Nieuws

Waarom een uitkering als het ook met loonkostensubsidie kan?

4 juli 2023

De Participatiewet, op basis waarvan gemeenten uitkeringen aan mensen betalen (de ‘bijstand’) en mensen weer aan het werk proberen te helpen, kent het instrument Loonkostensubsidie (verder: LKS). Dit instrument kan worden ingezet als iemand niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen. Een veel gebruikte omschrijving is dat iemand dan ‘een achterstand op de arbeidsmarkt’ heeft. Dat kan door verschillende oorzaken komen, maar in alle gevallen heeft het tot gevolg dat iemand niet zo productief kan zijn als iemand die zonder ondersteuning het minimumloon kan verdienen. De doelstelling is om deze groep mensen aan het werk te laten gaan op basis van hun capaciteiten, waarbij de gemeente het verschil tussen het ‘verdienvermogen’ en het minimumloon compenseert door LKS in te zetten. Door een wijziging in de financiering vanuit het Rijk kan het goed inzetten van LKS voordeel voor een gemeente opleveren. Daar gaan we in dit artikel verder op in. 

Wat is er veranderd?
Vanaf 2022 is de financiering voor de inkomensvoorzieningen (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten, oftewel het BUIG-budget) gesplitst in een onderdeel voor de inkomensvoorzieningen zelf en de verstrekte loonkostensubsidie (LKS). De verdeling van het macrobudget voor de inkomensvoorzieningen blijft met enige aanpassingen in de criteria gelijk. De verdeling van het aandeel LKS wordt verdeeld op basis van de feitelijke uitgaven in het jaar T-1. De gedachte hierachter is dat gemeenten die een actief beleid op LKS voeren beloond worden. Hoe zit de vork in de steel voor 2022 nu de (voorlopige) cijfers bekend zijn?

 

Hoe werkt het model?

Als we naar de ontwikkeling van het BUIG-budget kijken, dan zien we voor de komende periode een licht stijgende lijn als geheel met een verschuiving naar een hoger aandeel LKS ten laste van de uitkeringscomponent. Onderstaande grafiek laat procentueel de ontwikkeling zien:

Gemeenten worden min of meer ‘financieel gedwongen’ in te zetten op het instrument van de LKS. Het niet toepassen van dit instrument leidt immers tot blijvers in de bijstand met stijgende kosten tot gevolg. Het budget stijgt niet mee waardoor tekorten ontstaan dan wel (verder) oplopen. Tegelijkertijd krijgt men een kleiner aandeel in het budget voor de LKS, waardoor ook dat budget daalt met alle gevolgen van dien. Omgekeerd is uiteraard ook waar: inzet van het instrument LKS leidt tot lagere uitkeringskosten en een hoger budgetaandeel LKS. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Dit mechanisme is geheel passend binnen de bedoeling van de Participatiewet en in lijn met het Rijksbeleid.

Voorbeeld
We nemen een gemeente van 45.000 inwoners als voorbeeld om te zien wat er gebeurt bij het al dan niet inzetten van het instrument LKS. In figuur 2 wordt inzichtelijk gemaakt wat de impact is zonder gerichte inzet van het instrument LKS. In figuur 3 blijkt het resultaat wel optimaal als men gebruik maakt van het instrument LKS.

Het moge duidelijk zijn dat de gap tussen het wel en niet actief inzetten op het instrument LKS behoorlijk is.

 

Wat zeggen de landelijke cijfers?

Laten we de (voorlopige) cijfers over 2022 eens nader bezien. Wat we zien:
• 160 gemeenten hebben een tekort op het BUIG-budget als geheel
• 87 gemeenten hebben een tekort op het BUIG-budget als geheel maar met een overschot op het LKS-budget
• 211 gemeenten hebben het LKS-budget niet volledig benut
• 130 gemeenten hebben meer kosten LKS dan het beschikbare budget
• 30 gemeenten komen in aanmerking voor een Vangnetuitkering
• Van die 30 gemeenten hebben 12 gemeenten het LKS-budget niet volledig benut
 

Over 2023 krijgen 130 gemeenten een groter aandeel van het beschikbare LKS-budget, de overige gemeenten ontvangen een lager aandeel. Bij die gemeenten is het niet ondenkbaar dat de uitkeringskosten ten laste van de BUIG zullen oplopen wat weer kan leiden tot tekorten. Toekomstige verzoeken voor de Vangnetuitkering liggen op de loer.

Conclusie!
De vraag is hoe de toetsingscommissie Vangnetuitkering daarmee omgaat? Een tekort, terwijl het instrument LKS niet ten volle wordt benut, wat betekent dat dan? Een relatief ‘simpele’ maatregel dit instrument alsnog in te zetten met financiering van het tekort? Of een simpele weigering omdat de tekorten verwijtbaar zijn?

Onze oproep is naar de actiemodus te schakelen. 2022 is ‘nog maar’ het eerste jaar, dus reparatie is mogelijk en realistisch. Tegelijkertijd onderkennen wij dat het verstrekken van LKS niet zo simpel is als het lijkt. Uit ons praktijkonderzoek blijkt wat er voor nodig is om dit goed in te richten en te monitoren. Daaruit blijkt ook dat er meer sturingsmogelijkheden zijn dan men zo op het eerste gezicht zou verwachten. Het vergt wel bestuurlijke moed en een zekere mate van experimenteren en doorzettingsvermogen om het tot een succes te maken.

Een eerste snelle start kan al met onze gratis BUIG-tool. Hiermee krijgt u op een simpele manier inzicht in de budgetten, budgetontwikkeling en of u in aanmerking komt voor een Vangnetuitkering. Ook kan de impact van het instrument LKS inzichtelijk gemaakt worden.

Voor meer informatie neemt u contact op met:
• Jan-Dirk de Goeij (jan-dirk.degoeij@adlasz.nl | 06 - 2383 0588)
• Roel Korsmit (roel.korsmit@adlasz.nl | 06 – 2337 9327)

We delen graag meer met u

12 oktober 2017

Bent u al op weg naar uw 'Collegeverklaring'?

Op 14 november en 23 november organiseert Adlasz, in samenwerking met Q-Concepts en Stolwijk Kelderman een nieuwe Q-pe Academy. Wij hebben een samenwerkingsverband op het gebied van kennisontwikkeling. Doel is de externe controle en de beheersingsomgeving van de gemeente nader tot elkaar te brengen. Deze bijeenkomst geeft hier een eerste aanzet toe. Hopelijk kunt u onze bijeenkomst met meerdere personen bijwonen.”

Lees meer
16 februari 2017

RiskCongresPublicValues 2017

Het eerste RiskCongresPublicValues zal op donderdag 6 april aanstaande plaatsvinden in het conferentiecentrum New Babylon in Den Haag. RiskComplianceTV zal daarbij ook aanwezig zijn.

Lees meer
9 februari 2017

Adlasz en Stolwijk Kelderman lanceren samen een nieuw concept voor controle gemeentecijfers

Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten (Doetinchem/Zevenaar/Nijmegen) gaat nauw samenwerken met adviesbureau Adlasz uit Tilburg. Doel is om samen een innovatief en kwalitatief hoogstaand advies- en controletraject te bieden aan gemeenten. Veel gemeenten komen de laatste maanden zonder accountant te zitten, omdat de grotere accountants- en advieskantoren zich terugtrekken uit de publieke sector.

Lees meer
19 mei 2016

Geslaagd jubileumsymposium Adlasz

Sprekers die aan het denken zetten, volop mogelijkheden om mee te praten en een flitsende en humoristische kennisquiz tot besluit. Het jubileumsymposium van Adlasz op donderdag 19 mei mag zeker geslaagd worden genoemd. Informatief, interessant en interactief concludeerden veel deelnemers na afloop. Het antwoord op de kernvraag ‘Op koers in het sociaal domein?’ bleek genuanceerd. We zijn misschien wel op koers, maar er is nog een flinke weg te gaan om de doelstellingen te bereiken.

Lees meer
2 december 2015

Adlasz al bijna vijf jaar actief in sociaal domein en publieke sector

De oprichters/partners van Adlasz delen een gemeenschappelijke voorgeschiedenis: ze werkten alle vier bij een groot accountantskantoor. Maar ze wilden alle vier meer. “We zaten daar erg sterk op controle en beheersing. We verzorgden bij opdrachtgevers externe audits die nog zwaarder waren dan die van externe toezichthouders. Dat leverde veel dossiers en gegevens op, maar je had niet altijd het idee dat het de opdrachtgever verder hielp”, zegt Roel Korsmit. “We wilden veel meer met de opdrachtgever bezig zijn, weten waar zijn behoeften en knelpunten liggen, samen naar oplossingen zoeken. Nu hebben we dat geformuleerd als: samenwerken aan inzicht en perspectief”, vult Aad Scheepers aan. De vier accountants staken de koppen bij elkaar en dat leidde tot de oprichting van Adlasz in maart 2011. Een jong bedrijf dus nog, maar met een schat aan ervaring in de publieke sector en het sociaal domein.

Lees meer
1 december 2015

Ontwikkeling Module 'Zicht op'

Voor gemeenten is de bedrijfsvoering binnen het sociale domein van cruciaal belang. Checkpoint IC ontwikkelde samen met Schulinck de module ‘Zicht op’ voor een snel inzicht in eventuele risico’s.

Lees meer
1 december 2015

Transitie geslaagd, transformatie niet

De ingrijpende decentralisatie van beleidsgebieden als (jeugd)zorg en arbeidsparticipatie, is als transitie geslaagd, maar een echte transformatie is het nog niet.

Lees meer
18 november 2015

Strategische alliantie Adlasz en Vanberkel Professionals

Adlasz heeft een strategische alliantie gesloten met Vanberkel Professionals. We helpen hiermee onze opdrachtgevers in de wereld van lokale overheid en sociale zekerheid nog beter en sneller vooruit.

Lees meer