lees meer
9 februari 2017

Adlasz en Stolwijk Kelderman lanceren samen een nieuw concept voor controle gemeentecijfers

Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten (Doetinchem/Zevenaar/Nijmegen) gaat nauw samenwerken met adviesbureau Adlasz uit Tilburg. Doel is om samen een innovatief en kwalitatief hoogstaand advies- en controletraject te bieden aan gemeenten. Veel gemeenten komen de laatste maanden zonder accountant te zitten, omdat de grotere accountants- en advieskantoren zich terugtrekken uit de publieke sector.

Lees meer
19 mei 2016

Geslaagd jubileumsymposium Adlasz

Sprekers die aan het denken zetten, volop mogelijkheden om mee te praten en een flitsende en humoristische kennisquiz tot besluit. Het jubileumsymposium van Adlasz op donderdag 19 mei mag zeker geslaagd worden genoemd. Informatief, interessant en interactief concludeerden veel deelnemers na afloop. Het antwoord op de kernvraag ‘Op koers in het sociaal domein?’ bleek genuanceerd. We zijn misschien wel op koers, maar er is nog een flinke weg te gaan om de doelstellingen te bereiken.

Lees meer
2 december 2015

Adlasz al bijna vijf jaar actief in sociaal domein en publieke sector

De oprichters/partners van Adlasz delen een gemeenschappelijke voorgeschiedenis: ze werkten alle vier bij een groot accountantskantoor. Maar ze wilden alle vier meer. “We zaten daar erg sterk op controle en beheersing. We verzorgden bij opdrachtgevers externe audits die nog zwaarder waren dan die van externe toezichthouders. Dat leverde veel dossiers en gegevens op, maar je had niet altijd het idee dat het de opdrachtgever verder hielp”, zegt Roel Korsmit. “We wilden veel meer met de opdrachtgever bezig zijn, weten waar zijn behoeften en knelpunten liggen, samen naar oplossingen zoeken. Nu hebben we dat geformuleerd als: samenwerken aan inzicht en perspectief”, vult Aad Scheepers aan. De vier accountants staken de koppen bij elkaar en dat leidde tot de oprichting van Adlasz in maart 2011. Een jong bedrijf dus nog, maar met een schat aan ervaring in de publieke sector en het sociaal domein.

Lees meer
1 december 2015

Ontwikkeling Module 'Zicht op'

Voor gemeenten is de bedrijfsvoering binnen het sociale domein van cruciaal belang. Checkpoint IC ontwikkelde samen met Schulinck de module ‘Zicht op’ voor een snel inzicht in eventuele risico’s.

Lees meer
1 december 2015

Transitie geslaagd, transformatie niet

De ingrijpende decentralisatie van beleidsgebieden als (jeugd)zorg en arbeidsparticipatie, is als transitie geslaagd, maar een echte transformatie is het nog niet.

Lees meer
18 november 2015

Strategische alliantie Adlasz en Vanberkel Professionals

Adlasz heeft een strategische alliantie gesloten met Vanberkel Professionals. We helpen hiermee onze opdrachtgevers in de wereld van lokale overheid en sociale zekerheid nog beter en sneller vooruit.

Lees meer