WAT WE DOEN

Samenwerken aan inzicht en perspectief

Adlasz is een bedrijf dat zich richt op het lokaal bestuur en het sociaal domein. Professionals die zich bezig houden met strategisch advies. Vakmensen wanneer het gaat om interim management. Innovators die bezig zijn met de ontwikkeling van de tools van morgen. Wij geloven in heldere, gestructureerde en innovatieve oplossingen voor onze klanten. We maken complexe zaken begrijpelijk. We zetten in op samenwerken; zowel intern als met onze klanten en partners.

Lees meer
NIEUWS / 11 MEI 2017

Veel gemeenten komen voor 2016 tekort op de BUIG. Uw gemeente ook?

Uit een analyse van Divosa en het ministerie van SZW is gebleken dat 8 op de 10 gemeenten in 2016 een tekort hadden op het (BUIG) budget waarmee zij de bijstandsuitkeringen betalen. Landelijk gezien was het tekort 332 miljoen euro. Daarmee is er al drie jaar op rij een tekort op het bijstandsbudget. Uit nadere analyse blijkt dat circa 60% van de gemeenten over 2016 een tekort van meer dan 5% heeft. In dat geval is een beroep op de vangnetuitkering Participatiewet mogelijk.

BLOG / 10 MEI 2017

Meer dan 50 tinten grijs

De “verstikkende jungle van regels en controles breidt zich steeds verder uit” binnen gemeenteland. Mijn collega Roel van den Bersselaar schreef op 21 februari jongstleden een blog over dit fenomeen (Vertrouwen is goed, maar controleren is beter? Echt?). Toch lukt het gemeenten ook - ondanks de jungle van regels en controles - rond de regels en controles heen te organiseren. Dit gebeurt naar mijn idee doorgaans niet met opzet, maar zonder dat men het in de gaten heeft. Een mooi voorbeeld hiervan is de subsidieverstrekking. 

NIEUWS / 5 MEI 2017

RiskCongresPublicValues

Op 6 april jl. vond het eerste RiskCongresPublicValues plaats in het Meeting Center van New Babylon in Den Haag. Het was een geslaagd congres met bijna 150 professionals uit de publieke sector. Adlasz en Checkpoint waren partner van het RiskCongres. Roel Korsmit van Adlasz verzorgde een workshop over de risico’s in het sociaal domein en het belang van interne controle. De workshop was goed bezocht en de reacties waren enthousiast. 

Bekijk hieronder het filmpje en de foto’s van het congres. Mocht u meer informatie wensen, neem dan contact met ons op.

NIEUWS / 21 APRIL 2017

Op naar een geslaagde Adlasz-dag

De Adlasz-dag is goed begonnen met een heerlijk ontbijt. Vanuit alle hoeken van het land komen Adlasz-ers vandaag bijeen om kennis op te doen, ervaringen te delen en natuurlijk gezellig bij te praten.

NIEUWS / 10 APRIL 2017

Advertorial Schulinck - Checkpoint-IC

Case
Bouwtekening voor 3 decentralisaties Schouwen-Duiveland

"We hebben nu een goed totaalbeeld"

Net als alle andere gemeenten staat ook de gemeente Schouwen-Duiveland (ruim 33.000 inwoners) voor de uitdaging de regie te nemen op het gebied van zorg, werk en welzijn. De gemeente wordt verantwoordelijkheid voor de Participatiewet, (delen van) de AWBZ en de jeugdzorg. Meer taken dus, terwijl tegelijkertijd een forse bezuiniging moet worden gerealiseerd. En dat terwijl de dienstverlening aan de burgers minimaal op hetzelfde niveau moet blijven, maar liever nog op hoger peil moet komen.

Bekijk case
Onze mensen

Een collectief met
innovatieve karakters

Aad Scheepers is voorzitter van het directieteam en één van de vier partners/oprichters van Adlasz. Hij is sinds 1989 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Deloitte, sinds 2011 bij Adlasz. Specialisme: veranderingstrajecten in het lokaal bestuur.
Aad Scheepers Lees meer
Roel Korsmit is één van de vier partners/oprichters van Adlasz. Hij is sinds 1991 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Deloitte, sinds 2011 bij Adlasz. Specialisme: vraagstukken op het gebied van het sociaal domein.
Roel Korsmit Lees meer
Hendrik Damen is één van de vier partners/oprichters van Adlasz. Hij is sinds 1992 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Foederer en Deloitte, sinds 2011 bij Adlasz. Specialismen: inrichting procesbeheer/interne audit, onderzoek en advisering op gebied van financiën, bedrijfsvoering, control, sociaal domein.
Hendrik Damen Lees meer
Roel van den Bersselaar is één van de vier partners/oprichters van Adlasz. Hij is sinds 1998 werkzaam in de accountancy- en adviespraktijk, eerst bij Deloitte, sinds 2011 bij Adlasz. Specialismen: begeleiding transformaties sociaal domein en veiligheidsregio’s/hulpdiensten.
Roel van den Bersselaar Lees meer
Jan-Dirk heeft 30 jaar ervaring als accountant en adviseur in het lokaal bestuur. Hij werkt sinds 2011 bij Adlasz; daarvoor bij o.a. VB Groep, Stichting Kinderopvang Arnhem en Regio, Deloitte en Dutch Delta Management Solutions. Specialisme: advisering binnen het lokaal bestuur en in het bijzonder het sociaal domein (strategie, bedrijfsvoering, financiën en kwaliteitszorg).
Jan-Dirk de Goeij Lees meer
Edwin heeft een brede achtergrond en jarenlange ervaring als accountant, adviseur, (interim)manager en onderzoeker in de publieke sector, eerst bij Deloitte en sinds 2011 bij Adlasz. Specialismen: externe verslaggeving en financieel georiënteerde bedrijfsvoeringsvraagstukken.
Edwin van de Pol Lees meer
Lindy van Nistelrooij werkt sinds september 2016 als junior-consultant bij Adlasz. Ze is breed inzetbaar, maar de nadruk ligt op de financiële kant in de organisatieprocessen. Lindy rondde kortgeleden haar studie Bedrijfskunde MER af aan Hogeschool Avans in Den Bosch.
Lindy van Nistelrooij Lees meer
Ilse Hager werkt sinds september 2016 als junior-consultant bij Adlasz. Kort daarvoor rondde ze haar masterstudie Healthcare Management af aan het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, onderdeel van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze is breed inzetbaar in projecten in het sociaal domein en deed ervaring op in het sociaal domein bij diverse gemeenten.
Ilse Hager Lees meer
Frank Nieuwenstein is een professional op het gebied van auditing en risicomanagement. Hij is sinds september 2016 als senior-consultant bij Adlasz werkzaam en treedt vooral op als adviseur en interim-kracht bij gemeenten op het terrein van bedrijfsvoering, processen en organisatie.
Frank Nieuwenstein Lees meer
Nazima trad eind 2015 als consultant in dienst van Adlasz, nadat ze zes jaar bij BMC Groep heeft gewerkt als financieel adviseur. Hier voerde zij verschillende opdrachten uit bij organisaties in de publieke sector, onder andere als financieel adviseur en adviseur planning en control. Specialisme: financiën en bedrijfsvoering in de publieke sector.
Nazima Abdoelkadir Lees meer
Marlies werkt sinds september 2015 als senior consultant voor Adlasz. Zij richt zich naast risico- en control management vooral op team- en verandermanagement. Specialismen: visievorming en beleidsontwikkeling, procesoptimalisatie en inrichting interne auditfunctie.
Marlies Wendt Lees meer
Tarik studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg en deed tijdens die studie ervaring op bij een accountantskantoor, een projectontwikkelaar en een bank. Sinds begin 2015 werkt hij als consultant bij Adlasz, voornamelijk aan opdrachten in het sociaal domein.
Tarik Moudrous Lees meer
Michael werkt sinds september 2015 als consultant bij Adlasz; daarvoor werkte hij bij de Rabobank. Hij richt zich met name op expertisegebieden als sociale zekerheid, risicomanagement, informatievoorziening en interne beheersing.
Michael Verrijp Lees meer
Roelof deed ervaring op binnen verschillende disciplines van Deloitte en Rabobank Flevoland voordat hij in 2015 bij Adlasz in dienst trad. Als senior consultant richt hij zich op financieel en fiscaal georiënteerde bedrijfsvoeringsvraagstukken.
Roelof Buikema Lees meer
Sameia Ahmed werkt sinds maart 2015 als officemanager bij Adlasz. Ze functioneert als spin in het web van Adlasz en is een betrouwbare vraagbaak voor de medewerkers en externe relaties.
Sameia Ahmed Lees meer
Met een ruime ervaring als concerncontroller en hoofd bedrijfsvoering bij een gemeente, een provincie en een waterschap, kwam Hans Claassen ons in mei 2013 versterken. Hij vormt voor veel van onze opdrachtgevers een betrouwbare kracht op het gebied van financiën en control.
Hans Claassen Lees meer
Lieke werkt sinds september 2014 bij Adlasz als lid van het team Lokaal Bestuur. Haar expertise ligt op het vlak van reorganisaties, projectmanagement en proces- en risicobeheersing. Eerder werkte ze bij Ernst & Young en Rabobank.
Lieke Esseling-Boemaars Lees meer
Liesa was ruim drie jaar medewerker van de Tweede Kamerfractie van de VVD voor zij in februari 2014 bij Adlasz als consultant in dienst kwam. Dankzij haar achtergrond als bestuurs- en organisatiewetenschapper heeft ze een brede kijk op het sociaal domein.
Liesa van Aalst - Veldman Lees meer
Sinds 2012 werkt Sophie als senior-adviseur van Adlasz voor een groot aantal gemeenten, sociale diensten en sw-bedrijven; daarvoor was ze werkzaam bij Deloitte en Ericsson. Specialisme: operationaliseren van beleid en het bewerkstelligen van meer grip op uitvoering en financiën.
Sophie Tinnemans Lees meer