ONZE MENSEN / Roel Korsmit

"We durven ook confronterend te zijn"

Roel Korsmit

Persoonlijke visie

“Degelijkheid en creativiteit zijn ogenschijnlijk tegenstrijdige begrippen, maar in mijn werk is dat een ijzersterke combinatie. Samen met de opdrachtgevers ga ik graag buiten de gebaande paden om te kijken naar wat wél kan. Het resultaat moet uiteindelijk staan als een huis en elke audit kunnen doorstaan. Het vereist dat je met elkaar oplossingsgericht en vastberaden aan de slag gaat. In mijn rol als adviseur ondersteun ik de opdrachtgever zo goed mogelijk, waarbij ik veel waarde hecht aan het betrekken van complete teams bij het oplossen van de vraagstukken. Als het nodig is, durven we ook confronterend te zijn in dat proces. De duidelijkheid die dan ontstaat, draagt bij aan breed gedragen en blijvende oplossingen.”

Ervaring

Roel heeft een ruime expertise opgebouwd in het sociaal domein, onder meer met begeleiding van gemeenten bij de 3 decentralisaties (jeugdzorg, Wmo, participatie). Een werkelijk integrale aanpak, ook in de uitvoering, staat hierin voorop. Maar hij staat ook zijn mannetje op gebieden als procesbeheersing en bedrijfsvoering, risicomanagement en weerstandsvermogen en jaarrekeningen van gemeenschappelijke regelingen.

Kenmerken

Leidinggevend en resultaatgericht, inhoudelijke kennis sociaal domein, directe en zakelijke benadering met veel aandacht voor draagvlak en relatievorming, maximaal rendement voor de klant staat voorop. Binnen het directieteam van Adlasz belast met marktontwikkeling en ontwikkeling medewerkers.

Roel Korsmit is één van de vier partners/oprichters van Adlasz. Hij is sinds 1991 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Deloitte, sinds 2011 bij Adlasz. Specialisme: vraagstukken op het gebied van het sociaal domein.
  • Voetballiefhebber
  • Fietsliefhebber (mountainbike)
  • Maatschappelijk betrokken
  • Echtgenoot en vader van 3 kinderen
  • Bevlogen en betrokken
Transitie geslaagd, transformatie niet

De ingrijpende decentralisatie van beleidsgebieden als (jeugd)zorg en arbeidsparticipatie, is als transitie geslaagd, maar een echte transformatie is het nog niet.

RiskCongresPublicValues

Op 6 april jl. vond het eerste RiskCongresPublicValues plaats in het Meeting Center van New Babylon in Den Haag. Het was een geslaagd congres met bijna 150 professionals uit de publieke sector. Adlasz en Checkpoint waren partner van het RiskCongres. Roel Korsmit van Adlasz verzorgde een workshop over de risico’s in het sociaal domein en het belang van interne controle. De workshop was goed bezocht en de reacties waren enthousiast. 

Bekijk hieronder het filmpje en de foto’s van het congres. Mocht u meer informatie wensen, neem dan contact met ons op.

Startbijeenkomst project Loonwaardesturing

We zijn van start! Met veel enthousiasme van zowel de pilotorganisaties, de experts, Instituut Gak en uiteraard van Adlasz is de eerste stap gezet in het project Loonwaardesturing. Uitdagend project voor de komende twee jaar. Wilt u meer weten? Bezoek dan onze pagina over dit project.

Strategische alliantie Adlasz en Vanberkel Professionals

Adlasz heeft een strategische alliantie gesloten met Vanberkel Professionals. We helpen hiermee onze opdrachtgevers in de wereld van lokale overheid en sociale zekerheid nog beter en sneller vooruit.

Onderzoek naar bereidheid werkgevers mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen
Een van de belangrijkste succesfactoren voor een inclusieve arbeidsmarkt is de opname capaciteit bij reguliere werkgevers. Om zicht te krijgen in de beweegredenen van werkgevers de doelgroep al dan niet te plaatsen, hebben wij een enquête ontwikkeld.
 
Wij stellen het op prijs als u als werkgever (ook een gemeente is werkgever!) deze enquête invult. Het kost u maximaal 10 minuten.
 
Alvast dank voor uw medewerking!
 
Adlasz al bijna vijf jaar actief in sociaal domein en publieke sector

De oprichters/partners van Adlasz delen een gemeenschappelijke voorgeschiedenis: ze werkten alle vier bij een groot accountantskantoor. Maar ze wilden alle vier meer. “We zaten daar erg sterk op controle en beheersing. We verzorgden bij opdrachtgevers externe audits die nog zwaarder waren dan die van externe toezichthouders. Dat leverde veel dossiers en gegevens op, maar je had niet altijd het idee dat het de opdrachtgever verder hielp”, zegt Roel Korsmit. “We wilden veel meer met de opdrachtgever bezig zijn, weten waar zijn behoeften en knelpunten liggen, samen naar oplossingen zoeken. Nu hebben we dat geformuleerd als: samenwerken aan inzicht en perspectief”, vult Aad Scheepers aan. De vier accountants staken de koppen bij elkaar en dat leidde tot de oprichting van Adlasz in maart 2011. Een jong bedrijf dus nog, maar met een schat aan ervaring in de publieke sector en het sociaal domein.

Ontwikkeling Module 'Zicht op'

Voor gemeenten is de bedrijfsvoering binnen het sociale domein van cruciaal belang. Checkpoint IC ontwikkelde samen met Schulinck de module ‘Zicht op’ voor een snel inzicht in eventuele risico’s.

PERSBERICHT: 'Ondernemen'

‘Samen Sterk’ hét televisieprogramma waarin we laten zien hoe we als land, als zorgverlener en als cliënt samen sterk kunnen staan. De uitzending van 16 juni ’18 staat in het teken van ‘Jeugd, Vrouw en Gezin’. We bezoeken diverse (zorg)instellingen en ondernemers die laten zien hoe zij op maat dienst verlenen. Een in het oog springende onderneming is Adlasz.