Nieuws

Tekorten dreigen door forse daling bijstandsbudget

29 mei 2020

Het bijstandsbudget voor gemeenten daalt fors en het aantal bijstandsuitkeringen gaat flink stijgen. Aanzienlijke tekorten dreigen in 2020.

Daling van € 219 miljoen
Op 13 mei jl. werd de aanpassing van het budget dat gemeenten in 2020 ontvangen voor de financiering van de bijstand bekend. Het totale budget dat landelijk beschikbaar is, daalt met 3,6%. Dat is ruim 219 miljoen euro. De bijstelling van het budget is volgens de reguliere systematiek berekend op basis van cijfers van het CPB over de conjunctuur en de doorwerking van de werkelijke kosten van gemeenten in 2019 toen de Nederlandse gemeenten gezamenlijk 158 miljoen euro overhielden. 
 
Coronavirus
Nederland wordt inmiddels al maandenlang geteisterd door het coronavirus. De maatregelen die de overheid heeft genomen om het virus terug te dringen, geven de economie een flinke klap. De groei van de economie is abrupt gestopt en de krimp is ingezet. Dit heeft ontegenzeggelijk ook gevolgen voor de werkgelegenheid en de bijstandsbestanden van gemeenten. Met deze factoren is in de bijstelling van het budget geen rekening gehouden.
 
Stijging bijstandsaanvragen
Binnenlands Bestuur berichtte op 14 mei jl.: “Het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering is in maart met 56% gestegen ten opzichte van de maand ervoor” en “De stijging is het gevolg van de coronamaatregelen”. 
Ook zzp’ers die na het beëindigen van de tijdelijke steunregeling Tozo, niet meteen aan het werk kunnen, stromen door naar de reguliere bijstand. De VNG en Divosa verwachten een enorme praktische en financiële uitdaging voor gemeenten, waarvan de gevolgen nog jaren zullen doorklinken.
 
Te kort op bijstandsbudget
Als het budget bij de definitieve vaststelling in september niet in positieve zin wordt bijgesteld, zullen gemeenten in 2020 worden geconfronteerd met tekorten op de bijstand. Hoewel externe factoren een belangrijke oorzaak zijn voor de tekorten, is belangrijk dat gemeenten beheersingsmaatregelen treffen om de tekorten maximaal te beperken. 
 
Gemeenten moeten zicht houden op de ontwikkeling van de kosten en grip krijgen op het aantal mensen in de bijstand. Het is de zaak het aantal personen in de bijstand beperkt te houden. Ook het aanvragen van aanvullend budget via de Vangnetuitkering Participatiewet hoort daarbij. Gezien de voorwaarden waaraan voldaan moet worden, is het belangrijk nu al te starten met de voorbereiding.
 
Controle door BUIG budgettool
Gemeenten kunnen zicht houden op het bijstandsbudget door het inzetten van de BUIG budgettool van Adlasz. Wij hebben veel deskundigheid in huis, beschikken over de juiste tools en hebben al veel gemeenten geholpen bij het aanvragen van een Vangnetuitkering Participatiewet.
 
i-Kompas
De BUIG Budgettool is gratis beschikbaar via www.i-kompas.nl. In de tool is een analyse opgenomen van uw budgetten en uitgaven vanaf 2014, een prognose van de rijksbudgetten tot en met 2024 en een snelle berekening van recht op en omvang van een eventuele vangnetuitkering voor 2019 en 2020.
 
Adlasz volgt alle actuele ontwikkelingen in het Participatiedomein. De definitieve vaststelling van de bijstandsbudgetten volgt in september. De gevolgen daarvan verwerken wij in de budgettool.
 
Meer informatie
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs en bekijk de gratis tool op www.i-kompas.nl. 
 
Het is mogelijk om de tool via een videoverbinding (bijvoorbeeld Teams) met onze adviseur door te nemen. Neem contact op en plan een afspraak voor persoonlijke uitleg over de BUIG budgettool.

We delen graag meer met u

12 oktober 2017

Bent u al op weg naar uw 'Collegeverklaring'?

Op 14 november en 23 november organiseert Adlasz, in samenwerking met Q-Concepts en Stolwijk Kelderman een nieuwe Q-pe Academy. Wij hebben een samenwerkingsverband op het gebied van kennisontwikkeling. Doel is de externe controle en de beheersingsomgeving van de gemeente nader tot elkaar te brengen. Deze bijeenkomst geeft hier een eerste aanzet toe. Hopelijk kunt u onze bijeenkomst met meerdere personen bijwonen.”

Lees meer
16 februari 2017

RiskCongresPublicValues 2017

Het eerste RiskCongresPublicValues zal op donderdag 6 april aanstaande plaatsvinden in het conferentiecentrum New Babylon in Den Haag. RiskComplianceTV zal daarbij ook aanwezig zijn.

Lees meer
9 februari 2017

Adlasz en Stolwijk Kelderman lanceren samen een nieuw concept voor controle gemeentecijfers

Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten (Doetinchem/Zevenaar/Nijmegen) gaat nauw samenwerken met adviesbureau Adlasz uit Tilburg. Doel is om samen een innovatief en kwalitatief hoogstaand advies- en controletraject te bieden aan gemeenten. Veel gemeenten komen de laatste maanden zonder accountant te zitten, omdat de grotere accountants- en advieskantoren zich terugtrekken uit de publieke sector.

Lees meer
19 mei 2016

Geslaagd jubileumsymposium Adlasz

Sprekers die aan het denken zetten, volop mogelijkheden om mee te praten en een flitsende en humoristische kennisquiz tot besluit. Het jubileumsymposium van Adlasz op donderdag 19 mei mag zeker geslaagd worden genoemd. Informatief, interessant en interactief concludeerden veel deelnemers na afloop. Het antwoord op de kernvraag ‘Op koers in het sociaal domein?’ bleek genuanceerd. We zijn misschien wel op koers, maar er is nog een flinke weg te gaan om de doelstellingen te bereiken.

Lees meer
2 december 2015

Adlasz al bijna vijf jaar actief in sociaal domein en publieke sector

De oprichters/partners van Adlasz delen een gemeenschappelijke voorgeschiedenis: ze werkten alle vier bij een groot accountantskantoor. Maar ze wilden alle vier meer. “We zaten daar erg sterk op controle en beheersing. We verzorgden bij opdrachtgevers externe audits die nog zwaarder waren dan die van externe toezichthouders. Dat leverde veel dossiers en gegevens op, maar je had niet altijd het idee dat het de opdrachtgever verder hielp”, zegt Roel Korsmit. “We wilden veel meer met de opdrachtgever bezig zijn, weten waar zijn behoeften en knelpunten liggen, samen naar oplossingen zoeken. Nu hebben we dat geformuleerd als: samenwerken aan inzicht en perspectief”, vult Aad Scheepers aan. De vier accountants staken de koppen bij elkaar en dat leidde tot de oprichting van Adlasz in maart 2011. Een jong bedrijf dus nog, maar met een schat aan ervaring in de publieke sector en het sociaal domein.

Lees meer
1 december 2015

Ontwikkeling Module 'Zicht op'

Voor gemeenten is de bedrijfsvoering binnen het sociale domein van cruciaal belang. Checkpoint IC ontwikkelde samen met Schulinck de module ‘Zicht op’ voor een snel inzicht in eventuele risico’s.

Lees meer
1 december 2015

Transitie geslaagd, transformatie niet

De ingrijpende decentralisatie van beleidsgebieden als (jeugd)zorg en arbeidsparticipatie, is als transitie geslaagd, maar een echte transformatie is het nog niet.

Lees meer
18 november 2015

Strategische alliantie Adlasz en Vanberkel Professionals

Adlasz heeft een strategische alliantie gesloten met Vanberkel Professionals. We helpen hiermee onze opdrachtgevers in de wereld van lokale overheid en sociale zekerheid nog beter en sneller vooruit.

Lees meer