Adlasz 10 jaar

Adlasz

Adlasz bestaat tien jaar en daarom hebben we een cadeautje voor u. We trakteren u op 10 webinars die laten zien dat onze adviseurs en projectmanagers nog altijd midden in de materie staan. De onderwerpen van de webinars richten zich op actuele onderwerpen op het Sociaal Domein en Planning en Control. Deelname is uiteraard gratis. 
 
Vooruit- en terugkijken…
Naast het delen van de relevante en gerichte kennis van vandaag, blikken we ook graag even terug. Binnen het lokaal bestuur is in het voorbije decennium veel gebeurd- van de transities in het sociaal domein tot Participatiewet en Rechtmatigheidsverklaring. In drie vraaggesprekken laten onze partners ‒ en deels grondleggers van het bedrijf ‒ hun licht schijnen op die enerverende periode, waarin Adlasz zijn bestaansrecht volledig heeft bewezen.
 
Toen we in 2011 aftrapten, wilden we een kritische, frisse blik toevoegen aan de advisering van het lokaal bestuur. Wat is er over van die pioniersmentaliteit, en wat vormt verder de meerwaarde van Adlasz? Hoe slagen we erin om ook de komende tien jaar de immer complexere theorie naadloos te verbinden met een voor u vlot verlopende praktijk?
 
Webinars
Het programma en de betreffende data van alle webinars vindt u in de onderstaande timeline. Wij hebben voor negen van de 10 webinars het onderwerp voor u benoemd. Het tiende onderwerp willen wij bij u ophalen. Hebt u ideeën? Geef deze dan vóór 1 juli a.s. aan in het inschrijfformulier. Het uiteindelijk gekozen idee belonen wij met een passende attentie!
 
Focus op de oplossing, niet op het probleem
Adviesbureau en detacheerder Adlasz bestaat tien jaar. Voor partners van het eerste uur Roel Korsmit, Aad Scheepers en Roel van den Bersselaar geen reden voor een lange terugblik- zij focussen liever op het nu. Klik hier om verder te lezen.

Webinars 2021

  • 09 april 2021 Jeugd en de kracht van data Meer info
  • 28 mei 2021 Herverdeling van het gemeentefonds, een ramp of een zegen?! Meer info
  • 09 juli 2021 Heeft risicomanagement een tegengesteld effect op interne controle? Meer info
  • 08 oktober 2021 Stuurbaarheid Participatiewet Meer info
  • 12 november 2021 Regie in de keten Meer info
  • 10 december 2021 Toekomstbestendig SW-bedrijf Meer info
  • 21 januari 2022 SZ Kompas - Participatiewet: met het juiste inzicht toch succesvol! Meer info
  • 25 februari 2022 De businesscontroller, baan van de toekomst Meer info